Her er hovedpunkterne i ældreaftalen

Mere tillid, helhedspleje og styrkelse af faste teams. Få overblik over torsdagens ældreaftale.

Foto: Arthur J . Cammelbeeck
Redaktionen

Her er initiativerne i den nye ældrelov

• En ny ældrelov
• Helhedspleje og borgernær visitation
• Faste teams
• Udvidelse af det frie valg – rehabilitering og genoptræning
• Kvalitetsløft af ældreplejen
• Tilsynsreform på ældreområdet:
    -Et nyt forenklet tværkommunalt tilsyn
    -Fælles og koordineret tilsyn på plejehjem
• En ældrepleje med mere kvalitet, nærvær og mindre bureaukrati
• Flere skal tage del i det borgernære arbejde
• Ingen krav til dokumentation af pleje og omsorg
• En ny type plejehjem: Lokalplejehjem
• Ligestilling af offentlige og private leverandører:
   -Fast overheadsats
   -Genberegning og efterregning
   -Uafhængig kontrolenhed
   -Gennemsigthed i plejehjemmenes økonomi
• Flere muligheder for friplejehjem
• Tættere samspil med civilsamfund og pårørende
• Strategi for udbredelse af velfærdsteknologi i ældreplejen
• Frivilligkorps for velfærdsteknologi
• Forbedring af plejehjemsoversigten
• Forebyggelse af forråelse i ældreplejen
• Tillid til borgerne i tildelingen af hjælpemidler
• Styrket kvalitet på SOSU-uddannelserne
• Skræddersyede forløb på SOSU-skoler
• Understøttelse og implementering

{{toplink}}
Altinget logoKommunal
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget kommunal kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
Læs også

0:000:00