John Dyrby: De andre har ikke været villige til et bredt samarbejde

INTERVIEW. Blot tre måneder efter, at John Dyrby Paulsen blev borgmester på løftet om en ny start, er samarbejdet i Slagelse byråd brudt sammen. Samtidig beskyldes borgmesteren for at have konspireret med en medarbejder i kommunen, der siden blev fyret. Altinget har spurgt John Dyrby, hvad der foregår.  

Foto: Vestergaard/Altinget.dk
Jakob Nielsen

Byrådsmøder i Slagelse er ikke som i de fleste kommuner. 

Tag bare mødet mandag aften, hvor et snævert flertal foretog en politisk udrensning og fratog mindretallet dets poster. Og hvor den borgerlige blok beskyldte borgmesteren for at lyve og advarede om, at han var ved at træffe ulovlige beslutninger.

Dramatisk? Ikke ifølge borgmester John Dyrby Paulsen (S).

"Det var lige, som det plejer at være," sagde han til Altinget umiddelbart efter mødet. 

Foto: Vestergaard/Altinget.dk

I det følgende interview gav borgmesteren sin version af, hvad der foregår i Danmarks mest omtalte kommune. Herunder en forklaring på, hvor meget kontakt han havde med en medarbejder, der senere blev fyret for illoyalitet, og på, om han har tænkt sig at gå af om to år, sådan som han har aftalt med Villum Christensen (LA).

Hvorfor har du opgivet det brede samarbejde?

“Vi havde mange udvalg, da vi konstituerede os. Men det viste sig at være for mange. Vi har eksempler på sager, der blev behandlet i flere udvalg. Det duer ikke. Så vi reducerer fra ni til syv udvalg og foretager en betydelig effektivisering. Dertil kommer så, at vi havde en samarbejdsaftale med oppositionen. Vi måtte spørge os selv, om den samarbejdsaftale, vi har indgået, også gælder fremadrettet. Det tror vi ikke på. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kunne lave en ny samarbejdsaftale. Vi inviterede derfor oppositionen til møde om det søndag 11. marts, men det fik vi aldrig svar på. Det var de åbenbart ikke interesserede i.”

De tre partier i opposition siger ret håndfast, at de aldrig har sagt nej til at mødes med dig. Burde det ikke i det mindste være muligt at enes om, hvorvidt man har aftalt møder?

 “Jo, måske. Du kan jo se den mail, jeg sendte dem. Der er ingen tvivl om, at jeg inviterer til et møde. De foreslår, at vi skal have mødet lørdag. Det kan jeg ikke, så jeg foreslår søndag. Det får jeg ikke noget svar på.”

 

 
FAKTA om styrelsesvedtægten

Styrelsesvedtægten er byrådets aftale om, hvordan udvalgsposter skal fordeles. I Slagelse indgik hele byrådet i december en samarbejdsaftale, hvor udvalgsposterne blev fordelt ligeligt mellem blokkene. Nu har flertallet opsagt aftalen og sat sig på alle vigtige poster. 

Det er uklart, om flertallets beslutning om at droppe styrelsesvedtægten fra december er lovlig. Hvis et flertal fjerner mindretallet alene på grund af politisk uenighed, er det i strid med reglerne. Byretten ventes at afgøre en tilsvarende sag fra Randers inden længe.

Læs mere her

Så på den baggrund konstaterer du, at de ikke vil deltage i det brede samarbejde?

“Ja, det må jeg konstatere. Men det er jo ikke sådan, at det er sidste chance. Vi fremlagde vores forslag i byrådet for en uge siden, og der var stadig god tid til at lave en aftale. Derfor havde vi møde her på rådhuset lørdag morgen, og der var faktisk enighed om mange af tingene. Men i forhold til samarbejdsaftalen efterspurgte jeg nogle konkrete bud fra dem. Derfor skrev vi til dem, at det var en betingelse, at de forholdt sig til problemerne med samarbejdet, og at de kom med bud på, hvor de kunne se sig selv. Det kom der aldrig svar på. De skrev bare, at de kom til mødet.”

Du virker ikke så ked af, at de er blevet smidt på porten?

“Jeg er faktisk ret irriteret over det. De har ikke på noget tidspunkt spillet med. De har stået ude på sidelinjen og beskyldt mig for det ene og det andet. Det ville da have været meget bedre for mig med et bredt samarbejde, men de har ikke været særligt villige til det.”

Hvorfor er det så, at en gruppe, der kun lige præcis repræsenterer halvdelen af vælgerne, skal sidde på samtlige formands- og næstformandsposter i samtlige udvalg?

“Det er den normale måde at konstituere sig på. Sådan var det også i sidste periode. Det var det, vi forsøgte at gøre op med. Men man kan ikke både køre en kurs med hård personlig konfrontation og så have en samarbejdsaftale. Så sent som på byrådsmødet mandag blev jeg beskyldt for magtmisbrug.”

Så personangreb er en del af grunden til, at du afbryder det brede samarbejde?

“Der har været det ene personangreb efter det andet. Når man beskylder mig for kammerateri, så er det ikke okay. Og når man så ikke har en vilje til at sige, at det ikke skal forstås sådan, så er der ikke grundlag for et samarbejde.”

Det er tydeligt, at byrådet er endnu mere splittet nu end i sidste periode. Du sagde ellers, du ville samle kommunen? Er det ikke lidt tidligt at give op?

“Det synes jeg faktisk ikke. På et tidspunkt må man sige, at nok er nok. Vi kunne sagtens have taget den drøftelse om et nyt samarbejde, men de har ikke svaret på de invitationer, vi har sendt. Hvis de havde gjort det, havde vi også stået med en aftale.”

Chefforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skriver i en mail, som vi også har set, at han betragter ændringen af styrelsesvedtægten som ulovlig. Og han har angiveligt skrevet det samme til dig. Gør det noget indtryk på dig?

“Det er noget, jeg har fået stukket i næsen tidligere. Derfor skrev jeg også til Roger Buch og fik en mail tilbage. Det ændrede ikke hans syn på det, men man skal have alle mellemregninger med, og det er jeg ikke sikker på, Roger Buch har. Jeg er helt med på, at oppositionen vil prøve den her beslutning af. Men jeg tror ikke, de opnår noget med det. Det her er kørt lige efter bogen.”

FAKTA om den delte borgmesterpost

Efter valget i 2017 indgik John Dyrby Paulsen (S) og Villum Christensen (LA) en aftale om, at LA ville støtte Dyrby som borgmester. Til gengæld lovede John Dyrby, at han "om ønsket af Liberal Alliance" vil bytte poster med Villum Christensen.

Det er uklart, om LA vil kræve borgmesterposten, og det er uklart, om der i givet fald vil være flertal for at gøre Villum Christensen til borgmester. 

Læs mere her

Hvad er status på din og Villum Christensens aftale om at dele borgmesterposten? Regner du med at afgive posten i 2020?

“Den aftale er uændret.”

Så hvad er status? Bliver Villum Christensen borgmester?

 “Det er en mulighed om ønsket. Og så læs i øvrigt aftalen.”

Den har jeg læst mange gange. Det er derfor, jeg er i tvivl, om I har tænkt jer at føre den ud i livet?

“Jeg kan ikke gå ud og sige, at min planlægningshorisont er på to år. Det ville være pligtforsømmelse ikke at planlægge med fire år. Men jeg står ved de aftaler, jeg har indgået.”

FAKTA om brintbussagen

Uroen i Slagelse Kommune skyldes i høj grad en kontroversiel sag om indkøb af brintbusser. I 2017 eksploderede sagen, da den daværende kommunaldirektør forsøgte at overtage styringen af projektet, der ellers var lagt i hænderne på et privat firma.

I den forbindelse forsøgte en jurist i kommunen at få kommunaldirektøren og flere andre chefer i kommunen fjernet, fordi de efter hendes mening modarbejdede politikernes beslutninger. Men juristen blev selv fyret for illoyalitet. 

Læs mere her

De seneste dage har DR berettet om den kontakt, du selv og Villum Christensen havde til en fyret medarbejder i foråret 2017. Set i bakspejlet, var det så en fejl, at du kommunikerede indgående med en jurist i kommunen uden om borgmesteren og kommunaldirektøren?

“Jeg synes ikke, jeg kommunikerede indgående med den medarbejder. Jeg gjorde det, fordi vedkommende selv henvendte sig i forbindelse med et vælgermøde. Hun mente, den daværende borgmester tegnede et alt for rosenrødt billede af brintbussagen. Derfor tog vi et møde med hende, jeg selv og Lis Tribler (socialdemokratisk medlem af byrådet og fhv. borgmester, red.). Det var faktisk et ganske godt møde. Jeg fik mere at vide på det møde i løbet af et par timer, end jeg havde fået det foregående par år. Jeg havde så nogle opklarende spørgsmål, og dem svarede hun på. I en af de mails skrev hun, at vi burde fyre kommunaldirektøren og lederen af ledelsessekretariatet, men det tager vi ikke stor notits af. Jeg reagerede slet ikke på den.”

Du reagerede ikke på den? Det har DR jo lige fremlagt dokumentation for, at du gjorde?

“Nej, jeg reagerede ikke på mailen, da jeg fik den. Nogle dage senere sendte jeg en sms. Men de der fire linjer, som både Altinget og Venstre markedsfører som en 'drejebog’, dem reagerer vi ikke på, for vi anser det for at være en kæmpe frustration hos en medarbejder. Jeg skal ikke forholde mig til at fyre en kommunaldirektør.

Jeg kan godt høre, du taler det ned. Men i dine mails til medarbejderen skriver du ret udførlige spørgsmål og slutter et sted med at skrive “vi var på Herrens mark uden dig”?

“Ja, i forhold til brintbusprojektet, for der var vi på Herrens mark. Vi kunne ikke få noget at vide. Jeg kan godt se efterfølgende, hvorfor vi ikke kunne få noget at vide. Der var ting, hvor vi tænkte, “det var satans”. Der var også nogle myter, vi havde fået skabt hos os selv, som vi fik afmonteret. Men jeg reagerede ikke på det med at fyre kommunaldirektøren.

Den pågældende medarbejder ringede så i april 2017 til Kommunernes Landsforening og fortalte, at der var flertal i byrådet for at fjerne kommunaldirektøren. Det kunne jo tyde på, at hun vidste, du ville bakke op om sådan en fyring? Hvorfor skulle hun ellers tro, der var sådan et flertal?

“Jeg ved det ikke. Vi har aldrig bakket op om sådan en fyring. Vi kunne have gjort det. Jeg er ikke i tvivl om, at vi kunne have fået Liberal Alliance med. Men vi gjorde det ikke. Vi havde det ikke som mål. Vi havde som mål at få en undersøgelse af hele forløbet, og det fik vi.”

Medarbejderen blev siden fyret fra Slagelse Kommune. Havde du kontakt med hende, efter hun var blevet fyret?

“Jeg snakkede med medarbejderen i forbindelse med, at undersøgelsen blev offentliggjort. Og så senere  i forbindelse med valget. Og jeg har lykønsket hende med et nyt job.”

FAKTA om Helle Blaks sag

Helle Blak er medlem af byrådet for SF. I marts 2017 blev hun fyret fra sit job som leder af en kommunal ungdomscafé, angiveligt på grund af rod i økonomien. Fyringen blev lækket til pressen, og politiet undersøger fortsat, hvem der lækkede de fortrolige oplysninger.

Helle Blak kaldte fyringen uberettiget og fik senere en godtgørelse fra Slagelse Kommune, men det er uklart, om erstatningen er for uberettiget fyring eller for lækagen.

Fyringen, der blev besluttet af den daværende borgmester og daværende kommunaldirektør, har ikke forbedret samarbejdsklimaet i byrådet.

Læs mere her

Der foregår en debat om, hvorvidt byrådsmedlem Helle Blak har fået erstatning for uberettiget fyring, eller om hun udelukkende fik en erstatning, fordi hendes fyring blev lækket til pressen. Hvilken af delene er korrekt? 

“Det er sådan, at når man indgår et forlig, indgår mange ting. Hver part kan gå ud og sige, hvad de vil. Helle Blaks fagforening BUPL har klart sagt, at det er uberettiget fyring. Jeg hører, hvad de siger. Og jeg hører, hvad der bliver sagt fra vores side – nemlig ikke noget som helst. Men hvis det var sådan, at erstatningen var tort for lækkede oplysninger, skulle det være skattefrit. Der er ingen dele af erstatningen, der er skattefri. Hvis det er korrekt, så har hun ikke fået erstatning for lækkede oplysninger.”

Så du siger lidt ad bagvejen, at hendes erstatning ikke blev givet i erkendelse af, at hendes oplysninger blev lækket til pressen?

“Sådan opfatter jeg situationen. Men jeg er ikke jurist.”

Det var altså en uberettiget fyring?

“Det er, hvad BUPL siger.”

Har den sag været med til at skabe det dårlige klima i byrådet?

“Ja, vi har nævnt fire konkrete ting, der er årsag til, at vi opsiger samarbejdsaftalen. Den ene er sagen om Helle Blaks fyring. Nogle af de drøftelser, vi har haft i Økonomiudvalget, har været langt over stregen. De tre andre handler om, at især Stén Knuth (den afgåede borgmester, red.) har rettet nogle meget grove beskyldninger mod mig og andre i vores gruppe.” 

Hele byrådet blev jo meldt til politiet i et forsøg på at finde ud af, hvem der lækkede oplysningerne om Helle Blaks fyring. Hvad er status på det?

“Der foregår stadig en undersøgelse. Politiet er ikke færdig. Den har ligget stille i lang tid. Men jeg har en formodning om, at politiet lukker den inden længe.”

Hvad er de vigtigste ting, der skal ske i Slagelse nu, når I begynder arbejdet igen?

“Vi skal have udvikling på dagsorden. Vi arbejder med en model, hvor vi udvikler politikområder hvert halve år. Noget af det, vi skal have op at stå, er forebyggelse, og så skal vi have styr på økonomien. Og så skal vi udnytte, at priserne stiger i København, så folk er interesserede i at flytte til Slagelse. En af vores udfordringer er, at vi skal etablere 200 studieboliger inden 1. september og flere bagefter.”

Hvad betyder det for ambitionen om at få folk til at flytte hertil, at I nu skal køre blokpolitik i nogle år fremover?

“Vi har alle en fælles interesse i, at befolkningen vokser, og i, at vi får skabt rammer for, at det kan ske. Det kan da godt være, at oppositionen vælger at være hård opposition. Men så må vi jo tage den derfra.”

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Helle Blak

Byrådsmedlem (Løsgænger), Slagelse, formand for Børn- og Ungeudvalget
pædagog

John Dyrby Paulsen

Direktør, Dansk e-Mobilitet, fhv. MF og borgmester i Slagelse (S)
cand.polit. (Københavns Uni. 1990), hd i udenrigshandel (Handelshøjskolen i København 1992)

Stén Knuth

Politisk konsulent, Dansk Firmaidræt, byrådsmedlem (V), Slagelse Kommune
bankuddannet

0:000:00