L&F: Radikal forenkling af erhvervsfremmesystemet er tiltrængt

DEBAT: Det danske erhvervsfremmesystem er blevet en rodebutik. Derfor er den anbefalede forenkling af systemet forfriskende, skriver Anders M. Klöcker fra L&F.

Af Anders M. Klöcker
Erhvervspolitisk områdedirektør, Landbrug & Fødevarer

Nogle gange skal posten rystes godt og grundigt, før der sker noget.

Det må være tilfældet med det danske erhvervsfremmesystem, der – på trods af de bedste intentioner – er blevet en rodet affære for mange virksomheder.

Virksomhederne har ikke brug for at blive trukket gennem langsommelige processer, som kører på tre forskellige niveauer, eller at blive kontaktet fra fem forskellige udbydere.

Med færre kokke i køkkenet, plejer maden som regel at blive bedre. Det kender vi alt til i fødevareerhvervet.

I Landbrug & Fødevarer ser vi derfor positivt på de anbefalinger, der netop er kommet fra regeringens Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme. Det er forfriskende og ikke mindst modige forslag. Og det er der brug for.

Erhvervsliv udenfor de store byer
Danske virksomheder har brug for et erhvervsfremmesystem, der er enkelt, professionelt, koordineret, og som kan servicere virksomhederne, uanset hvor i landet de ligger, og hvilket udviklingsbehov de har. Det er centralt for et fortsat aktivt erhvervsliv udenfor de store byer.

L&F mener derfor, at det er en god idé at gå videre med Forenklingsudvalgets forslag om at samle en række opgaver i en national erhvervsfremmebestyrelse, der udformer en samlet national erhvervsfremmestrategi med fokus ikke mindst på videreudvikling af de danske erhvervsmæssige styrkepositioner.

Fødevaresektoren er selvsagt en af disse styrkepositioner, og her knokler virksomhederne i forvejen hver dag for at skabe vækst, innovative løsninger og job i Danmark til gavn for os alle.

Der er brug for en stærk erhvervsfremmeindsats for, at vi kan fastholde Danmarks hundredårige, internationalt stærke brand inden for fødevarer også fremover.

Det kan videreudvikles til blandt andet at udgøre et tilsvarende stærkt brand inden for eksport af teknologier og viden, der kan profitere på det voksende globale behov for en langt mere intensiv og ressourceeffektiv fødevareproduktion.

Nu venter den politiske proces oven på udvalgets anbefalinger, og her skal opfordringen fra L&F være at fastholde fokus på erhvervets behov. Uden radikal forenkling spilder vi vores fælles ressourcer, mens toget kører videre i verden omkring os.

Denne opfordring gælder også gennemførelse af anbefalingerne for en klarere arbejdsdeling på det nationale niveau. Vi bakker fuldt op herom.

Forrige artikel Mette Bock: Med medieforliget bliver lokale og regionale medier styrket Mette Bock: Med medieforliget bliver lokale og regionale medier styrket Næste artikel Erhvervsfremme-forening i oprør: 13.000 virksomheder bliver hjemløse Erhvervsfremme-forening i oprør: 13.000 virksomheder bliver hjemløse