K siger nej til besparelser på kulturlivet: Grænsen er nået

DEBAT: Dansk Folkeparti vil spare på de større museer. Men kulturlivet har også brug for kulturelle fyrtårne, der kan samle borgerne på tværs af landet, skriver Merete Scheelsbeck (K). 

Af Merete Scheelsbeck (K)
Kulturordfører

Det er kunsten og vores kulturarv, der gør vores samfund levende, spændende, udfordrende og tankevækkende.

I Konservative ønsker vi, at vi også i fremtiden har et spændende og udviklende kulturliv i Danmark – og det kræver blandt andet, at vi har nogle museer, der kan gå forrest som kulturelle fyrtårne. Til glæde for både danskerne og dansk kulturliv.

Behov for et mere gennemskueligt system
Det nuværende tilskudssystem til de statsanerkendte museer er ulogisk, uigennemskueligt og historisk betinget.

Derfor er det også helt reelt og tiltrængt at diskutere, om vi kan og bør gøre det på en anden måde. Øvelsen bliver dog ikke let.

Vi har 97 statsanerkendte museer i Danmark, og de kommer stort set i 97 forskellige former og størrelser. Derfor bliver det tæt på umuligt at finde en formel eller fordelingsnøgle, der med et snuptag løser problemet. Kultur er nemlig ikke altid logisk.

Hvorfor skal vi overhovedet have museer?
Men udover et gennemskueligt tilskudssystem vil det klæde debatten, at vi også diskuterer, hvorfor vi overhovedet har museer.

Og hvorfor vi vælger at bruge penge på vores museer? Det gør vi, fordi vores museer fortæller vores historie. Fordi vores museer danner os. Fordi vores museer samler os. Vores museer får os til at tænke og reflektere.

Det gør alle 97 museer på hver deres måde, men som konservativ er jeg ikke bange for at sige, at nogle af dem stikker ud. 

Nogle har en vigtigere og større rolle end andre og skal derfor også have en større del af den økonomiske kage.

Noget, vi alle kan være stolte af
Vi skal have både store og små museer. Små museer, der spiller en vigtig rolle i lokalsamfundene, og store museer, der spiller en rolle for vores land.

De store museer har en særlig opgave og en særlig forpligtelse, fordi de skal udvikle og levere kulturelle oplevelser, som kan tiltrække og samle borgere på tværs af hele landet. Og på tværs af vores baggrunde og kulturelle opdragelse.

Det bliver en enormt tam og fattig diskussion, hvis debatten om, hvad vi gerne vil med vores museer, reduceres til en diskussion om et loft på tilskuddet.

Vi mener ikke, at den rigtige vej er at sætte en øvre beløbsgrænse på, hvor højt tilskud et museum må få, som Dansk Folkeparti eksempelvis har forslået.

Dansk Folkeparti foreslår blandt andet at skære støtten til kunstmuseet Arken på den københavnske vestegn med 50 procent af deres årlige statstilskud, hvilket svarer til 25 procent af museets samtlige indtægter.

Og det er jo bare i år ét. I de efterfølgende år vil en så markant nedskæring naturligvis også have indflydelse på mulighederne for udbuddet af udstillinger og dermed også på museets øvrige indtægter.

Andre store og vigtige museer er ligeledes på Dansk Folkepartis spareliste.

Det er ifølge Konservative ikke det rigtige udgangspunkt for debatten. Vi skal have nogle kulturelle fyrtårne, der kan skabe oplevelser og formidle viden, som vi alle kan samles om som nation.

Og som kan være med til at brande vores nation i udlandet. Det er i høj grad vores kulturelle fyrtårne, der er med til at sikre vores fælles kulturelle forankring, og derfor er vi også indstillet på at prioritere dem politisk og økonomisk.

Et andet nødvendigt skridt
De statsanerkendte museer har nu i en årrække været underlagt det årlige omprioriteringsbidrag på to procent.

Det har egentlig været fornuftigt nok, at også institutionerne på kulturområdet har skullet se kritisk på deres udgifter og dermed effektivisere.

Men nu er grænsen nået, og mange museer står i de kommende år over for besparelser, som risikerer at gå ud over udvikling og faglighed.

I Konservative vil vi derfor gerne afskaffe denne besparelse. Til glæde for både danskerne og dansk kulturliv

Forrige artikel S: Bredde og kvalitet sikres ikke ved at straffe succesfulde museer S: Bredde og kvalitet sikres ikke ved at straffe succesfulde museer Næste artikel Evaluering: Kulturhovedstaden var mest for de indviede Evaluering: Kulturhovedstaden var mest for de indviede
 • Anmeld

  Mike Straarup

  Det der samler

  I en tid, hvor der er så meget, som splitter os som nation og hvor vi bliver presset på vores identitet, har vi brug for noget der samler os og som vi er fælles omkring. Formidlingen af vores historie, fælles arv og kulturelle ophav er vigtigere end nogensinde før og tjener ikke kun et underholdningsmæssigt formål, men også et bidragende og samlende formål. En gennemgang af tilskudsmodellen er altid velkommen, men en grønthøstningsreduktion uden hensyn til museernes individuelle samfundsbidrag a la DF's forslag virker hovedløst.

 • Anmeld

  A Hansen

  Nu, hvor valgkampen nærmer sig...

  ...har Konservative fundet ud af, at der er noget, der hedder kulturpolitik.

  Hvad var der mon ikke sket, hvis regeringspartiet havde fundet ud af det for 2-3 år siden, før de værste besparelser slog igennem?
  Men mon ikke, K har fundet ud af, at kultur er noget af det, de kan have for sig selv, nu hvor LA har overhalet dem på skattepolitik og DF på Gud, Konge og Fædreland?

  Men, hvis K gerne ville afskaffe omprioriteringsbidraget, hvorfor så ikke i de nys overståede finanslovsforhandlinger? Kan det tænkes, at K gerne vil have stemmerne fra de borgerlige, der stadig tror på dannelse, men at K samtidig ikke kunne drømme om reelt at gøre noget politisk?

  Det er den billigste gang valgflæsk at fyre af...

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Der ER noget helt galt

  - når kunstmuseet ARKEN modtager 32 mill årligt fra Staten, medens f.eks. Danmarks Tekniske Museum må nøjes med sølle 5,8 mill.

  Og så er det jo nok IKKE penge der mangler i Kulturministeriet, men derimod en mere fornuftig fordeling af de midler der er afsat til museerne.

  ARKEN præsenterer os for mere af det samme som adskillige andre museer, også med store Statstilskud, medens f.eks. Danmarks Tekniske Museum er alene om at vise os hele den tekniske arv vi skylder endog rigtigt meget af vores velfærd.

  Så måske skulle de Konservatives unge kulturordfører Merete Scheelsbeck
  sætte sig lidt mere ind i den konkrete virkelighed før hun begynder at kræve mere ind til kulturen. Der er jo så rigeligt med institutioner der får i både pose og sæk og som nemt kan klare sig for mindre.