S om museer: Vi skal ikke rive ned, men bygge ovenpå

DEBAT: Det er positivt at se både V og K afvise DF's forslag om at spare på de store kunstmuseer. Bred enighed om at bygge oven op i stedet for at rive ned er afgørende for et bedre tilskudssystem, mener Mogens Jensen (S).

Af Mogens Jensen (S)
Kulturordfører

Det har været en fornøjelse at følge med i debatten om et fremtidigt tilskudssystem på museumsområdet her på Altinget. Det viser, hvor meget engagement der er i sektoren. Og dermed hvor vigtigt det er, at et nyt tilskudssystem sikrer, at vi holder fast i alt det, der i dag fungerer godt.

Der er bred enighed om, at det nuværende system har mangler, der skal udbedres. Der er først og fremmest brug for mere gennemsigtighed, og at nye initiativer kan understøttes. Så det samlede museumstilskud til danskerne og fremover er relevant.

Den opgave skal vi tage på os. Fra politisk side gennem drøftelser af rammerne i støttesystemet. Og i sektoren gennem det gode arbejde, der laves. Derfor er det samtidig afgørende, at vi med et nyt støttesystem ikke trækker tæppet væk under de indsatser, der i dag bidrager til kvalitet og bredde i det danske museumslandskab.

Vi har brug for fyrtårne
På den baggrund er var det meget positivt at læse Konservatives kulturordfører, Merete Scheelsbecks, indlæg her i debatten. Ud over gode og rigtige ord om museernes betydning for vores dannelse og som motor for fællesskabet – synspunkter, jeg deler – slår hun meget klart fast, at Konservative ikke støtter Dansk Folkepartis forslag om at lave store besparelser på Arken, Louisiana og Aros ved at lave et loft for tilskuddet. Et synspunkt, Socialdemokratiet også står meget klart på.

Det er samtidig en position, Venstre også har været ude og markere. Og det er positivt, at der dermed er bred politisk opbakning til, at der i det samlede museumslandskab er brug for de tre museer. Både i forhold til den kunstneriske profil, de byder ind med, som internationale fyrtårne, men også – som det især er tilfældet med Arken – som vigtige institutioner, når det kommer til at sikre, at publikumsgrupper, der normalt ikke er flittige kulturbrugere, nås.

Her gør Arken et stort og godt arbejde på den københavnske Vestegn. I øvrigt et område, der i forhold til andre dele af landet, har meget få kulturtilbud, og derfor vil rammes hårdt af Dansk Folkepartis forslag.

K's opgør med besparelser
En anden væsentlig pointe i den konservative kulturordførers indlæg var, at Konservative gerne vil afskaffe de årlige besparelser på de statsanerkendte museer. Prisværdigt synspunkt, men med den netop indgåede finanslov var der netop mulighed for at gøre noget for de statsanerkendte museer, som regeringen siden 2016 – som det øvrige kulturområde – har underlagt besparelser.

Og rette op på de mere end 500 millioner kroner, der er sparet på kulturområdet de seneste tre år. Men med finansloven blev det kun til mindre tilskud til få, udvalgte museer. Og ellers penge til blandt andet skatte- og afgiftslettelser. Det er ikke vejen til bedre museumstilbud i hele landet.

Når det er sagt, er det i forhold til et nyt tilskudssystem først og fremmest positivt, at der er bred politisk enighed om, at vi holder fast i de styrker og den bredde, der er i det nuværende landskab. Hvis vi skal sikre gode museer i fremtiden, skal vi ikke rive ned. Men bygge oven på det, der gøres godt i dag.

Derfor er den brede enighed herom et godt og konstruktivt grundlag for de politiske drøftelser. Og udsigten til et bedre
tilskudssystem, der fortsat sikrer kvalitet og bredde.

Forrige artikel Iben Thranholm: Staten promoverer tilbagevenden til hedenskab Iben Thranholm: Staten promoverer tilbagevenden til hedenskab Næste artikel Danske Biografer: Kulturlivet må ud af ekkokamrene Danske Biografer: Kulturlivet må ud af ekkokamrene