Lektor til Danske Medier: Støt op om DR

DEBAT: Danske Mediers kampagne mod DR bygger på argumentet, at et svækket DR vil styrke de private medier. Men sådan hænger det ikke sammen, skriver Lars Kabel og opfordrer Danske Medier til at ændre politik.

Af Lars Kabel
Lektor, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)

Store danske mediehuse med JP/Politikens Hus i førertrøjen, sekunderet af Berlingske, har gennem en længere årrække ført en indædt kampagne for at svække og stække DR og dermed public service i Danmark.

Og de gør det stadigvæk.

Da Stig Kirk Ørskov fra Politiken var formand og Ebbe Dal direktør for Danske Medier var kampagnen barskt orkestreret af brancheorganisationen.

Under den nuværende ledelse af Danske Medier med formand Jesper Rosener fra Jysk Fynske Medier og direktør Louise Brincker er retorikken blevet blødere, men budskabet er det samme: DR’s aktiviteter skal fortsat begrænses, især den digitale nyhedsformidling.

De kommende besparelser skal udmøntes (journalisten.dk 31. august 2020).

Kampagne mod det "røde" DR
Udover bestræbelserne på at svække DR har store bladhuse også en gammel slidt traver, som de gang på gang hiver frem, senest i en leder i Jyllands-Posten 1. september 2020: "De røde partier svigter ikke vennerne i DR".

DR og medarbejderne er venstreorienterede, og der eksisterer en alliance imellem DR som institution og de røde partier i Folketinget.

Ifølge lederskribenterne blokerer dette skjulte socialistiske broderskab for en nødvendig inddæmning af DR.

Set fra mediehusenes og lobbyisternes synsvinkel var kampagnen i 2010’erne en klar succes.

Den borgerlige regering støttet af Dansk Folkeparti beskar DR’s budget med 420 millioner om året indfaset over tre år, nyhedsformidlingen blev indkapslet, et stort antal DR-medarbejdere blev fyret.

Nu står mediekulturkampen om, hvorvidt de sidste 255 millioner af denne besparelse skal droppes, og hvad det nye DR skal producere og sende.

Et svækket DR styrker ikke andre medier
Mediehusenes standpunkter er fuldt legitime, men det er de bagvedliggende analyser og argumenter absolut ikke. De fremføres imod bedre vidende.

Bladhusenes og brancheorganisationens centrale argument er, at nu da DR’s såkaldte ’gratis’ nyhedsformidling er blevet beskåret, så har det øget de private, ofte fondsejede, mediers muligheder for at sælge deres digitale avisabonnementer på markedet.

Men det har udviklingen de seneste år ikke bevist, især provinsaviserne har fortsat nedgang.

Denne form for kausal sammenhæng eksisterer ikke. Tværtimod har udenlandsk forskning i for eksempel Norge og UK og danske forskere dokumenteret, at det på mange måder er omvendt.

De fleste af de danskere, der betaler for digitale abonnementer i mediehusene, er også storforbrugere af public service fra DR og TV 2.

Medieforbruget kan stige og falde samtidigt, så hvis mediesektoren i Danmark som helhed svækkes, kan det betyde en nedgang også for nyhedssitene fra mediehusene. De glubske udenlandske aktører står på spring.

Og for øvrigt er DR’s nyheder ikke gratis og har aldrig været det. Dem betaler vi med licensen og skatten, og der er en stor folkelig tilslutning til public service i Danmark.

"Frie" medier er ikke public service
Danske Medier bør støtte op om DR og forlade den forældede politik om nedskæring af public service. Også til gavn for de private mediehuses egen nyhedsformidling.

Det handler ikke om at svække, men styrke den danske mediesektor. Undergraves den for meget, kan sektoren miste dens unikke position i samfundet og efterlade et rum for de stærke udenlandske aktører.

De "frie" medier, som de ynder at kalde sig selv, postulerer ind imellem, at de også leverer public service til danskerne, men heller ikke det postulat holder.

Bladhusene offentliggør en højt kvalificeret nyhedsdækning og journalistik rettet imod netop de segmenter af samfundet, der er deres kernemålgrupper. De er avancerede segmentmedier, ikke uafhængig public service.

Forrige artikel Venstre: Der skal være balance mellem DR og de private medier Venstre: Der skal være balance mellem DR og de private medier Næste artikel Christian Nissen: Der er behov for en nytænkning af dansk mediepolitik Christian Nissen: Der er behov for en nytænkning af dansk mediepolitik