Affaldsforening: Pantsystemet er en del af løsningen på plastikproblemerne

DEBAT: Et fuldt pantsystem, der også omfatter juice- og saftemballager, er en god idé. Det kan nemlig sikre en høj kvalitet af genanvendelsen, som aldrig vil kunne lade sig gøre uden pantsystemet, skriver Jacob Hartvig Simonsen. 

Af Jacob Hartvig Simonsen
Direktør, Dansk Affaldsforening

Dansk Erhverv skriver i Altinget, at et fuldt pantsystem, der også omfatter juice- og saftemballager, er et udtryk for et snævert fokus på indsamlingen.

Forslaget har været fremsat af både SF, Det Konservative Folkeparti og Dansk Affaldsforening for at realisere de markante miljøgevinster, der ligger i at udnytte det bedste cirkulære system, vi har, og gøre det nemmere og enklere for borgerne.  

Når vi har foreslået at udvide pantsystemet, handler det netop om at sætte fokus på hele værdikæden. Derfor undrer vi os over Dansk Erhvervs indlæg og de facto kritik af pantsystemet som sådan.

Det er rigtigt, at pant giver en højere indsamlingseffektivitet.

I dag indsamles 90 procent af emballagerne. Det skyldes naturligvis, at flaskerne får en værdi – og dermed afleveres og indsamles flere af dem til genanvendelse, mens færre ender i naturen.

Men pantsystemet sikrer netop også, at juice- og saftflaskerne bliver til ny fødevareemballage igen.

De kan blive til "nye" flasker, der igen kan sælges i butikkerne, nydes af forbrugerne, som oven i købet kan aflevere flasker og dåser igen i butikkerne.

Det er meget høj kvalitets genanvendelse, som aldrig kan lade sig gøre, hvis plastikken blandes sammen med gamle Barbie-dukker, malerspande og elektronikdele.

Vi kan godt indsamle flaskerne på andre måder, men de bliver aldrig til en ny juice- eller saftflaske igen.

Verdens bedste cirkulære system
Pant er cirkulær økonomi, når det er bedst og med fokus på hele værdikæden.

Høj effektivitet, kvalitet i genanvendelsen og en nem og simpel løsning for forbrugerne, som kan have vanskeligt ved at forstå, hvorfor de ikke må tage præcis de samme flasker med til automaterne.

Dansk Erhverv giver udtryk for, at de nye affaldsdirektiver fra EU skulle have betydning for forslaget. Det er svært at se.

EU skriver klart, at pantsystemer kan bidrage til at opfylde genanvendelsesmål, producentansvar og realisere EU's plastikstrategi. Naturligvis, fristes man til at sige.

Det er jo verdens bedste cirkulære system, vi taler om.

Netop derfor har britiske politikere og embedsmænd i disse måneder været i Norden for at se på pantsystemet som en del af løsningen på deres plastikproblemer og kan meget vel være på vej til at etablere deres eget. Beslutningstagere fra hele Europa ser samme vej.

Vi skal udvide mulighederne i et så velfungerende, effektivt og miljøvenligt system. Et system, der vel at mærke nyder meget stor opbakning blandt borgerne.

92 procent af danskerne mener ifølge Dansk Retursystem, at pantsystemet er en god idé. Vi har forventning om, at Dansk Erhverv bakker op om pantsystemet, men vi er nødt til at spørge, om det fortsat gælder?

Hvad så med potentialet? Hvor stort er det? Vi har lavet en beregning, der viser, at potentialet er op til 156 millioner flasker.

En beregning, der sågar var uden de mælkeprodukter såsom kakao på plastikflasker eller i dåser, der også kan blive en del af systemet.

Dansk Erhverv har så lavet en anden beregning, der viser et lavere potentiale – herunder med nogle "erfaringstal" for mængden af flasker af plastiktypen PET.  

Et udvidet pantsystem har mange miljøgevinster
Vi mener, at vi skal have alle juice- og saftemballagerne med – og så er vi oppe i nærheden af det potentiale, vi har beregnet.

PET vil formentlig udgøre størstedelen, men der er ingen grund til at udelade dele af potentialet, hvis vi skal høste de miljømæssige gevinster og gøre det nemt og enkelt for borgerne.

I parentes bemærket kunne det være kønt, hvis producenterne lavede deres emballager ud af færre plastiktyper, da det ville lette genanvendelsen og mindske miljøpåvirkningen.

Det er altid godt at få tal på bordet. For os at se er det ikke afgørende, om potentialet er enormt eller "blot" meget stort.

Vi bør forfølge miljøgevinsterne ved et fuldt pantsystem uanset hvad, når de er i den størrelsesorden.

Miljøstyrelsen og DTU regner på forslaget netop nu. Vi glæder os til at se resultaterne. De foreløbige resultater, som Dansk Erhverv også har set, så meget positive ud for miljøet.

Naturligvis skal vi have grundlaget på plads, så politikerne ved, hvad de har med at gøre. Det giver bedre beslutninger.

Men hvis vi vil noget med den cirkulære økonomi, skal vi udnytte, at vi allerede har etableret pantsystemet – et cirkulært system par excellence.

Vi håber, at Dansk Erhverv fremadrettet vil anlægge en positiv og konstruktiv tilgang til den cirkulære økonomi.

Vi får brug for alle kræfter, hvis vi skal komme i mål. Vi skal samarbejde mere og bedre på tværs af sektorer, og alle skal levere deres bidrag.

Forrige artikel DN: Vandmiljøet lider under algeopblomstring og iltsvind DN: Vandmiljøet lider under algeopblomstring og iltsvind Næste artikel LA: Her er vores ønskeliste til Maria Reumert Gjerding LA: Her er vores ønskeliste til Maria Reumert Gjerding