Her er aftalen: 38 initiativer mod plastforurening

PLAST: Samtlige af Folketingets partier indgik fredag en ny aftale om at nedbringe plastforurening og fremme cirkulær økonomi. Se alle de nye tiltag her. 

Mere plastik skal genanvendes, mindre skal gå til spilde, og mindre skal ende i naturen. 

Det indgik regeringen sammen med resten af Folketingets partier fredag en ny aftale om. 

I første omgang er der tale om en såkaldt samarbejdsaftale, og partierne forpligter sig derfor ikke til at stemme for de enkelte tiltag, når de bliver fremsat i Folketinget. Det skyldes blandt andet en knast om gratis bæreposer, som Dansk Folkeparti ikke mener skal forbydes. 

Ud over at slå ned på bæreposer vil regeringen oprette et national plastikcenter, forbyde tilsat mikroplast i kosmetik og udvide pant- og retursystemet.

27 af initiativerne stammer fra regeringens plasthandleplan, og de sidste 11 er nye tiltag, som partierne bag dagens aftale er blevet enige om. 

Initiativ 1: Nationalt plastikcenter – samlingspunkt for den danske plastikindsats.

Initiativ 2: Analyse af Danmarks plastikforbrug og -håndtering.

Initiativ 3: Kortlægning af udviklings- og forretningspotentialer for danske plastikvirksomheder.

Initiativ 4: Prioritering af forsknings- og teknologiudviklingsmidler.

Initiativ 5: Sektorsamarbejder inden for eksempelvis landbrug, byggeri, restauration og detailbranchen.

Initiativ 6: Pant- og retursystemet udvides med pant på juice og saft fra 1. januar 2020.

Initiativ 7: Udvidet producentansvar for emballage.

Initiativ 8: Standarder for sortering og indsamling af plastikaffald.

Initiativ 9: Danmark støtter EU-Kommissionens engangsplastik-direktiv.

Initiativ 10: National informationskampagne for at reducere affald i naturen.

Initiativ 11: Pulje for lokale initiativer til rengøring af de danske strande for plastikaffald.

Initiativ 12: Forbud mod ikke-nedbrydelige haglskåle.

Initiativ 13: Undersøgelse af spøgelsesnet i danske farvande og metoder til oprensning.

Initiativ 14: Forbud mod uddeling af gratis bæreposer med hank.

Initiativ 15: Forbud mod tynde plastikbæreposer med hank.

Initiativ 16: Danskernes bæreposeforbrug skal halveres inden 2023.

Initiativ 17: Udvikling af krav om reduktion af engangsplastikforbrug ved større arrangementer.

Initiativ 18: Analyse af emballageafgiften på engangsservice for at reducere plastikforbrug.

Initiativ 19: Forbud mod tilsætning af mikroplast i kosmetiske produkter.

Initiativ 20: Nationalt forsknings- og innovationsnetværk om mikroplast.

Initiativ 21: Vidensopbygning om mikroplast i spildevandsslam.

Initiativ 22: Vidensopbygning om mikroplastudledning fra kunstgræsbaner og mulige alternativer.

Initiativ 23: Vidensopbygning om fordele og ulemper ved biobaseret og bionedbrydelig plastik.

Initiativ 24: Kortlægning af PVC-produkter på det danske marked og substitutionsmuligheder.

Initiativ 25: Fælles europæiske krav til design for genanvendelse.

Initiativ 26: Opprioritering af Danmarks internationale engagement.

Initiativ 27: Styrket indsats i de nære havområder.

Det suppleres af de 11 nye tillægsinitiativer, som partierne er enige om. Det drejer sig om: 

1. Den nationale implementering af EU's ambitiøse engangsplastik-direktiv skal ske på en sådan måde, at målet om at reducere plastikaffald i naturen opnås, herunder også med et særligt fokus på at reducere mængden af cigaretskod og efterladt fiskegrej.

2. Det nationale plastikcenter skal nedsætte et forum for emballageplastik på tværs af værdikæden, som skal arbejde videre på anbefalinger om design af emballage fra for eksempel Forum for cirkulær plastemballage og konsortiet Rethink Plastic. 

3. Det nationale plastikcenters erfaringer og vidensopbygning vedrørende bæredygtigt design af plastikemballage inddrages i implementeringen af det udvidede producentansvar for emballage. 

4. I regi af det nationale plastikcenter igangsættes en dialog mellem plastikproducenter, transportører og interesseorganisationer om at undgå spild af plastik pellets i forbindelse med plastikproduktion.

5. Der igangsættes et sektorsamarbejde med fokus på restaurationsbranchen. 

6. Det nationale plastikcenter går i dialog med vandselskaberne om muligheder for at oplyse om vandfontæner i det offentlige rum med henblik på at reducere forbruget af kildevand på flaske. 

7. At kortlægningen af udviklings- og forretningspotentialer for danske plastikvirksomheder omfatter kortlægning af både eksisterende sorteringsteknologier og genanvendelses- og nyttiggørelsesteknologier samt ny teknologi. 

8. Regeringens initiativ vedrørende vidensopbygning om mikroplast suppleres med en kortlægning af fordele og ulemper ved forskellige andre anvendelsesmuligheder for spildevandsslam med indhold af mikroplast, herunder energiproduktion og råstofindvinding ved termisk og biologisk forgasning, fosforudvinding, metaludvinding, enzymatisk behandling med videre.

9. Der udarbejdes en erfaringsopsamling fra de supermarkeder, der har afprøvet pantordninger for bæreposer.

10. Det nationale plastikcenter skal løbende opsamle erfaringer fra den eksisterende meldeordning på tabte fiskenet og løbende overveje behov for supplerende aktiviteter frem mod indførelse af et udvidet producentansvar på fiskegrej af plastik i medfør af EU's engangsplastikdirektiv.

11. EU-Kommissionen har fokus på at reducere afgivelse af mikroplast fra dæk og skosåler og vil bandt andet igangsætte udvikling af målemetode til måling af dækafslid. Derudover har den europæiske dækbranche taget initiativ til en brancheplatform, hvor aktører i værdikæden vil samarbejde om at opbygge viden og finde løsninger på at reducere mikroplast fra dækafslid.

Læs hele aftaleteksten på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside her

Forrige artikel Læs her anbefalingerne fra regeringens grønne vækstteam Læs her anbefalingerne fra regeringens grønne vækstteam Næste artikel Ny aftale: Bredt flertal vil forbyde tynde bæreposer og ændre pantsystem Ny aftale: Bredt flertal vil forbyde tynde bæreposer og ændre pantsystem