Danmarks Jægerforbund: Drop forslag om allemandsret i Danmark

DEBAT: Alternativet har foreslået at fjerne begrænsningerne på overnatning i det fri og indføre allemandsret i de private skove. Det er dog bedre at lade skovene få fred om natten, så vi kan få mere glæde af dem i dagtimerne, skriver Claus Lind Christensen.

Af Claus Lind Christensen
Formand for Danmarks Jægerforbund

Da Alternativet i Påskedagene fremlagde deres forslag om at fjerne begrænsningerne på overnatning i det fri og foreslog en indførsel af allemandsret i for eksempel private skove, skabte det røre i andedammen. Mange interessenter blandede sig i debatten, og vi har fået klare tilkendegivelser fra både Friluftsrådet, Dansk Skovforening og flere partier, der modsiger Alternativets forslag.

Hos Danmarks Jægerforbund kan vi blot konstatere, at debatten ikke just er ny. Den dukker jævnligt op til overfladen og drøftes her i landet, og det er helt forståeligt og rimeligt.

De fleste af os kender jo begrebet fra nabolande som Norge, Sverige og Finland, og for mange vil det være naturligt at spørge, hvorfor vi ikke kan nyde samme privilegium i Danmark.

Dynamisk tilgang til naturbeskyttelse
Vores holdning er imidlertid den samme nu, som den altid har været:

Den danske natur er i høj grad det, vi kalder for en ”kulturnatur”, hvor bestemte naturtilstande fastholdes og er politisk bestemte. Naturen er konstant under påvirkning af menneskers aktiviteter af erhvervsmæssig og rekreativ karakter. Dette afspejles også i lovgivningen.

Menneskets adfærd og holdninger ændrer sig over tid, ligesom naturen i Danmark og i landene omkring os gør det. Vi har derfor en dynamisk natur og et behov for en dynamisk tilgang til benyttelse og beskyttelse af naturen.

I Danmark er befolkningstætheden helt usammenlignelig med de øvrige nordiske lande, hvor for eksempel de smålandske skovmassiver strækker sig så langt øjet rækker. Enorme områder bebos af relativt små befolkningsgrupper, og belastningen på naturen er dermed også tilsvarende lavere end i Danmark.

Det er helt logisk, også når det drejer sig om Skåne. I Danmark må man færdes frit i de statsejede skove, som dog kun udgør cirka 18 procent af det samlede danske skovareal.

Resten er såkaldt privat skov, ejet af privatpersoner, selskaber eller fonde – og her gælder andre regler. De regler, som Alternativet gerne vil fjerne. Blandt andet må du kun færdes her fra solopgang til solnedgang og kun på afmærkede stier.

Private skove tjener flere formål
Det giver alt sammen mening i Danmarks kulturnatur, hvor de private skove ofte tjener flere formål end blot tilbud om rekreation. Det er for eksempel skovdrift og udleje af jagt, der driver forretningen her, og blandt andet derfor kan der heller ikke gælde samme regler her som i de offentligt ejede skove.

Men vi ser gerne mere fokus på intelligent færdsel i naturen – også i de privatejede skove – hvor folk kan komme og nyde dyrelivet med omtanke og på naturens præmisser. I dagtimerne.

Altså færre mountainbikes og færre motionsløb igennem skoven. Mindre kunstigt lys efter solnedgang. Flere og bedre adgangsforhold, bedre og lettere tilgængelig information om, hvad vi må og ikke må, og om hvor vi må færdes, og hvordan.

Danmarks Jægerforbund arbejder for, at menneskers aktiviteter ikke må ske på bekostning af naturen eller på en måde, hvor vores handlinger får negativ betydning for vores efterkommere.

Allerede rummelig lovgivning
Lovgivningen på området skal indrettes sådan, at den tilgodeser både vores behov for at komme i og bruge naturen – hvad enten det drejer sig om rekreation, jagt eller noget helt tredje – samtidig med, at vi tilgodeser faunaen.

Udvikling skal være bæredygtig, og bæredygtighed handler om at skabe gensidig respekt, hvor der både er plads til jagten og til, at befolkningen kan opleve naturen. Derfor skal der sikres en balance mellem de sociale, biologiske og økonomiske aspekter, som ligger til grund for vurdering af bæredygtigheden.

Når vi nu ved, at 177.000 danskere sidste år besøgte Naturstyrelsens lejrpladser rundt omkring i landet, ja, så kan det jo være en idé at se nærmere på udbuddet af lejrpladser med gode, permanente shelters. Efterspørgslen på naturoplevelser på feltfod stiger i disse år, og især de bynære skove udsættes for et stigende pres.

Lad os udnytte den gældende og allerede rummelige lovgivning til at sikre danskernes muligheder for gode og alsidige oplevelser i naturen. Vi skal øge folks bevidsthed om, hvad der er muligt, og hvad der ikke er muligt. Vi skal slå et slag for at bevare markveje og øvrige legitime adgangsforhold til vores natur, så folk kan finde ud i den og bruge den. Og lad så skovene få fred om natten, så vi kan få mere glæde af dem i dagtimerne.

Forrige artikel Alternativets Unge: Forbyd plastik i valgkampene Alternativets Unge: Forbyd plastik i valgkampene Næste artikel Rasmus Ejrnæs: Partier dumper den naturpolitiske eksamen på stribe Rasmus Ejrnæs: Partier dumper den naturpolitiske eksamen på stribe