Dansk Akvakultur: Aarhus-forsker misbruger professortitel

REPLIK: Det er helt legitimt at være imod havbrug og fødevareproduktion i det hele taget. Men det er problematisk, at Stiig Markager fra Aarhus Universitet bruger professortitlen til at legitimere falske og tendentiøse påstande, skriver Brian Thomsen, direktør i Dansk Akvakultur. 

Af Brian Thomsen
Direktør, Dansk Akvakultur

Et demokrati bygger på, at pålidelig og relevant viden er tilgængelig for beslutningstagere, erhvervslivet og den brede offentlighed. Derfor er Dansk Akvakultur taknemmelig for, at offentligt ansatte forskere bidrager til den offentlige debat med videnskabeligt baserede og troværdige synspunkter. Aarhus Universitet har her en særlig forpligtelse, fordi universitetet også leverer forskningsbaseret myndighedsbetjening til Miljø- og Fødevareministeriet.

Derfor er det særligt problematisk, at en af Aarhus Universitets ansatte misbruger sin professortitel til en politisk motiveret skræmmekampagne mod havbrug. Markager har gennem længere tid turneret rundt med det ene falske og tendentiøse udsagn efter det andet, som for eksempel at det var tvivlsomt, om havbrugsfisk kunne sælges. Nu må det snart være på tide, at Markager begynder at beskæftige sig med dokumentation.

Han kunne eksempelvis indlede med at fremlægge det videnskabelige belæg for nedenstående fem påstande, som blandt andet er fremført på et borgermøde i Ebeltoft i november 2016, i P1 Morgen 10. og 13. marts samt i et indlæg på Altinget 22. marts.

Stiig Markager påstår uden at dokumentere
Påstand 1: Regningen for at fjerne kvælstof fra havbrug ved Djursland vil løbe op i over 400 millioner kroner.

Hvor er den videnskabelige dokumentation for denne beregning? 

Påstand 2: Der er ikke miljømæssigt råderum til udledninger af kvælstof og fosfor fra nye havbrug i Kattegat.

De seneste beregninger fra Helcom og fra Markagers kollegaer på DCE, Aarhus Universitet viser, at de danske udledninger af kvælstof til Kattegat ligger flere tusinde tons under det fastsatte loft for maksimale tilførsler. Hvor er den videnskabelig dokumentation for Stiig Markagers påstand?

Påstand 3: Havbrug vil bidrage til algevækst og iltsvind i området omkring Ebeltoft og forringe badevandet og vandkvaliteten kystnært.

Påstanden blev fremført på borgermødet i Ebeltoft, hvor den blev understøttet med foto af kinesiske soldater. Det skræmmer og bekymrer naturligvis borgerne på Djursland. Vi har haft havbrug i Danmark i 25 år uden disse problemer, så hvor er den videnskabelige dokumentation for badevandsforringelserne, algevækst og iltsvind fra de planlagte havbrug på åbent hav?

Påstand 4: De negative miljømæssige effekter af kvælstofudledninger fra havbrug skal ganges med en faktor tre i forhold til kvælstof, der tilføres kystvande med udløb fra åer og vandløb.

Hvor er den videnskabelige dokumentation?

Påstand 5: En minimal negativ effekt af havbrug vil være kritisk for den ”blå turisme”.

Det bekymrer naturligvis også beslutningstagere og den brede offentlighed, men hvor er den videnskabelige dokumentation? Har Markager udført samfundsøkonomiske studier af akvakultur?

De fem påstande har efter vores vurdering bidraget til, at beslutningstagere og den brede offentlighed er blevet misinformeret om de reelle miljømæssige konsekvenser af nye havbrug. Vi betragter sagen med særlig alvor, fordi Aarhus Universitet leverer forskningsbaseret myndighedsrådgivning til Miljø- og Fødevareministeriet. Derfor må vi insistere på, at Stiig Markager nu fremlægger den forskning, som hans udtalelser bygger på. I modsat fald må vi betragte Markagers påstande som udokumenterede og led i en upassende og skadelig skræmmekampagne mod havbrug.

Forrige artikel Lokalpolitiker til Ida Auken: Drop fordømmende retorik om vandløb Lokalpolitiker til Ida Auken: Drop fordømmende retorik om vandløb Næste artikel Landskabsarkitekter: Drop liberaliseringen af landzonereglerne Landskabsarkitekter: Drop liberaliseringen af landzonereglerne