Dansk Erhverv: Planloven skal geares til fremtidens kystturisme

DEBAT: Kommuner og virksomheder skal have reelle chancer for at udvikle projekter på nye arealer – og at få dem godkendt inden for rimelig tid modsat i dag, skriver politisk konsulent i Dansk Erhverv. 

Af Anne Fuglsang-Damgaard Sina 
Politisk konsulent i Dansk Erhverv

Sommeren er på vej. Og der er vist ingen tvivl om, at det bliver en helt særlig og lidt anderledes sommer i år. Coronakrisen har sat sit præg på verden, på Danmark og i særdeleshed også turismen.

Mens landet var lukket ned, tog danskerne ud til kysterne, ud i sommerhusene og ud i naturen og på vandrestierne rundt i det danske land. De sidste måneder har endnu en gang mindet os om, hvor stort et aktiv vores natur og vores kyster er for os alle – hvis den vel at mærke er tilgængelig og kan benyttes.

Det behov bliver formodentlig kun større de kommende år. Og her er planloven helt central, især når det gælder rammerne for udviklingen langs vores kyster.

Benyttelse og beskyttelse hånd i hånd
Det er nemlig helt afgørende for udviklingen af kystturismen, at der også fremover lægges vægt på en fornuftig balance mellem hensynet til erhvervsudviklingen og hensynet til at bevare vores unikke og uberørte kyststrækninger.

I Dansk Erhvervs optik er det to hensyn, der bør gå hånd i hånd, og som kan understøtte hinanden på bedste vis, hvis det vel at mærke gribes an på den rette måde. Benyttelsen og beskyttelsen af vores fælles natur og vores kyster kan og skal sammentænkes.

Dansk Erhverv er derfor også overordnet rimelig tilfreds med de seneste planlovsændringer på kystområdet, der giver nye muligheder for udviklingen langs de danske kyster.

Udfordringen nu er at få de muligheder, der har ligget i planloven de seneste år, ud at virke i virkeligheden, så turisme- og oplevelsesvirksomhederne og i sidste ende borgerne og turisterne i kystområderne oplever en konkret forskel.

Kringlede processer med landsplandirektiver og andre bureaukratiske kunstgreb bør tilrettelægges på den måde, som giver virksomheder og kommuner reelle chancer for at udvikle nye projekter på nye arealer – og at få dem godkendt og klar til at blive gennemført inden for en rimelig tidsfrist.

Sådan virker det ikke i dag.

Udvikling af både turisme og natur
Vi skal have en planlov, der er gearet til fremtidens kystturisme. Det betyder blandt andet, at der skal skabes grobund for flere nye sommerhusområder hurtigt gennem udlægningen af flere nye grunde og yderligere oprydning i arealreservationer.

Men ikke kun på sommerhusområdet skal der være et kontinuerligt fokus på de nye tendenser, som vi ser.

Også når det gælder udviklingen af havnearealer, lystbådehavne, campingpladser, nye kystprojekter og meget andet, skal vi fortsat have en langtidsholdbar udvikling af både naturen og turismen for øje. Det skal kunne gå hånd i hånd.

Kystbeskyttelse og turisme skal kombineres
Et andet sted, hvor udviklingen på smukkeste vis kan gå hånd i hånd, er kystsikringsområdet.

Fremtidens planlov skal sikre sammenhæng og sammentænkning af kystbeskyttelsen og turismeudviklingen langs vores kyster, så det overvejes, som et led i kystsikringen, om der kan skabes nye oplevelser til turister og lokale borgere.

Det kan være en vandresti oven på et dige. Det kan være en kajakhavn på en høfde. Det kan være en udsigtsplatform på en beskyttelsesmur. Kun fantasien sætter i virkeligheden grænser.

Potentialerne er store. Og vi skylder os alle sammen at bruge særlig meget tid på at udvikle vores kyster, vores kystturisme og dermed vores planlov på en langsigtet og fornuftig måde til gavn for naturen, for turismen og i sidste ende os alle sammen.

Forrige artikel Replik til Danmarks Fiskeriforening: Fiskeripolitik og naturbeskyttelse hænger sammen Replik til Danmarks Fiskeriforening: Fiskeripolitik og naturbeskyttelse hænger sammen Næste artikel Dansk Akvakultur: Planlov bør sidestille akvakultur med husdyrproduktion Dansk Akvakultur: Planlov bør sidestille akvakultur med husdyrproduktion