DI: Vi vil gerne have lov til at være her

DEBAT: Rundt om i byerne ligger der vigtige erhvervs- og infrastrukturområder, der er kerner i såvel lokale, regionale eller nationale aktiviteter, som rækker ud over kommunegrænsen. Husk det i byudviklingen, skriver underdirektør i DI.

Af Karin Klitgaard
Underdirektør, miljøpolitik og cirkulær økonomi, Dansk Industri

I Dansk Industri er vi grundlæggende ret glade for planloven.

Principperne i loven er fornuftige, og der blev foretaget en tiltrængt opdatering i 2017. Der er ensartede principper, som dækker hele landet, og der er plads til, at lokale myndigheder kan forvalte loven, så det svarer til de lokale behov.

Dansk Industris medlemmer er afhængige af et samfund, som hænger sammen på flere ledder. 

Virksomhederne med produktion og transport skal have lov til at være der, hvor de har etableret sig, og ønsker ikke nabokonflikter på grund af lugt, støj og støv.

Det undgår de ved at overholde deres miljøgodkendelser og tilsvarende retningslinjer.

Planloven er med til at sikre, at der ikke bygges boliger op ad virksomheder, der kan belaste omgivelserne med lugt, støj og lignende. Det princip beskytter både mennesker og virksomheder. Det kan planloven sikre.

Infrastruktur er bærende 
Byer og erhvervsområder skal også hænge sammen, så varer og gods kan transporteres, og medarbejderne kan komme på arbejde. Større arbejdspladser som eksempelvis større kontorer bør placeres, så medarbejderne kan bruge offentlig transport.

Det vil bidrage til, at vi kan indfri vores klimamål. 

Produktions- og logistikvirksomheder skal placeres, så trafikstøj ikke generer naboerne. Med det stigende transportarbejde, der foregår de fleste af ugens timer, er det vigtigt, at infrastrukturen er et bærende element i byudviklingen.

Tilsvarende skal vores detailhandel også kunne forsynes med varer. Det betyder, at by- og handelscentre skal have gode adgangsveje. 

Rundt om i vores byer ligger der vigtige og værdifulde erhvervs- og infrastrukturområder, som er kerner i såvel lokale, regionale eller nationale aktiviteter og interesser, som rækker ud over kommunegrænsen. Husk det i byudviklingen.

Klimatilpasning er et vigtigt tema
Klimatilpasning af danske byer og sikring af offentlige og private investeringer er et vigtigt tema i fremtiden. Når der bliver lagt planer, skal der tages forbehold for større regnmængder, et højere grundvandspejl og en øget frekvens af stormfloder.

Der er stadig brug for erhvervsområder, hvor der er plads til de virksomheder, som faktisk støjer og støver. Der er tale om virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Hvad det dækker af virksomhedstyper er ikke et statisk begreb. Det udvikler sig med teknologiudviklingen og erhvervsudviklingen. Vi skal for eksempel huske, at der skal være plads til de virksomheder, som skal genanvende vores affald.

Pladsen er begrænset
Kommuneplaner og lokalplaner skal også kunne realiseres - ellers er de ikke meget værd.

Det er derfor vigtigt, at der undervejs i planprocessen afdækkes reelle forudsætninger og udføres reelle kalkuler for investeringer, der kan realisere planerne – det vil være en gevinst for både kommunerne og for virksomhederne.

Danmark bliver ikke større, så pladsen er begrænset. De økonomiske konsekvenser og de aktører, som bliver berørt, vil ofte befinde sig på den anden side af kommunegrænsen.

Derfor er der behov for, at der sker en mere aktiv og forpligtende koordinering på tværs af kommunegrænserne. Det behøver man ikke at ændre loven for, hvis forvaltninger og myndigheder, som bruger loven, løfter deres fælles ansvar.

Forrige artikel Red Orangutangen: Kampen mod arters udryddelse gør os klar til ny pandemi Red Orangutangen: Kampen mod arters udryddelse gør os klar til ny pandemi Næste artikel Affaldsforening: Sats på en offentlig-privat plastsymbiose i hele landet Affaldsforening: Sats på en offentlig-privat plastsymbiose i hele landet