Debat

DI: Vi vil gerne have lov til at være her

DEBAT: Rundt om i byerne ligger der vigtige erhvervs- og infrastrukturområder, der er kerner i såvel lokale, regionale eller nationale aktiviteter, som rækker ud over kommunegrænsen. Husk det i byudviklingen, skriver underdirektør i DI.

Produktions- og logistikvirksomheder skal placeres, så trafikstøj ikke generer. Med stigende transportarbejde bør infrastruktur være bærende i byudviklingen, skriver underdirektør i DI.
 
Produktions- og logistikvirksomheder skal placeres, så trafikstøj ikke generer. Med stigende transportarbejde bør infrastruktur være bærende i byudviklingen, skriver underdirektør i DI.  Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Marie Lagoni Pedersen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Karin Klitgaard
Underdirektør, miljøpolitik og cirkulær økonomi, Dansk Industri

I Dansk Industri er vi grundlæggende ret glade for planloven.

Principperne i loven er fornuftige, og der blev foretaget en tiltrængt opdatering i 2017. Der er ensartede principper, som dækker hele landet, og der er plads til, at lokale myndigheder kan forvalte loven, så det svarer til de lokale behov.

Dansk Industris medlemmer er afhængige af et samfund, som hænger sammen på flere ledder. 

Virksomhederne med produktion og transport skal have lov til at være der, hvor de har etableret sig, og ønsker ikke nabokonflikter på grund af lugt, støj og støv.

Karin Klitgaard
Underdirektør, miljøpolitik og cirkulær økonomi, Dansk Industri

Virksomhederne med produktion og transport skal have lov til at være der, hvor de har etableret sig, og ønsker ikke nabokonflikter på grund af lugt, støj og støv.

Det undgår de ved at overholde deres miljøgodkendelser og tilsvarende retningslinjer.

Planloven er med til at sikre, at der ikke bygges boliger op ad virksomheder, der kan belaste omgivelserne med lugt, støj og lignende. Det princip beskytter både mennesker og virksomheder. Det kan planloven sikre.

Infrastruktur er bærende 
Byer og erhvervsområder skal også hænge sammen, så varer og gods kan transporteres, og medarbejderne kan komme på arbejde. Større arbejdspladser som eksempelvis større kontorer bør placeres, så medarbejderne kan bruge offentlig transport.

Det vil bidrage til, at vi kan indfri vores klimamål. 

Produktions- og logistikvirksomheder skal placeres, så trafikstøj ikke generer naboerne. Med det stigende transportarbejde, der foregår de fleste af ugens timer, er det vigtigt, at infrastrukturen er et bærende element i byudviklingen.

Tilsvarende skal vores detailhandel også kunne forsynes med varer. Det betyder, at by- og handelscentre skal have gode adgangsveje. 

Rundt om i vores byer ligger der vigtige og værdifulde erhvervs- og infrastrukturområder, som er kerner i såvel lokale, regionale eller nationale aktiviteter og interesser, som rækker ud over kommunegrænsen. Husk det i byudviklingen.

Klimatilpasning er et vigtigt tema
Klimatilpasning af danske byer og sikring af offentlige og private investeringer er et vigtigt tema i fremtiden. Når der bliver lagt planer, skal der tages forbehold for større regnmængder, et højere grundvandspejl og en øget frekvens af stormfloder.

Der er stadig brug for erhvervsområder, hvor der er plads til de virksomheder, som faktisk støjer og støver. Der er tale om virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Læs også

Hvad det dækker af virksomhedstyper er ikke et statisk begreb. Det udvikler sig med teknologiudviklingen og erhvervsudviklingen. Vi skal for eksempel huske, at der skal være plads til de virksomheder, som skal genanvende vores affald.

Pladsen er begrænset
Kommuneplaner og lokalplaner skal også kunne realiseres - ellers er de ikke meget værd.

Det er derfor vigtigt, at der undervejs i planprocessen afdækkes reelle forudsætninger og udføres reelle kalkuler for investeringer, der kan realisere planerne – det vil være en gevinst for både kommunerne og for virksomhederne.

Danmark bliver ikke større, så pladsen er begrænset. De økonomiske konsekvenser og de aktører, som bliver berørt, vil ofte befinde sig på den anden side af kommunegrænsen.

Derfor er der behov for, at der sker en mere aktiv og forpligtende koordinering på tværs af kommunegrænserne. Det behøver man ikke at ændre loven for, hvis forvaltninger og myndigheder, som bruger loven, løfter deres fælles ansvar.

Dokumentation

Temadebat: Altinget sætter planloven til debat

I 2017 trådte en række ændringer af planloven i kraft, og nu tre år efter er det planen, at de ændringer skal evalueres.  

I de kommende uger på Altinget Miljø tager en række centrale aktører debatten om fremtidens planlov og ændringerne fra 2017. Hvad har virket, og hvad har ikke? Og er der noget, der helt mangler i planloven, som den er nu? 

Det giver centrale aktører deres bud på i de kommende uger på Altinget Miljø.    

Her er aktørerne:  
  • Anne Sina, politisk konsulent, Dansk Erhverv 
  • Anette Christiansen, miljøchef, Landbrug og Fødevarer 
  • Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur 
  • Heino Knudsen (S), formand, udvalget for miljø og ressourcer, Danske Regioner
  • John Wagner, direktør, De Samvirkende Købmænd 
  • Karin Klitgaard, underdirektør, Dansk Industri 
  • Lars Autrup, direktør, Akademisk Arkitektforening 
  • Leon Sebbelin, formand, KL's Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg 
  • Niels-Christian Levin Hansen, formand, Friluftsrådet  
  • Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd.

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.    

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.    

Debatindlæg kan sendes til [email protected]


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karin Klitgaard

Underdirektør, miljøpolitisk chef, Dansk Industri
mpa (Roskilde Uni. 1994)

0:000:00