Debat

Debat: Planloven skal også tage hensyn til miljø, natur og klima

DEBAT: Flere arealer skal udlægges til vild natur for at få mere biodiversitet. Der skal mere aktiv planlægning til, så vi sikrer sammenhængende planer for udviklingen, skriver udvalgsformand i Danske Regioner.

Vi ønsker mere biodiversitet i Danmark, og det kræver, at flere arealer udlægges til vild natur, skriver udvalgsformand i Danske Regioner. 
Vi ønsker mere biodiversitet i Danmark, og det kræver, at flere arealer udlægges til vild natur, skriver udvalgsformand i Danske Regioner. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Marie Lagoni Pedersen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Heino Knudsen
Formand, udvalget for miljø og ressourcer, Danske Regioner

Natur, by, kyster og åbent land.

Danmark byder på en bred vifte af smukke miljøer, som vi alle holder af og ønsker at værne om. Og netop udviklingen og indretningen af det fysiske miljø – i by og på land – er en vigtig samfundsmæssig opgave, som måske er usynlig for mange, men som har en enorm betydning for menneskers livskvalitet, samfundsudviklingen og biodiversiteten i naturen. 

Udviklingen styres gennem planloven, som nu skal evalueres. Og for Danske Regioner er evalueringen en kærkommen anledning til at se på, om man med planloven i hånden kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står over for. 

Grundvand, havvand og vandløb hænger sammen, og derfor skal vandkredsløbet tænkes ind i sammenhængende vandoplande.

Heino Knudsen (S)
Formand, udvalget for miljø og ressourcer, Danske Regioner

Mere vild natur
I Danske Regioner mener vi, at der er plads til forbedringer. I vores øjne er den nuværende planlov nemlig ikke helt i stand til at håndtere en række af de udfordringer, som vi ser for både naturen og samfundet.

Her er et par eksempler:

 • KLIMA/VAND: Klimaforandringerne stiller krav om et større helhedsperspektiv. Når vandet stiger, har vi brug for arealer, hvor vandet kan trække sig tilbage. Samtidig er der brug for en stor indsats for at beskytte vores grundvand. Grundvand, havvand og vandløb hænger sammen, og derfor skal vandkredsløbet tænkes ind i sammenhængende vandoplande.
 • NATUR: Vi ønsker mere biodiversitet i Danmark, og det kræver, at flere arealer udlægges til vild natur. For at lykkes med dette skal der en mere aktiv planlægning til, så vi sikrer sammenhængende planer for udviklingen af det åbne land.
 • BY/LAND: Byerne breder sig, og der er de senere år givet mange dispensationer til at bygge langs med kysten og andre steder, hvor der før var natur. Det er med til at skabe vigtig vækst og lokale arbejdspladser – ikke mindst i områder uden for de største byer – og det er godt. Men hensynet til udvikling skal balanceres med et hensyn til naturen. Det skal tænkes ind i en ny planlov.

Kort sagt: Planloven skal give flere muligheder for planlægning, om man vil.

Læs også

Nogle af udfordringerne kræver et regionalt perspektiv på løsningerne. Derfor ser vi frem til at bidrage med vores input og overvejelser, så vi sammen kan finde løsninger til gavn for mennesker, erhverv, natur og miljø

Dokumentation

Temadebat: Altinget sætter planloven til debat

I 2017 trådte en række ændringer af planloven i kraft, og nu tre år efter er det planen, at de ændringer skal evalueres.  

I de kommende uger på Altinget Miljø tager en række centrale aktører debatten om fremtidens planlov og ændringerne fra 2017. Hvad har virket, og hvad har ikke? Og er der noget, der helt mangler i planloven, som den er nu? 

Det giver centrale aktører deres bud på i de kommende uger på Altinget Miljø.    

Her er aktørerne:  
 • Anne Sina, politisk konsulent, Dansk Erhverv 
 • Anette Christiansen, miljøchef, Landbrug og Fødevarer 
 • Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur 
 • Heino Knudsen (S), formand, udvalget for miljø og ressourcer, Danske Regioner
 • John Wagner, direktør, De Samvirkende Købmænd 
 • Karin Klitgaard, underdirektør, Dansk Industri 
 • Lars Autrup, direktør, Akademisk Arkitektforening 
 • Leon Sebbelin, formand, KL's Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg 
 • Niels-Christian Levin Hansen, formand, Friluftsrådet  
 • Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd.

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.    

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.    

Debatindlæg kan sendes til [email protected]


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Heino Knudsen

Regionsrådsformand (S), Region Sjælland, bestyrelsesmedlem, Danske Regioner, formand, løn-og praksisudvalget, Danske Regioner, folketingskandidat for Socialdemokratiet i Guldborgsundkredsen
Erhvervsuddannet

0:000:00