Dansk Erhverv: Plasthandlingsplan skal bidrage til mere genanvendelse

DEBAT: Den kommende danske plasthandlingsplan skal undgå at udskælde plast for ikke at være miljøforsvarligt. Derimod bør den have fokus på genanvendelse af plast og andre materialer, skriver Jakob Zeuthen fra Dansk Erhverv.

Af Jakob Zeuthen
Miljøpolitisk chef, Dansk Erhverv

Plasthandlingsplanen er på trapperne, og til trods for kritikken af DTU og Miljøstyrelsens LCA-rapport om plast, så er rapportens konklusioner stadig gangbare og valide; plast er et miljøforsvarligt materiale i Danmark, der lader sig genanvende som et af de bedste materialer.

Rapporten vil derfor stadig være rettesnor for detailhandlen, når det kommer til miljøforsvarlig omstilling af blandt andet bæreposeforbruget, men kan også bruges til inspiration for arbejdet med emballager.

Naturligvis er bekæmpelse af plastforurening vigtigt at få håndteret effektivt og konsekvent, særligt i de lande, hvor problemet med plastforurening er udbredt.

Inden for vores egne grænser er den danske plastforurening heldigvis relativt begrænset. Vi har et effektivt affalds- og indsamlingssystem, og mange danskere forstår, at man ikke skal smide plast i naturen.

Derfor bør den danske plasthandlingsplan have fokus på at reducere unødvendig brug af plast i emballager og produkter og sikre genanvendelse, samtidig med at vi informerer erhvervslivet, borgere og det øvrige samfund om, hvordan de med handling kan bidrage – og stadig understøtte arbejdet med bekæmpelse af plastforurening i Danmark.

Nej tak til ensidig skældud af plast
Vi bør ikke få en for ensidig plasthandlingsplan, der skælder ud på plast og har et unuanceret og følelsesbetonet mål om at udfase brugen. For tænk på alternativerne – hvis vi ikke har plast, hvilke materialer vil vi så bruge i stedet?

Alternativet kunne for eksempel være øget brug af bomuld og bioplast, der miljøbelaster relativt mere, og som er mere vanskeligt at genanvende i dag.

Dansk Erhverv mener, at en løsning må være at sigte efter, at de rene plastmaterialer kan bruges, så længes det gøres med fornuft og på en miljømæssig forsvarlig måde.

Derfor har vi blandt andet også foreslået, sammen med hovedparten af den danske detailhandel, at Danmark indfører et forbud mod uddeling af gratis bæreposer af alle slags materialer.

For at sikre, at forbuddet nedbringer unødvendige miljøbelastninger under brug af poserne, foreslår vi samtidig et informationspartnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet, som skal informere forbrugerne om, hvordan de bruges miljøforsvarligt, uanset materialet.

I Sverige har man gjort det til lov at give forbrugere sådan information i butikken, hvor man spørger dem: ”Har du nu også virkelig har brug for en bærepose?” – og det virker! I Sverige har man halveret forbruget af bæreposer på tre måneder.

Langt hovedparten af bæreposerne i detailhandlen har allerede en pris. Gennemføres forbuddet mod uddeling af gratis bæreposer, vil forbrugerne blive gjort opmærksomme på, at posen har en værdi, og at man selv har et miljøansvar. Det vil bidrage til adfærdsændringer og til et mere bæredygtigt forbrug.

Foreslår man derimod et forbud mod uddeling af gratis bæreposer af plast, vil det medføre, at forbrugerne skifter væk fra plasten og til materialer, der er mere miljøbelastende og sværere at genanvende. Og så bliver det svært at give fornuftig information for at sikre en god adfærd.

Afgifter på vandflasker er virkningsløst
Det er også blevet foreslået at indføre afgifter på vandflasker og således få danskerne til at vælge vand fra hanen frem for vand fra (plast)flasken.

Det forslag vil dog ikke føre til andet end penge i statskassen og kan medføre et uhensigtsmæssigt skifte til vand i for eksempel papirflasker foret med plast på indersiden, som ikke kan genanvendes.

Mennesker, der er på farten, vælger vandflasken og kan ikke påvirkes i særlig grad til at lede efter en vandhane. Dyrere vandflasker kan lede til øget forbrug af andre væsker, eksempelvis sodavand, og øget grænsehandel.

Vi skal her også huske på, at vi har et retursystem, der sikrer genanvendelse i verdensklasse – så hvorfor er det lige vandflaskeemballagerne, der er et problem? Vandflasker flyder ikke i naturen, og når vi netop har et system til genanvendelse, vil det ikke give mening at tilføje en afgift, der vil have ingen eller en stærkt begrænset effekt på danskernes forbrug af vandflasker.

Der er brug for mere genanvendelse
Vi råber det en del, men det kan ikke understreges for lidt. Vi skal håndtere udfordringerne med plastforurening målrettet og konsekvent, hvor det giver mening, og vi skal have fokus på genanvendelse i Danmark.

I Dansk Erhverv håber vi, at Danmark får en slagkraftig plasthandlingsplan, som tager fat, hvor der kan gøres en forskel og bygger sin indsats på helhedsbetragtninger uden negative sideeffekter for miljøet.

Vi skal udvikle en endnu mere miljøforsvarlig praksis ved brugen af plast og andre materialer – og vi skal udvikle vores genanvendelsesteknologi.

Effektiv genanvendelsesteknologi har også den fordel, at det kan give eksportmuligheder og bidrage til bekæmpelse af plastsvineri og genanvendelse i andre lande med plastudfordringer.

Forrige artikel Niras: Derfor er vi kritiske over for anbefalinger til forvaltning af vandløb Niras: Derfor er vi kritiske over for anbefalinger til forvaltning af vandløb Næste artikel LA: Her er vores ønskeliste til Jakob Ellemann-Jensen LA: Her er vores ønskeliste til Jakob Ellemann-Jensen