Debat

Dansk Erhverv: Sådan skaber vi grøn omstilling af emballager og tekstiler

DEBAT: Etablering af erhvervspartnerskaber kan føre til ressourceeffektiv genanvendelse af tekstiler og bæredygtig designudvikling af emballager. Partnerskaberne kan også mindske emballageforbruget, skriver Jakob Zeuthen og Lisbet Hagelund.

Vi skal genanvende langt mere emballagemateriale, end vi gør i dag. Blandt andet emballagemateriale som plast, mener Jakob Zeuthen og Lisbet Hagelund.
Vi skal genanvende langt mere emballagemateriale, end vi gør i dag. Blandt andet emballagemateriale som plast, mener Jakob Zeuthen og Lisbet Hagelund.Foto: Jakob Eskildsen/Ritzau Scanpix
Sofie Hvemon
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jakob Zeuthen og Lisbet Hagelund
Hhv. miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv og chefkonsulent i Dansk Erhverv

Først og fremmest er det på sin plads at kvittere for statsministerens invitation til bredt klimasamarbejde.

Det er vigtigt at inddrage erhvervslivet og sikre, at løsninger på fælles udfordringer er forankret bredt. I den ånd opfordrer vi miljøminister Lea Wermelin til at igangsætte en evaluering og gennemsyn af vores nuværende indsats under vores handlingsplaner for cirkulær økonomi og plast for at vurdere, om planerne bidrager tilstrækkeligt til at reducere det materialeforbrug, der påvirker biodiversitet og klima.

Dette sker for at styrke indsatsen med nye konkrete og målrettede initiativer, for eksempel med etablering af erhvervspartnerskaber, der fører til ressourceeffektiv genanvendelse af tekstiler og bæredygtig designudvikling af emballager.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Det kan give eksportklare teknologier og designtænkning i verdensklasse. På den måde kan vi vende en udfordring til en mulighed, som styrker et bæredygtigt forbrug i samfundet og samtidig sikre et erhvervsliv med flere arbejdspladser, mere teknologieksport og vækst.

Ressourceforbruget
Dansk Erhverv har tidligere skrevet her i Altinget om ”forbrugets enorme klimaaftryk” og, at ”cirkulær økonomi er en af nøglerne til at demontere klimakrisen”. Her argumenterer vi for, at Danmark kan opnå meget store miljø- og erhvervsmæssige gevinster ved at satse langt mere på den cirkulære økonomi som omdrejningspunkt for innovation og udvikling af et bæredygtigt ressourceeffektivt samfund.

Vi anser et erhvervspartnerskab som nødvendigt, hvis vi skal sikre bæredygtig og forretningsdrevet omstilling for vores emballager. 

Jakob Zeuthen og Lisbet Hagelund
Hhv. miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv og chefkonsulent i Dansk Erhverv

En vigtig forståelse her er, at vores høje ressourceforbrug er en hovedårsag til biodiversitetskrisen, som er ved at blive talt op på niveau med den alvorlige klimakrise. Effektiv og målrettet omstilling til cirkulær økonomi kan derfor bidrage til at løse kriserne, hvis vi får søsat de rette politiske initiativer. Får vi sat mere skub på cirkulær omstilling, især også med målrettet teknologiudvikling, bidrager det til at løse begge kriser, og samtidig bliver det til gavn for det danske erhvervsliv.

Udfordringerne med klima og biodiversitet hænger unægteligt sammen med ressourceforbruget, og der er ingen vej uden om smartere anvendelse af ressourcerne, som vi skal have ind i et lukket kredsløb, hvor økonomien knyttes til alle materialestrømme for at sikre genanvendelse. Vi skal udvikle et marked, hvor genanvendte materialer kan handles på lige fod med nye materialer og gerne med konkurrencefordele.

Naturlige økosystemer har dette som ekspertområde. De er opbygget på millioner af års erfaringer og har sikret, at der ikke tabes ressourcer ud af systemet – for tab af ressourcer koster også konkurrenceevne i naturen, og det kan vi tage ved lære af. Den cirkulære økonomi og dennes betydning for biodiversitet og klima skal mere i spil i den grønne omstilling og vores gode handlingsplaner, så de i højere grad bidrager til at løse de alvorlige kriser for biodiversitet og klima gennem samarbejde med erhvervslivet.

Indtænk cirkulær økonomi
Grunden til, at vi skal indtænke cirkulær økonomi mere i vores grønne omstilling, er, at bæredygtigt design og genanvendelse kan reducere CO2-belastningen væsentligt. Ifølge tænketanken Concito udleder hver danske borger 17 ton CO2 årligt og knap 25 procent af dette stammer fra vores forbrug af ting og sager som for eksempel tøj, sko, møbler, elektronik og så videre.

En enkel hovedregning ud fra Concitos tal viser så, at 5,8 millioner danskere udleder 24 millioner tons CO2 om året fra forbrug af ting og sager. Det svarer vel nogenlunde til den CO2-reduktion Danmark skal sikre, for at vi når en 70 procents reduktion.

Selvfølgelig kan vi ikke fjerne al klimabelastning fra vores forbrug, for alle menneskelige aktiviteter uden undtagelse medfører CO2-udledninger, men når vi genanvender materialer i Danmark og dermed lokalt bidrager til at fjerne CO2-udledning fra en primærproduktion, så trækkes færre råmaterialer ud af naturen, der produceres anderledes miljøvenligt, og der transporterer mindre.

Derfor kommer vi ikke udenom, at cirkulær økonomi mindsker skader på biodiversitet og klima. For at indløse disse miljøpotentialer er det nødvendigt med de rette rammevilkår for erhvervslivet og et samarbejde, der udløser innovation og udvikling af de nødvendige teknologier.

Skal den cirkulære økonomi bidrage til at nedbringe både skader på biodiversitet og klima, skal vores indsats holde fast på det, vi allerede gør godt. Vi skal samtidig styrke og målrette indsatsen, så vi genanvender langt mere, hvor vi har vores helt store forbrug af materialeressourcer, og som i dag går til affaldsforbrænding. Det kan man kun være enig i. Det gælder især vores forbrug af emballagematerialer som plast, pap og papir og så tekstiler.

Genanvendelse af plast, pap, papir og tekstiler
En del CO2-reduktionen kan høstes, hvis vi genanvender 100 procent af al plast, pap/papir og tekstiler fra forsyningen af emballager og tekstiler til Danmark, fremfor at sende det til forbrænding. En grov beregning af CO2-reduktionen er 1,5 millioner ton CO2 om året. Tekstiler er her omkring 95 procent af reduktionen. Vi genanvender i dag omkring 35 procent af plasten og 90 procent af pap og papiret og stort set ingen tekstiler.

Netop fordi genanvendelse af tekstiler har så stort et miljø- og reduktionspotentiale, er det skrigende nødvendigt, at Danmark satser langt mere på at indsamle tekstiler for genanvendelse, og at vi satser på teknologiudvikling.

Bliver vi en dag i stand til at genanvende alle vores tekstiler, kan dette bidrage til omkring 5 procent CO2-reduktion af de mængder, Danmark skal nedbringe for at nå 70 procents reduktionsmålet. Et ikke uvæsentligt bidrag. Samtidig opnås en kæmpe miljøgevinst, da fremstilling af tekstiler er en storforbruger af vand og kemikalier.

Forbruget af tekstilmaterialer er primært bomuld, uld, polyester, akryl, viskose og polyester (nylon), og vi forbruger omkring 89.000 ton tekstiler om året i Danmark, hvor bomuld er knap halvdelen, og syntetiske tekstiler som polyester og nylon groft set er den anden halvdel. De syntetiske er på nuværende tidspunkt lettere at genanvende end bomuld. Vi genbruger en del, men stort set alle tekstiler ender som affald på et tidspunkt.

Læs også

Force Technology har estimeret, at ved direkte genanvendelse af tekstiler i en blanding af 50 procent bomuld og 50 procent polyester, mindskes CO2-udledningen med 15,4 ton CO2 per ét ton tekstil. Da vi bruger 89.000 ton og ikke genanvender i dag, er der et klimapotentiale på omkring 1,4 millioner ton CO2 med den rette indsamling og teknologi.

Samlet set kan vi så fjerne groft set 1,5 millioner ton CO2, hvis vi genanvender al vores pap/papir, plast og tekstiler, men det vil kræve forandringer i måden, vi organiserer vores affaldsindsamling og sortering. Det vil især kræve et målrettet fokus på teknologiudvikling og et tæt samarbejde på tværs af værdikæder til gavn for fælles forståelse af behov og løsninger.

Fordele ved erhvervspartnerskaber
Dansk Erhverv har de sidste par år været i gang med at etablere erhvervspartnerskaber med sine medlemmer og myndigheder for at nedbringe et unødvendigt forbrug af plast og emballager. Vi anser det som en meget vigtig opgave at igangsætte partnerskaber for at bidrage til et bæredygtigt samfund med sammenkobling til et ansvarligt og konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Partnerskaber giver også den fordel, at der sikres en udvikling baseret på markedsvilkår, afprøvede forretningsmodeller og konkurrencedygtige teknologiske løsninger, der kan eksporteres. Vi har for eksempel et partnerskab i den danske plasthandlingsplan, hvor vi med detailhandel ønsker at nedbringe bæreposeforbruget med 50 procent inden 2023. Det vil vi gøre ved at informere og opfordre befolkningen til at genbruge deres poser og designe bedre poser til genbrug og innovere nye måder og poser til at bringe varer hjem.

Detailhandlen er allerede her i gang og har nedbragt forbruget af plastbæreposer med 15-20 procent i 2018 i forhold til 2017-forbruget, så forbruget ligger omkring 300 millioner poser ved årets udgang.

Når målet om 50 procents reduktion er nået, er CO2-belastningen fra brug af bæreposer nedbragt med omkring 4.000 ton om året. Det er et bidrag til CO2-reduktionen, som end ikke en højere dansk plastafgift kan skabe.

Bæredygtige emballager
Vi er også i gang med et samarbejde med alle vores handels- og detailmedlemmer, der skal føre til mere bæredygtige emballager, designet til at bruge færre plast- og papmaterialer, og som samtidig kan genanvendes 100 procent inden 2024. Målet er at få innoveret og udviklet en designtilgang, som sikrer, at danske og udenlandske virksomheder tager fat på den nødvendige omstilling til bæredygtige emballager.

Vi anser et erhvervspartnerskab som nødvendigt, hvis vi skal sikre bæredygtig og forretningsdrevet omstilling for vores emballager. Der ligger her store miljøgevinster og samtidig konkurrencemuligheder, fordi både virksomheder og kunder vil det, og fordi EU er på vej med et producentansvar for emballager med en afgift, der straffer emballager, der ikke kan genanvendes.

Vores budskab er klart: Erhvervslivet er mere end klar til at spille positivt ind i den grønne dagsorden, og vi glæder os til samarbejdet med regeringen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jakob Lamm Zeuthen

Klima- og fødevarepolitisk chef, DRC, næstformand, Forum for Bæredygtige Indkøb
ph.d. i økologi og menneskeskabte klimaeffekter (Københavns Uni. 1998)

Lisbet Hagelund Hansen

Chefkonsulent, GTS
cand.techn.soc. (Roskilde Uni. 1999)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024