Dansk Ornitologisk Forening: Helt ude i skoven at fælde fremtidig vildskov

DEBAT: En ny regering bør sikre, at fældninger og udtagning af især gamle løvtræer stoppes i de statsskove, som regeringen har besluttet skal udlægges som urørte skove senest i 2026, skriver Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening.

Af Egon Østergaard
Formand for Dansk Ornitologisk Forening

”Fæld skoven.” Det er indirekte den politiske parole, når staten skal finansiere omlægningen fra produktionsskov til urørt skov.

Regeringen har tidligere vedtaget, at i op til ti år for løvskov og 50 år for nåleskov må Naturstyrelsen udtage træværdier for at fremme naturprocesser mod mere varierede og naturlige skove. Det er en politisk fadæse, der er helt ude i skoven.

Nogle steder kan det biologisk give mening at tynde bevoksninger, men kæden hopper af, når politikerne generelt giver carte blanche til så omfattende og langvarige fældninger, som man har gjort.

Med samtidige massive besparelser i Naturstyrelsen kan man ikke fortænke styrelsen i at dække nogle af hullerne med indtjening på tømmer eller flis fra de kommende urørte skove. Politisk er det en meget uklog beslutning.

Mere urørt skov
Partier i oppositionen har ønsker om endnu mere urørt skov end det, som vi har set, den nuværende regering har udlagt.

Det lyder som sød musik en majdag i naturskoven. Jo mere naturnært, jo bedre.

En ny blå, rød eller grøn regering bør sikre, at fældninger og udtagning af især gamle løvtræer stoppes i de statsskove, som miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har besluttet skal udlægges som urørte skove (vildskove) senest i 2026.

Socialdemokratiet har planer om yderligere mere urørt skov, og det er en rigtig god vej at gå, men så bør konverteringen ske, uden at gamle, naturmæssigt værdifulde træer fældes for at dække huller i styrelsens skrantende økonomi.   

I de seneste måneder og selv nu i fuglenes yngletid kører skovningsmaskiner nærmest i døgndrift på Naturstyrelsens skovarealer. Ovenikøbet i EU-fugle- og habitatbeskyttede Natura 2000-skove som Gribskov og Rold Skov fældes der på livet løs, og det går hårdt ud over ynglende rovfugle, spætter og andre sårbare arter.

Stop naturødelæggelserne
Dansk Ornitologisk Forening BirdLife opfordrer en ny regering til at sætte en øjeblikkelig stopper for disse naturødelæggelser, som i øjeblikket udføres under betegnelsen ’klargøring til urørt skov’.

I visse områder med meget ensformig skov kan det være okay at fælde nogle træer for at skabe variation, men ikke i yngletiden, og veddet skal ikke fjernes fra skovene.

Ud over at stoppe fældninger i de skovområder, der skal være urørte vildskove, samt stoppe de omsiggribende skovninger i yngletiden, opfordrer Dansk Ornitologisk Forening til, at langt flere af statens skove udlægges som vildskove.

Det vil være til stor gavn for biodiversiteten i Danmark, og eksperter har tidligere peget på, at det er et af de mest omkostningseffektive værktøjer til at stoppe tilbagegangen for dyr, planter og svampe i Danmark.

Forrige artikel ITD: Nedsæt en klima- og miljøkommission for den tunge transport ITD: Nedsæt en klima- og miljøkommission for den tunge transport Næste artikel Jægere: Regeringen og DF begår stor naturfejl Jægere: Regeringen og DF begår stor naturfejl
 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Fotosyntesebaseret produktion - og disrespekten over for alle, der har ydet en indsats for at begrænse denne og dens forventede ødelæggende konsekvenser for biodiversiteten.

  Det er en ulykke af dimensioner om det mod forventning skulle vise sig, at pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt land- og skovbrug - og til at vi på så kort tid har kunnet få så mange velfærdsgoder, lønforhøjelser, dyrtidsportioner, skattelettelser, afgiftsnedsættelser, tilskudsordninger, slappe finanslove, uansvarlige valgløfter fra uansvarlige politikere, naive vælgere, grønne omstillinger, cirkulære økonomier, miljøteknologier, miljøingeniører og sociale retfærdigheder med så uventet få ødelæggende konsekvenser for denne klodes sidste "urørte" skove, biodiversiteten, folkesundheden, fattige mennesker samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Kjeld holm · Direktør

  Udtagning af træ

  Så typisk for nutidens politiske beslutningstagere....resultat:Danske skoves
  Auswitch.

 • Anmeld

  Annelise Johansen · Pensioneret psykolog

  Urørt skov og skovdrift

  Vi går jævnligt ture i Gribskov og følger livet og årstidernes gang på vidt forskellige lokaliteter. Dejligt og livsbekræftende.
  Men noget er sket på det seneste, nemlig introduktionen til den besøgende om urørt skov, hvorfor og hvordan. Egentlig lyder det jo ganske fornuftigt, det er da fint tænkt i forhold til biodiversitet mm. Men lidt absurd er det alligevel, når vi samtidig på vores ruter igen igen oplever massiv fældning af ældre løv og nåletræer. Kæmpemængder af træ udtages, fældes og stables i lange rækker for siden at blive afsat og kørt væk med tunge maskiner, for at skovens budget kan holdes. Klimakrise, CO2 balance, rovfugle i nød, helt ærligt, logikken holder ikke....fra andet end økonomiens perspektiv.

 • Anmeld

  Jesper Leegaard · Team-leder

  Flisfyring er problemet

  Politikken med af fælde skovene, inden de skal ligge urørt hen er latterlig. Omvendt er vi som land storforbruger af flis fra hele verden, fordi vil vil være "grønne". Eksempelvis bruger Skærbæk-værket ved Kolding 400.000-500.000 tons træfiis om året, som fx kommer fra Baltikum og den Iberiske halvø.. Når fældningen af skov foregår for øjnene af os, bliver vi harme, men ude af øje ude af sind.Vi skal have mere vind og sol.

 • Anmeld

  Verner Sørensen · Direktør eremeritus

  Fældning i arealer der er på vej til urørt skov

  Det er jo desværre meget tydeligt, at denne artikel er skrevet af nogen som åbenbart gerne udtaler sig om noget, de ikke har en klap forstand på.