Debat

DN: Manglende planlægning hjælper ikke landdistrikterne

DEBAT: Det er på høje tid, at de danske folketingspolitikere indser, at Danmark har brug for mere planlægning, ikke mindre, hvis vi skal sikre den samfundsmæssigt bedst mulige udnyttelse af Danmark, skriver Thyge Nygaard, politisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Foto: Colourbox
Kirsten Ida Enemark
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Thyge Nygaard
Politiske seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening

Der er et bredt politisk ønske om at styrke landdistrikterne og den fremherskende tro på Christiansborg har i de senere år været, at hjælpen var mindre planlægning. Men det er en kæmpe fejlslutning.

Ved at styrke snævre erhvervsinteresser og liberalisere reglerne for planlægning ender man tværtimod i en situation, hvor det åbne land kan udvikle sig til en kampzone.

Virksomheder og erhvervsgrene kan komme i konflikt med hinanden, og det bliver mindre attraktivt at bosætte sig i landdistrikter. Hvem vil købe et hus på landet, hvis der kan poppe et maskinværksted op på nabogrunden med lyset tændt hele natten, uden at hverken man selv eller politikerne kan gøre noget?

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Der hersker ingen tvivl om, at politikerne ønsker at skabe det bedste Danmark af et godt hjerte – det gør vi alle – men planlægning er en forudsætning for at hjælpe landdistrikterne, ikke en hæmsko.

Hensyn til landbrug?
Et tydeligt eksempel på den manglende forståelse for planlægning er hensynet til landbrugserhvervet. Begrebet landzone blev i sin tid skabt for at sikre landbruget eneretten til det åbne land. Og regeringen har jo også et ønske om at fremme landbrugserhvervet. Men det hensyn overser politikerne helt åbenbart, når der bliver åbnet for mere erhverv i tidligere landbrugsbygninger og byggeri af flere og større boliger i landzonen.

planlægning er en forudsætning for at hjælpe landdistrikterne, ikke en hæmsko.

Thyge Nygaard

Landbruget har i hvert fald ikke længere eneret til landzonen, og det er også helt sikkert, at landbruget mange steder vil blive taberen, når forskellige økonomiske interesser tørner sammen.

Det er i hvert fald let at forestille sig, at en succesrig, men gyllelugtfølsom, virksomhed vil få mere lokalpolitisk hensyn, end når en landmand har ønsker om at udvide som husdyrbedrift.

Store husdyrbrug skræmmer befolkningen væk
Der er taget mange politiske initiativer for at styrke yderområderne, men samtidig sker der, bevidst eller ubevidst, en udvikling, som gør det mindre attraktivt for folk at bosætte sig i landområder og landsbyer. At der politisk ikke er taget hånd om dette, er en grov undladelsessynd.

Da Folketinget fjernede de sidste begrænsninger på størrelsen af husdyrbrugene, var det uden nogen form for hensyn til andre beboere i det åben land. Ikke så meget på grund af lugt, men på grund af trafikken.

De meget store brug, især malkebesætningerne, afstedkommer en meget stor trafikal belastning på ofte flere tusinde transporter årligt af foder, afgrøder, mælk, gylle og husdyr. Transporter, som ofte foregår med meget store traktorer og vogne, ad meget små veje og gennem landsbyer og ofte hele døgnet rundt, for eksempel forår og høst.

Der er i dag ingen mulighed for en kommunalbestyrelse for at regulere denne trafik, og der er ingen sikkerhed for beboere i det åbne land for, at de ikke pludselig bliver belastet af en voldsom trafik, der ikke tidligere har været der.

Samtidig er der ikke megen politisk initiativ til at øge naturkvaliteten i det åbne land, som faktisk vil kunne gøre det attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne. Der mangler en samlet politik, som tilgodeser alle interesser i det åbne land.

Ny kommission vil blive vel modtaget
Det er åbenlyst, at der mangler en samlet politisk prioritering af det åbne land og en opdateret lovgivningsramme til at håndtere disse prioriteringer. Folketingets politikere har et stort ansvar for at få sat gang i denne proces så hurtigt som muligt.

Alt andet vil blot betyde flere konflikter og en samfundsmæssigt dårlig udnyttelse af den ressource, som vi har i det åbne land.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Thyge Nygaard

Landbrugspolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
cand.agro. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1988)

0:000:00