Debat

S: Lad os nu få lavet de jordfordelinger

DEBAT: Jordfordeling er et af de vigtigste redskaber til at realisere de lokale områdeplaner og er en fordel for både landmænd og natur. Så lad os nu for alvor få sat gang i det, skriver Christian Rabjerg Madsen (S).

Foto: Colurbox.dk
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Christian Rabjerg Madsen (S)
Miljøordfører 

Jeg kan kun erklære mig enig med Teknologirådets nyligt udgivne rapport om Danmarks arealanvendelse. Jordfordeling er et af de vigtigste redskaber til at realisere de lokale områdeplaner. Så lad os nu for alvor få sat gang i det.

De positive effekter af jordfordelinger er en af de få ting, som hele spektret af interesseorganisationer og politikere på landbrugs- og miljøområdet kan blive enige om.

Gavner landbrug og natur
Landbrug og Fødevarer har påpeget her på Altinget, at jordfordelinger både er en fordel for landmænd og naturen. Landmændene kan få samlet deres jord omkring gården, så der bliver kortere afstand til markerne. Det giver store transportbesparelser, der både gavner den enkelte landmand og erhvervet som helhed. Samtidig undgår de lokale, at der kører gylletransporter, høstmaskiner og langsomt kørende traktorer igennem deres byer.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected] 

Jordfordeling kan også bruges som redskab til at skabe mere natur. Når der byttes jord, kan der ofte indføjes aftaler om, at en del af den mest ufrugtbare dyrkningsjord kan tages ud og gøres til natur. I de projekter er det en rigtig god accelerator, hvis kommunerne eller andre aktører som eksempelvis Den Danske Naturfond kan bidrage med jord.

Danmarks Naturfredningsforening er også fortalere for metoden. Ligesom Landbrug og Fødevarer er de en del af Collective Impact-projektet, der forsøger at skabe synergier og fælles løsninger, som både gavner landbrug, natur og fritidsliv. I en række konkrete projekter arbejder deltagerne sammen med kommuner om multifunktionel jordfordeling. Efterfølgende skal en forskergruppe evaluere effekterne, og jeg ser frem til resultaterne.

De initiativer, regeringen har sat i verden, er åbenlyst ikke nok.

Christian Rabjerg Madsen (S)
Miljøordfører

Sæt i gang
Når alle er enige om, at jordfordeling er en god idé, hvorfor sker der så ikke mere? Det kan der være flere årsager til. Omkostninger for landmændene, frygten for at blive snydt og manglende opmærksomhed på mulighederne kan være nogle af dem.

Jeg er helt bevidst om, at det er en kompliceret og tidskrævende proces at lave jordfordelinger. Men der må simpelthen kunne gøres mere for at sætte gang i en løsning, der så åbenlyst gavner alles interesser. De initiativer, regeringen har sat i verden, er åbenlyst ikke nok.

Det er på tide, at regeringen sætter sig ned sammen med eksperterne på området og får fjernet de barrierer, der begrænser antallet af jordfordelinger. Det vil gavne landmændene, det vil gavne naturen, det vil gavne landsbyboerne, og det vil gavne samfundsøkonomien. Sæt i gang.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Rabjerg Madsen

MF (S), politisk ordfører, fhv. indenrigs- og boligminister
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2012)

0:000:00