Debat

LA: Magtelitens misforståede omsorg for naturen

DEBAT: Christiansborgs kontrol- og tilsynsregime af natur og miljø skal standses. I stedet skal staten bruge ressourcerne på at fremme mere fri og vild natur på egne arealer, skriver Carsten Bach (LA).

Foto: Steen Brogaard/Folketinget
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Carsten Bach (LA)
Miljøordfører

Det kribler i øjeblikket rigtig meget i fingrene på den snævre gruppe af mennesker, man kunne betegne som magteliten i Danmark. Mennesker med hang til ”politisk korrekthed” og misforstået omsorg for naturens og danskernes ve og vel.

Ja, misforstået omsorg, vel at mærke!

En misforstået omsorg, der er med til at centralisere magten over både privatejede arealer og vores fælles natur på Slotsholmen i København!

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

Det kribler altså for meget det forkerte sted og for lidt der, hvor der er brug for det - nemlig ude i naturen. Liberal Alliance vil derfor gerne konvertere alt for meget kriblen i fingrene på Christiansborg til mere kriblen i naturen.

Opgør med kontrolregimet
Vi skal have modet til at standse den stigende regulering med det deraf følgende kontrol- og tilsynsregime af vores natur og miljø og i stedet for veksle ressourcerne fra den offentlige administration til egentlige natur- og miljøforbedringer på statslige arealer. 

Der burde være rum for mere frihed til prioritering for danskerne og de lokalt valgte politikere, der sammen med naturarealerne i dag bliver holdt i et jerngreb af magteliten på Christiansborg.

Carsten Bach (LA)
Miljøordfører

Naturen bliver jo ikke bedre af de mange tilsyn og kontroller. I stedet skal staten bruge ressourcerne på at fremme mere fri og vild natur på sine egne arealer. Stod det alene til LA, skulle staten fremover heller ikke vogte nidkært over privatejede arealer med streng og overimplementeret regulering og tilsyn. Liberal Alliance vil i stedet flytte flere beslutninger ud lokalt til kommunerne og dermed nærmere borgerne og fjernere Christiansborg.

Vi skriver trods alt 2017 og har et meget veludbygget lokaldemokrati med borgerinddragelse, flere høringsfaser og VVM-redegørelser. Det bør ikke være en statslig styrelse, der fra et skrivebord fjernt fra virkeligheden vogter over arealerne, strandbeskyttelse, fredsskov, søbeskyttelse, naturbeskyttelse eller ej.

Der burde være rum for mere frihed til prioritering for danskerne og de lokalt valgte politikere, der sammen med naturarealerne i dag bliver holdt i et jerngreb af magteliten på Christiansborg.

Men det skal så også være i den lokale beslutningsproces, der tænkes fuld og hel erstatning ind, hvis f.eks. landbrugsarealer inddrages til naturprojekter; herunder reduceret eller slet ingen ejendomsbeskatning på naturbeskyttede arealer.

Plads til fødevareproduktion 
Liberal Alliance ønsker, at der fortsat skal være plads til fødevareproduktion i Danmark. En fødevareproduktion, hvor alle produktionsformer er ligestillet og enten slet ikke støttes af staten eller støttes ensartet. Det vil kunne bringe flere former for landbrugsproduktion i spil, der skal være plads til alle og ikke kun den økologiske produktion. Ud over det traditionelle vidensbaseredelandbrug skal der også være plads til f.eks. reduceret jordbearbejdning, hvor der er gode muligheder for at øge det kriblende liv i muldlaget samt en større kulstofopbygning i jorden.

Og lad mig så slutte af med at sige, at i Liberal Alliance er vi ikke bange for den teknologiske udvikling - heller ikke når det gælder genmodificerede afgrøder. Den teknologiske udvikling er med til at øge arealeffektiviteten og mindske f.eks. kvælstof- og pesticid-påvirkningen på den del af vores land, der er og skal blive ved med at være landbrugsland.

Vi mener nemlig, at den, der har evnen, også har pligten. I Danmark har vi evnen til at drive et højeffektivt produktionslandbrug med en mindre miljøpåvirkning end vores nabolande. Med fælles hjælp og den teknologiske udvikling kan denne miljøpåvirkning helt sikkert blive endnu mindre til glæde for alle, og så der også i fremtiden er plads til alle, plads til både landbrug og natur.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carsten Bach

MF (LA)
cand.scient. i anvendt kvartærgeologi (Aarhus Uni. 2003)

0:000:00