Debat

DN til Ellemann: Her er de vigtigste opgaver frem mod valget

DEBAT: Med regeringens melding om at opprioritere naturpolitikken er der en række tiltag, som miljøministeren bør anse som hastesager frem mod det kommende valg, skriver Maria Reumert Gjerding fra Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforenings allerstørste ønske er, at miljøministeren får igangsat arbejdet med en stor national jordreform, skriver Maria Reumert Gjerding.
Danmarks Naturfredningsforenings allerstørste ønske er, at miljøministeren får igangsat arbejdet med en stor national jordreform, skriver Maria Reumert Gjerding.Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Maria Reumert Gjerding
Præsident, Danmarks Naturfredningsforening

Der er under 300 dage til, at vi borgere senest skal sætte vores kryds til et nyt Folketing. At nedtællingen er begyndt, afspejler sig i det udkast til Finanslov 2019, som netop er sendt ud. En milliard til natur, miljø og klima over de kommende fire år.

Når man lægger tallene sammen, lyder det flot, og vi er glade for alle de midler, der sendes i den grønne retning. Men jeg må samtidig understrege, at det ikke er en finanspolitisk prioritering, der står mål med udfordringerne. Det vender vi tilbage til.

Nu har miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen så maksimalt 300 dage til at sørge for substans bag regeringens udmelding om, at den ønsker at opprioritere naturpolitikken. Og her er et udpluk af, hvad vi i Danmarks Naturfredningsforening mener, at miljøministeren bør anse som sine hasteopgaver.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Naturen har brug for miljøministeren
Naturen forsvinder mellem fingrene på os, men i årevis har vi blot sat ind med ofte midlertidige indsatser hist og pist.

Derfor var det banebrydende, da regeringen i 2016 skrev naturmål ind i sit regeringsgrundlag og altså nu også – med dette finanslovsforslag – afsætter midler til at nå målene. Ved at sætte faste målbare mål for naturen, kommer der et helt anden alvor ind i arbejdet.

Naturen forsvinder mellem fingrene på os, men i årevis har vi blot sat ind med ofte midlertidige indsatser hist og pist.

Maria Reumert Gjerding
Præsident, Danmarks Naturfredningsforening

Vi vil foreslå, at ministeren bruger de afsatte midler på finansloven til at forbedre naturtilstanden på de naturområder, vi allerede har. Det helt tossede er jo, at selv på den smule natur, vi har i Danmark, trives arterne faktisk rigtig dårligt. Enten fordi områderne stadig drænes, fordi de gror til pga. manglende græssende dyr, eller fordi arealerne bliver overgræsset eller slået på skøre tidspunkter for at hæve landbrugsstøtte til naturarealerne (!).

Et oplagt sted at starte kunne være at sikre, at de statslige naturarealer bliver drevet med biodiversitet og natur som hovedformål og ikke landbrugsinteresser.

Naturen har også brug for mere plads, så vi håber at se en minister, der sammen med Danmarks Naturfredningsforening og landbrugets organisationer vil lave en aftale om en ambitiøs jordfordeling, der skal sikre naturens sammenhæng. Man kunne passende starte med etableringen af mindst tre store sammenhængende naturområder med afsæt i de eksisterende nationalparker eller for eksempel Store Åmose på Vestsjælland, Ulfborg i Midtjylland og Almindingen på Bornholm.

Naturen har samtidig brug for en langt bedre beskyttelse. Vi håber derfor at se en minister, der vil lægge flere arealer ind under NATURA-beskyttelsen, så Danmark reelt kan flytte sig fra den pinagtige EU-bundplacering.

Ny vandløbsregulering, der skaber ro
Jakob Ellemann-Jensen skal her i efteråret også se på en ny vandløbsregulering. Det er et ømtåleligt emne med masser af følelser. Vi ser gerne, der skabes ro om indsatserne for vores mange kilometer vandløb, så vi kan få dem bragt i god økologisk tilstand uden fortsatte voldsomme konflikter. 

Det kræver, at der gives plads til vandløbene og deres naturlige omgivelser, men får de det, kan vandløbene kvittere med super natur. Ved at holde vandet tilbage i landskabet hjælper vi samtidig byer og dyrkede arealer mod oversvømmelser, mens landbruget under en tørke vil have gavn af at have holdt på vandet i regnfulde perioder.

Vi håber, at Jakob Ellemann-Jensen har startet en revision af vandløbslovgivningen med fokus på forvaltning af hele vandløbssystemer og på inddragelse af vandløbets nære omgivelser.

Gevinsten er, at vandløbene fremover kan bidrage naturligt til at tilbageholde vand og løse klimaudfordringer, modgå tab af biodiversitet og skabe sammenhæng i naturen og ikke mindst opfylde vandløbenes egne målsætninger.

Drikkevandet skal beskyttes – naturligvis
Sidst – men ikke mindst – er der akut brug for bedre beskyttelse af vores drikkevand. I årevis er der blevet talt om forbud mod sprøjtegift i områderne omkring drikkevandsboringerne. Ja – nu melder en kommune endda ud, at drikkevandet må renses. Vi har inderligt brug for en miljøminister, der handler her.

I Danmarks Naturfredningsforening står vi ikke alene med kravet om at få beskyttet vores grundvand og drikkevand.

Tusindvis af danskere bakker op bag vores krav om #RentDrikkevandTak. Men på trods af en strøm af stærkt foruroligende meldinger om nye fund af sprøjtegifte i vandboringer, så er beskyttelsen af vores vand ikke inde på regeringens lystavle.

Det er dybt kritisabelt, at regeringen ikke tager ansvaret på sig. Vi ved, at den bedste og billigste måde at beskytte vores drikkevand er ved at udlægge boringsnære beskyttelsesområder – også kaldet BNBO’er, hvor der ikke sprøjtes.

Dernæst skal vi have friholdt de områder, hvor grundvandet dannes, for sprøjtegifte og for nitrat. Vi håber, at når folketingsvalget udskrives, så har Jakob Ellemann-Jensen sikret, at kommunerne har indført sprøjteforbud i de boringsnære beskyttelsesområder, og at arbejdet med at kortlægge de indvindingsområder, hvor grundvandet dannes, er sat i gang.

Ønsker ministeren grøn medvind
Udtag af landbrugsjorder, mere urørt skov, natur med højere kvalitet, vandløb, naturmål, rent drikkevand. Det er blot en lille del af de påtrængende opgaver, der ligger på ministerens bord, og selvom en milliard kroner over fire år er et pænt rundt beløb, så er det ikke tilstrækkeligt i forhold til de betydelige natur-, miljø- og klimapolitiske opgaver, der ligger i en tid, hvor enestående naturværdier som lærker, bier og rent drikkevand forsvinder. 

Det er jo tankevækkende, at særligt ét instrument rent faktisk vil kunne virke både på biodiversiteten, kvælstofregnskabet, vandløbene, og drikkevandet – og ovenikøbet også klimasikringen omkring de større byer i Danmark.

Dét instrument hedder jordfordeling. Der har heldigvis i det sidste halve års tid vist sig storpolitisk interesse for netop jordfordeling, som også landbruget selv af gode grunde efterspørger som en løsning på en række af de udfordringer, de skal håndtere i fremtiden. Så vores måske allerstørste ønske er, at ministeren i løbet af de næste 300 dage får igangsat arbejdet med en stor national jordreform, der kan pege mange år ind i fremtiden og sikre både en robust natur og et robust landbrug i Danmark.

Indtil da stiller vi os som altid til rådighed med indspark, viden og godt samarbejde, og vi ønsker Jakob Ellemann-Jensen fuld medvind på alle grønne initiativer.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Maria Reumert Gjerding

Præsident, Danmark Naturfredningsforening
cand.scient i miljøplanlægning og internationale udviklingsstudier (RUC 2006)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024