Debat

Alternativet: Du står med ansvaret for alles liv, Ellemann

DEBAT: Ellemann står med ansvaret for naturen og biodiversiteten og dermed også livet på Jorden. Det er et stort ansvar, han sammen med klimaministeren skal tage meget seriøst, skriver Christian Poll (ALT), miljø- og naturordfører.

Ellemann skal i resten af sin embedsperiode give naturen langt mere plads til at være vild og fri, skriver Christian Poll (ALT).
Ellemann skal i resten af sin embedsperiode give naturen langt mere plads til at være vild og fri, skriver Christian Poll (ALT).
Bjørn Strøm
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Christian Poll (ALT)
Miljø- og naturordfører.

Arter og levesteder forsvinder med større hast end nogensinde før. Ellemanns første 100 dage var gode for bierne. Lad de næste 100 dage være endnu bedre for resten af naturen.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen bør roses for de tiltag, der i de første 100 dage af hans tid som minister har beskyttet bierne – og dermed dele af naturen - imod sprøjtning og pesticider. Men der er endnu langt til roserne for den samlede indsats for at fremtidssikre vores eksistensgrundlag: Naturen.

Der er ikke kun ros til ministeren
Det var en stor sejr for bierne, da Ellemann som ny minister tidligere på året valgte at give afslag på landbrugets dispensationsansøgninger om at bruge neonikotinoider på raps i 2018.

Fakta
Deltag i debatten!

Neoniks antages nemlig at være det stof, som har fungeret som en decideret bidræber-gift, der har ført til en regulær bidød i Danmark og resten af Europa.

Det er en af de tiltag, jeg gerne vil rose Ellemann for. Sammen med bl.a. et forbud mod sprøjtegifte ved privat skovrejsning, var Ellemanns ord om, at han ville være miljøminister før fødevareminister noget, som man måske så småt kunne begynde at tro på.

Ellemann er sammen med klimaministeren ansvarlig for vores alles liv. Det kræver handling nu.

Christian Poll (ALT)
Miljø- og naturordfører

De tiltag, som miljø- og fødevareministeren har stået i spidsen for siden sin tiltrædelse, kradser imidlertid kun lige i overfladen af det problem, der i dag eksisterer med et massivt tab af biodiversitet i den danske natur.

Skal Ellemann virkelig vise sig som miljøets og naturens minister, må der handles langt mere ambitiøst end hidtil set under den nuværende regering. Langt mere ambitiøst end set under nogen regering.

At klimakrisen i disse måneder fylder så meget i medier og i den politiske debat, er vi i Alternativet ovenud glade for.

Vores mål er at rykke præmissen for den politiske debat, så vi taler om det, der egentlig betyder noget: Muligheden for at løse vor tids allerstørste krise og sikre en beboelig klode for nulevende og kommende generationer.

Elleman skal være forgangsmand for naturen
Det er imidlertid ikke kun klimakrisen, der skriger på handling, men selve jorden, der kalder.

Alt for mange af naturens dyr, planter og organismer er truet på deres eksistens under denne arternes sjette masseuddøen.

Heldigvis er Ellemann, hvis han har hørt blot nogle af forskernes advarsler, fuldstændig klar over naturens kritiske tilstand. Som miljøets og naturens minister bør han derfor også være manden, der går forrest i kampen for at beskytte vores natur.

Som absolut-ministeren bør Ellemann stræbe målrettet efter at opnå FNs biodiversitetsmål, de såkaldte Aichi-mål, som Danmark sammen med 192 andre lande har forpligtet sig på at realisere inden 2020.

Aichi-målene er biodiversitetens svar på Parisaftalen, og det står meget slemt til med at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten. I 2017 vurderede DN og WWF, at Danmark var langt fra at opfylde hele 10 af de tyve biodiversitetsmål.

Ifølge vurderingen er kun to mål opfyldt, syv mål er i fremdrift siden basisåret 2010, mens der for otte af målene er sket ingen væsentlige fremskridt, og for to af målene er sket deciderede tilbageskridt (et af målene er uden relevans for Danmark).

Vi er altså meget langt fra mål og har kun kort tid igen. Vi har mindre end to år. Det kræver en massiv og øjeblikkelig indsats.

Der er behov for en massiv indsats
Jeg håber, at Jakob Ellemann-Jensens og Miljøstyrelsens indsats for bierne kun er et lille skridt i den retning.

Derfor er min opfordring til Ellemann, at han i resten af sin embedsperiode vil give naturen langt mere plads til at være vild og fri.

Biodiversiteten i Danmark er alvorligt truet, og miljøministeren må for alvor begynde at handle på naturens vegne.

Det kræver først og fremmest at alle statsskove gøres til urørt skov. Det kræver en afvikling af den massive animalske produktion, der lægger beslag på omkring 80 pct. af vores landbrugsareal.

Det kræver, at vi opkøber jorden og lader naturen være i fred. Det kræver en decideret naturzone.

Rigdommen og diversiteten i livet på Jorden er fundamental for også menneskets liv på Jorden. Hvis vi forarmer naturen og biodiversiteten, kollapser livet. Egentlig er Ellemann – sammen med klimaministeren – ansvarlig for vores alles liv. Det kræver handling nu.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Poll

Specialkonsulent, DTU, afdelingen for Kvantitativ Bæredygtighedsvurdering
civilingeniør (DTU,1991)

Jakob Ellemann-Jensen

Fhv. vicestatsminister og økonomiminister, fhv. partiformand, MF (V)
cand.merc.jur. (CBS 2002)

0:000:00