EL-borgmester: Regeringens ren luft-initiativer trækker i den forkerte retning

DEBAT: De store kommuner har behov for en hjælpende hånd, hvis der skal blive renere luft til borgerne. Indtil videre har regeringens initiativer dog trukket i den forkerte retning, skriver teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen (EL).

Af Ninna Hedeager Olsen (EL)
Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune

Ved kommunalvalget i november var den høje luftforurening i byen et af de største temaer. Det skyldes, at både københavnerne og medlemmerne af Borgerrepræsentationen er opsatte på at nedbringe forureningen. Men langt de fleste effektive redskaber kræver, at politikerne på Christiansborg tør give kommunerne frihed til at gøre det, der skal til for at stoppe luftforureningen.

Jeg glad for, at miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) nu har erklæret sig villig til at gøre noget for reelt at nedbringe luftforureningen i København. Det er her og nu, københavnerne bliver syge og dør af luftforureningen. Derfor skal vi have nogle initiativer, vi kan sætte i værk med det samme.

Det kunne være friheden til at vedtage skærpede miljøzoner og dermed selv bestemme, om de mest forurenende dieselbiler og varevogne skal køre ind i vores byer samt muligheden for at indføre et forbud mod brændeovne i de dele af byen, hvor man allerede er koblet på fjernvarmenettet.

Men samtidig er der brug for at tænke i mere langsigtede løsninger, hvor vi får udfaset de fossile biler til fordel for elbiler. Derfor så jeg gerne, at København fik friheden til at tilslutte sig andre storbyer som Paris, Madrid, Athen og Mexico City, der har varslet et totalt forbud mod dieselbiler i byen allerede fra 2025.

En hjælpende hånd
Der er samtidig behov for, at Jakob Ellemann-Jensen (V) gør op med regeringens hidtidige afgiftspolitik, hvor benzin- og dieselbilerne er gjort billigere, mens priserne på elbiler er steget. Det er selvfølgelig en helt forkert tilgang, når vi både skal nedbringe udledningen af CO2 og luftforureningen. Afgiftspolitikken skal vendes rundt, så biler med fossile drivmidler erstattes af elbiler.

I kommunerne bør vi samtidig have frihed til at føre en mere progressiv parkeringspolitik, der understøtter denne udvikling. Eksempelvis skal vi have mulighed for at give en større rabat på parkering til elbiler og delebiler end de 5.000 kroner i alt, som den nuværende bekendtgørelse giver mulighed for.

Overgangen til elbiler kan dog ikke stå alene, og kampen mod luftforurening skal nøje tænkes sammen med behovet for at nedbringe trængslen og udledningen af CO2, hvilket også var opdraget for Trængselskommissionen i sin tid. Derfor skal vi fortsat sikre implementeringen af de anbefalinger, som kommissionen kom med.

I Københavns Kommune er vi langt, men også her mangler vi en hjælpende hånd fra staten. Blandt andet har staten tidligere haft en flerårig national cykelpulje på én milliard kroner. Her kunne kommunerne søge om medfinansiering af cykelinfrastruktur. Puljen er nu tømt, men da statslig medfinansiering er afgørende for at sikre etableringen af regionale net af supercykelstier, så bør den fyldes op igen. Og så er friheden til at indføre roadpricing i byerne helt central for at få løst trængselsproblemerne.

Den forkerte retning
Desværre er regeringens initiativer på dette område hidtil trukket i den helt forkerte retning. Blandt andet er det besluttet, at staten fremover kan inddrage en større andel af kommunernes parkeringsindtægter. Pengene burde kommunerne have lov til at beholde mod at investere i grønne og trængselsreducerende alternativer til bilen. Dette skulle også være muligt på tværs af kommunegrænserne, så parkeringsindtægter fra København kunne investeres i parker og rejs-anlæg i Køge, Roskilde eller Hillerød, som er knudepunkter for den skinnebårne, offentlige trafik, som vi gerne vil have pendlerne over i.

Og med færre biler i byen får vi mere plads til at udbygge byens net af cykelstier og gøre dem så brede, at det bliver attraktivt for flere at vælge cyklen. Det vil nedbringe trængslen, luftforureningen og udledningen af CO2.

Men i København skal vi selvfølgelig også blive bedre til at udnytte de rammer, vi allerede har. Ved det netop indgåede budgetforlig ændrede et flertal uden om Enhedslisten den miljødifferentiering af beboerlicensen, som vi fornylig havde vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget, så det fremover er ligeså attraktivt at have en benzinbil i flere af miljøklasserne, som det er at have el- eller brintbil.

Det samme budgetflertal har endnu engang stillet sig tilfreds med endnu en analyse af, om naturgas eller landstrøm er den bedste løsning til krydstogtskibe frem for at komme i gang med at projektere et landstrømanlæg.

Forrige artikel Energiselskab: Dieselbiler er en unødvendig sundhedskatastrofe Energiselskab: Dieselbiler er en unødvendig sundhedskatastrofe Næste artikel Dansk Miljøteknologi: Danmarks vandsektor kan være CO2-neutral i 2030 Dansk Miljøteknologi: Danmarks vandsektor kan være CO2-neutral i 2030