Cyklistforbundet: Roadpricing batter mest

DEBAT: Det kan kun gå for langsomt med at få fjernet den luftforening, der giver os livstruende sygdomme. Men glem kampen om tidsfrister for klimaet og løs samfundsproblemerne som helhed – roadpricing skal iværksættes, mener Cyklistforbundet.

Af Jette Gotsche
Formand for Cyklistforbundet

Så kom regeringens længe ventede klimaudspil da endelig her for et par uger siden. En del af regeringens forslag vil gøre noget ved den luftforening, som fortsat får 4.000 danskere til at dø for tidligt hvert år, og som fortsat gør, at titusinder hvert år bliver alvorligt syge.

Står det til regeringen, skal det fra 2030 være slut med salg af nye benzin- og dieselbiler. Samme år må busser i byerne ikke længere udlede hverken luftforurening eller CO2. Benzin- og dieselbiler skal også være fortid i taxabranchen.

Det var forslag, der fik debatten til at gå højt. Er regeringen nu ambitiøs nok med sine tidsfrister? Hvorfor først 2030? Er det ikke alt for sent i forhold til, at vi som land skal være CO2-neutralt i 2050?

I Cyklistforbundet glæder vi os over alle initiativer, der gør noget ved kvaliteten af den luft, som vi alle sammen indånder og lever af. Det kan kun gå for langsomt med at få fjernet de skadelige partikler og NOx-gasser i luften, der giver os alvorlige og livstruende luftvejssygdomme, hjertekarsygdomme og lungekræft.

Sæt mål om færre biler på vejene
Men vi vil alligevel dreje kikkerten væk fra debatten om rettidige tidsfrister eller ej og i stedet stille et helt andet spørgsmål: Hvorfor ikke tænke mindre silo og mere helhed? Hvorfor ikke løse flere udfordringer på én og samme gang? Hvorfor ikke sætte et mål om færre biler på vejene – elbiler eller ej?

At skifte benzin- og dieselbiler ud med elbiler løser jo ikke noget i forhold til de enorme samfundsudfordringer, som vi også bakser med, når vi taler trafik, mobilitet og transport.

Vores byer er ved at sande til i en enorm trængsel på vejene. Ifølge regeringens egen ekspertgruppe i fremtidens mobilitet, vil udviklingen kun gå fra storslem til megaslem: I 2030 vil bilister ved de fire største byer risikere at bruge over dobbelt så lang tid på at sidde fast i trafikken.

Folkesundhedsmæssigt ser det heller ikke for godt ud. Vi lever et liv i Danmark, hvor livsstilssygdomme tager livet af os, og hvor inaktivitet er den næststørste dræber efter rygning.

En grøn transportpolitik med mere aktiv transport vil ikke kun gavne miljø og klima. Det gavner i høj grad også folkesundheden og giver os mere plads på vejene. Og selvfølgelig er det muligt.

Hver tredje biltur er immervæk ifølge Transportministeriets egne tal under fem km. Det burde være startskuddet til at indrette vores samfund med en elcyklerpulje, så flere kan udnytte den større radius, som en elcykel giver i forhold til en traditionel cykel, flere (super)cykelstier, bedre offentlig transport og cykelstier til tog og bus.

Bare almen samfundsinteresse
Vi taler ikke for det billøse samfund. Vi ønsker ikke at kæmpe imod alle andre end cyklister. Selvfølgelig anerkender vi, at bilen har en plads i vores liv og vores hverdag. Vi taler for noget helt andet.

Vi taler for at tage den almene samfundsinteresse alvorligt og for at indrette os, så for eksempel bil nummer to bliver langt mindre almindelig end i dag.

Vi taler for dét initiativ, der vil batte mest for at få renere luft: Roadpricing.

Selvfølgelig skal vi supplere indsatsen for at få flere til at skifte fra bil til cykel (og ad den vej nedbringe luftforureningen) med den helt store hjælp, som det vil være, hvis der blev opkrævet penge for at køre ind i de større byer. Penge, der naturligvis skal kanaliseres tilbage i transportsektoren til cykelinfrastruktur og bedre og billigere kollektiv trafik.

Vi taler med andre ord for at tænke bekæmpelse af luftforureningen ind i en større sammenhæng, hvor vi henter gevinster på flere hylder samtidig.

Forrige artikel Forskere: Skoven bruges bedst til biomasse – ikke som CO2-lager Forskere: Skoven bruges bedst til biomasse – ikke som CO2-lager Næste artikel Forskere: Skovens klimabidrag må ikke modarbejde biodiversiteten Forskere: Skovens klimabidrag må ikke modarbejde biodiversiteten