Cyklistforbundet: Roadpricing batter mest

DEBAT: Det kan kun gå for langsomt med at få fjernet den luftforening, der giver os livstruende sygdomme. Men glem kampen om tidsfrister for klimaet og løs samfundsproblemerne som helhed – roadpricing skal iværksættes, mener Cyklistforbundet.

Af Jette Gotsche
Formand for Cyklistforbundet

Så kom regeringens længe ventede klimaudspil da endelig her for et par uger siden. En del af regeringens forslag vil gøre noget ved den luftforening, som fortsat får 4.000 danskere til at dø for tidligt hvert år, og som fortsat gør, at titusinder hvert år bliver alvorligt syge.

Står det til regeringen, skal det fra 2030 være slut med salg af nye benzin- og dieselbiler. Samme år må busser i byerne ikke længere udlede hverken luftforurening eller CO2. Benzin- og dieselbiler skal også være fortid i taxabranchen.

Det var forslag, der fik debatten til at gå højt. Er regeringen nu ambitiøs nok med sine tidsfrister? Hvorfor først 2030? Er det ikke alt for sent i forhold til, at vi som land skal være CO2-neutralt i 2050?

I Cyklistforbundet glæder vi os over alle initiativer, der gør noget ved kvaliteten af den luft, som vi alle sammen indånder og lever af. Det kan kun gå for langsomt med at få fjernet de skadelige partikler og NOx-gasser i luften, der giver os alvorlige og livstruende luftvejssygdomme, hjertekarsygdomme og lungekræft.

Sæt mål om færre biler på vejene
Men vi vil alligevel dreje kikkerten væk fra debatten om rettidige tidsfrister eller ej og i stedet stille et helt andet spørgsmål: Hvorfor ikke tænke mindre silo og mere helhed? Hvorfor ikke løse flere udfordringer på én og samme gang? Hvorfor ikke sætte et mål om færre biler på vejene – elbiler eller ej?

At skifte benzin- og dieselbiler ud med elbiler løser jo ikke noget i forhold til de enorme samfundsudfordringer, som vi også bakser med, når vi taler trafik, mobilitet og transport.

Vores byer er ved at sande til i en enorm trængsel på vejene. Ifølge regeringens egen ekspertgruppe i fremtidens mobilitet, vil udviklingen kun gå fra storslem til megaslem: I 2030 vil bilister ved de fire største byer risikere at bruge over dobbelt så lang tid på at sidde fast i trafikken.

Folkesundhedsmæssigt ser det heller ikke for godt ud. Vi lever et liv i Danmark, hvor livsstilssygdomme tager livet af os, og hvor inaktivitet er den næststørste dræber efter rygning.

En grøn transportpolitik med mere aktiv transport vil ikke kun gavne miljø og klima. Det gavner i høj grad også folkesundheden og giver os mere plads på vejene. Og selvfølgelig er det muligt.

Hver tredje biltur er immervæk ifølge Transportministeriets egne tal under fem km. Det burde være startskuddet til at indrette vores samfund med en elcyklerpulje, så flere kan udnytte den større radius, som en elcykel giver i forhold til en traditionel cykel, flere (super)cykelstier, bedre offentlig transport og cykelstier til tog og bus.

Bare almen samfundsinteresse
Vi taler ikke for det billøse samfund. Vi ønsker ikke at kæmpe imod alle andre end cyklister. Selvfølgelig anerkender vi, at bilen har en plads i vores liv og vores hverdag. Vi taler for noget helt andet.

Vi taler for at tage den almene samfundsinteresse alvorligt og for at indrette os, så for eksempel bil nummer to bliver langt mindre almindelig end i dag.

Vi taler for dét initiativ, der vil batte mest for at få renere luft: Roadpricing.

Selvfølgelig skal vi supplere indsatsen for at få flere til at skifte fra bil til cykel (og ad den vej nedbringe luftforureningen) med den helt store hjælp, som det vil være, hvis der blev opkrævet penge for at køre ind i de større byer. Penge, der naturligvis skal kanaliseres tilbage i transportsektoren til cykelinfrastruktur og bedre og billigere kollektiv trafik.

Vi taler med andre ord for at tænke bekæmpelse af luftforureningen ind i en større sammenhæng, hvor vi henter gevinster på flere hylder samtidig.

Forrige artikel Forskere: Skoven bruges bedst til biomasse – ikke som CO2-lager Forskere: Skoven bruges bedst til biomasse – ikke som CO2-lager Næste artikel Forskere: Skovens klimabidrag må ikke modarbejde biodiversiteten Forskere: Skovens klimabidrag må ikke modarbejde biodiversiteten
 • Anmeld

  Knud Anker Iversen · folkepensionist

  Kloge ord

  Hvor er det klogt sagt. Alle burde bakke op om roadpricing som jo bare følger princippet om udbud og efterspørgsel. Når der er mangel på en vare (plads på vejene) må man betale og når der er plads nok så skal det være nærmest gratis. Altså billigere at færdes på motorvejene i Nordjylland end ved indkørselsvejene til København.

 • Anmeld

  Susanne Svendsen · Underviser.

  Ingen skal kunne betale sig fra at forurene.

  Folk skal ikke kunne købe sig lov til at forurene !
  Det skaber endnu mere ulighed.

  Jeg er selv fodgænger, cyklist og bruger desuden offentlig transport, men alle tre muigheder er blevet mindre tiltrækkende, de seneste 10 år, på grund af forurening, støj og øget risiko for at blive kørt ned, fordi trafiktætheden er markant forøget.
  Når jeg bevæger mig fra a til b til fods eller på cykel, indånder jeg udledningen fra samtlige biler, lastbiler og busser, i meget længere tid end de der sidder i " blikæskerne", som suser forbi, oftest en person i hvert køretøj og når frem meget hurtigere end jeg, og derfor ikke mærker den sundhedsskadelige påvirking fra dem selv og alle andre kørende.

  Når forureningen fra trafikken, inclusive fly, lægges sammen med forureningen fra sprøjtning med pesticider, gyllespredning, samt tobaksrøg, dannes en cocktail, som er voldsomt sundhedsskadende.

  Nu er det jo mikke længere tilladt at tildække ansigtet, men jeg skønner at når jeg cykler afsted og er stærkt negativt påvirket af de nævnte forureningskilder, så må det væreet " anbefalelsesværdigt formål", at binde mit økologiske tørklæde op foran næse og mund. Ellers bliver jeg syg.

  Men problemet er jo næsten allevegne, inclusive i folks egne hjem og på diverse arbejdspladser, hvor der tilmed kan være andre koncentrerede stoffer, som trigger folkesundheden.
  Hvis det ersandt at hver 3. køretur er u der 5 km lang, så erder godt nok nogen som skal ændre adfærd. Og i gen tvivl om at mange ser ud til at trænge til det også !
  Med de udaigter i vente, som regeringen foreslår, ja så bliver det ikke i min levetid jeg høster ren luft og livsglæde, hvilket jeg egentlig synes jeg gør mig fortjent til i videst mulig udstrækning, gennem mine livsvalg.

  Frisk luft og rent vand og sund føde er livsnødvendigt, og i Danmark har vi allerede jord nok til at dække alles basale behov, så vi behøver ikke transportere os selv og ting i den udstrækning det sker idag. Vi skal " bare" lære at forstå hvad de basale behov virkelig er og hjælpes ad.
  Penge har jo allerede vist sig, ikke at være svaret på vores samfunds og sundhedsproblemer - tværtimod.


  Bustransport på lande

Wermelin varsler forbud mod Roundup i private haver

Wermelin varsler forbud mod Roundup i private haver

UKRUDT: Private haveejere må droppe sprøjtemidler, når ukrudt skal bekæmpes i fremtiden, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin. Meldingen bliver mødt med begejstring hos støttepartierne.