EL: Regeringens svigt af havnaturen skal stoppes – men S vil ikke gøre noget

DEBAT: Regeringen har de sidste fire år stort set intet gjort for havnaturen, og Socialdemokratiet ser ikke ud til at have ambitioner om at gøre noget ved det, skriver Øjvind Vilsholm og Søren Egge Rasmussen. 

Af Øjvind Vilsholm (EL) og Søren Egge Rasmussen (EL)
Henholdsvis naturordfører og fiskeriordfører

Naturen under havets overflade er blevet glemt i alt for mange år. Stort set hele Danmarks havbund gennemtrawles mindst en gang om året. Det gælder også de områder, der ellers skulle være beskyttet (de såkaldte Natura2000-områder). Der er derfor næsten ingen danske havområder, som i dag kan betegnes som reelt beskyttet natur.

Fiskebestande i danske farvande overfiskes i meget stort omfang, og mange steder smadres vores havnatur af hårdhændet råstofindvinding og forurenende havbrug. Derudover har regeringen med landbrugspakken givet landmænd lov til at hælde mere gylle på markerne, der selvfølgelig ender i vores havnatur, hvor det stjæler lys fra ålegræsenge og skaber iltsvind.

Samlet set er resultatet, at vi i dag har en havnatur i ufattelig ringe tilstand. Fiskebestande er flere steder på randen af kollaps, og ikke et eneste dansk havområde vil kunne leve op til EU’s mål om god miljøtilstand i 2020.

Regering har svigtet havnaturen
Efter næsten fire år ved magten kan vi konstatere, at regeringen stort set intet har gjort for at gøre op med hverken overfiskeri eller taget de nødvendige skridt for at genoprette en forarmet havnatur. Regeringen viser derimod med den netop offentliggjorte Havstrategi 2, at man ikke har reelle ambitioner om at gøre noget ved situationen.

I strategien gøres det for eksempel klart, at det ikke på nogen måde må have nogen konsekvenser for erhvervslivet at passe på havnaturen. Hvis det er udgangspunktet, at erhvervslivet slet ikke må røres, siger det jo sig selv, at der med regeringens politik på ingen måde er udsigt til reelle forbedringer for vores havmiljø og -natur. Det er jo netop fiskeriets og landbrugets aktiviteter, der er hovedårsagen til havnaturens kritiske tilstand.

Regeringen er ansvarlig for et eklatant svigt af havnaturen. Den har for eksempel ikke øget den reelle beskyttelse af havområder, og den er medansvarlig for at fortsætte overfiskeri i danske havområder i stor stil. Grænsen for udpiningen af vores natur i havet er for længst nået.

Enhedslisten er klar med nødhjælpspakke til havet
Skal vi rette op på naturkrisen i havet, er det helt afgørende, at vi snarest får et helt andet syn på vores havnatur, hvor vi tager udgangspunkt i havnaturens bæreevne og lader nogle havområder være urørte.

Enhedslistens nødhjælpspakke til havet rummer de radikale tiltag, vi mener, der skal til for at genoprette tilstanden i vores havområder.

Vores nødhjælpspakke til havet vil desuden være katalysator for et helt nødvendigt paradigmeskifte i vores syn på havet. Nødhjælpspakkens tiltag rummer blandt andet udlægning af over 25 procent af vores havareal til urørt hav. Her får naturen førsteret, og her kan havnaturen få lov at udvikle sig frit.

Det skånsomme fiskeri skal gøres mainstream, og vi skal begrænse det skadelige trawlfiskeri til udvalgte zoner på maksimalt 30 procent af havarealet. I alt for mange år har man set på havnaturen som ét stort tag-selv-bord, hvor man har udnyttet ressourcerne til det maksimale og alt, alt for ofte langt over havnaturens bæreevne.

Enhedslisten vil i alt afsætte 600 millioner kroner til nødhjælpspakken til havet frem mod 2030. Midlerne, som blandt andet skal gå til omlægningsstøtte til skånsomt fiskeri og naturgenopretning, finder vi ved en omprioritering af midlerne i den Europæiske Hav- og Fiskerifond. 

Havet kan ikke vente endnu en valgperiode
Regeringen har siddet på hænderne i denne regeringsperiode, og svigtet af havnaturen er massivt. Dette svigt må ikke fortsætte efter et regeringsskifte. Det kræver aktiv handling, og det vil Enhedslisten presse på for.

Det ser nemlig ikke ud til, at Socialdemokratiet har planer om at gøre noget for havnaturen: Det nye grønne udspil, som Socialdemokratiet netop har lanceret, rummer ikke tiltag for havnaturen. Vi kan heller ikke af Socialdemokratiets øvrige naturpolitik se en retning for, hvor meget reelt beskyttet havnatur, de mener, vi skal have i Danmark. Og da Enhedslisten for kort tid siden fremsatte et forholdsvist begrænset forslag i Folketinget om at stoppe bundtrawl i Lillebælt, kunne Socialdemokratiet ikke støtte forslaget.

I Enhedslisten håber vi inderligt, at det grønne kapløb, vi har set på klimaområdet, også snart spreder sig til havnaturen. Vi håber, at Socialdemokratiet vil finde inspiration i vores netop fremlagte naturplan og nødhjælpspakke til havet. Og vi håber, at Socialdemokratiet er villig til at samarbejde om reelle forbedringer for vores havnatur. Havet kan ikke vente endnu en valgperiode.

Forrige artikel DN til ny regering: Plan for cirkulær affaldshåndtering er en bunden opgave DN til ny regering: Plan for cirkulær affaldshåndtering er en bunden opgave Næste artikel Økologisk Landsforening: Her er vores ønsker til en ny regering Økologisk Landsforening: Her er vores ønsker til en ny regering