EU stiller minimumskrav til genbrug af spildevand

CIRKULÆR ØKONOMI: For at hjælpe landmænd mod vandmangel og tørke i Europa kommer der nu minimumskrav i EU til at genbruge renset spildevand på landbrugets marker. Ministeren er tilfreds, men Dansk Miljøteknologi mener, fokus er for snævert.

Vand genbruges slet ikke i den udstrækning, det er muligt, og det forsøger EU nu at ændre på.

Med en ny aftale om at genbruge spildevand til markvanding tages der nemlig hul rent lovgivningsmæssigt på EU-Kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi, og selvom den nye aftale ikke umiddelbart får stor direkte betydning herhjemme, så er aftalen meget værd.

Det mener den konservative europaparlamentariker Pernille Weiss, der til sidst i processen var med som en af Europa-Parlamentets forhandlere.

Login