Friluftsrådet: De rekreative interesser skal indtænkes i havplanen

DEBAT: Havplanen indeholder vigtige beslutninger om brugen af havet i fremtiden. Derfor er det ærgerligt og helt uforståeligt, at friluftslivets interesser ikke inddrages i planlægningen, skriver Niels-Christian Levin Hansen, formand for Friluftsrådet.

Af Niels-Christian Levin Hansen
Formand for Friluftsrådet

Havet har uvurderlig værdi for tusindvis af lystsejlere, lystfiskere, jægere, kajakroere og mange andre. Kystturismen bidrager med milliardomsætning til samfundsøkonomien.

Derfor er det helt uforståeligt, at Danmark ikke integrerer hensyn til de rekreative interesser i planlægningen af, hvordan vores hav skal bruges.

Havet har altid spillet en helt særlig rolle for danskerne. På havet finder vi ro, vi dyrker motion, vi fanger aftensmaden og oplever naturen. Mere end 75 procent af den voksne befolkning har deltaget i vandorienteret friluftsliv i Danmark inden for det seneste år, og turister kommer langvejs fra for at opleve de uspolerede danske kyster og havets mange rekreative muligheder.

En blå vildmark med plads til alle
Lige nu er vi ved at tage vigtige politiske beslutninger om brugen af havet i fremtiden med Danmarks første havplan, og her er det både ærgerligt og uforståeligt for de mange, der bruger havet til friluftsliv, at de rekreative interesser ikke er integreret i en solid helhedsorienteret planlægning på tværs af relevante ministerier.

Havplanen bliver til på baggrund af et EU-direktiv, der forpligter medlemslandene til at gennemføre maritim fysisk planlægning, der skal sikre bæredygtig udvikling af energisektoren til søs, af søtransporten og af fiskeri- og akvakultursektoren. Og forbedre miljøet ikke at forglemme.

Derudover kan havplanerne omfatte andre mål, såsom fremme af bæredygtig turisme og friluftsliv, men det har den danske stat indtil videre valgt ikke at gøre.

Spørgsmålet er, hvorfor man ikke følger samme gode praksis som på land og inddrager alle relevante interesser i planlægningen, når det er havet, det handler om? Set i vores optik skal vi fortsat være en nation, hvor vores hav er en blå vildmark med plads til alle. Det er der alle mulige gode grunde til.

Det økonomiske perspektiv
Stranden og kysten er en af danskernes foretrukne naturtyper, kun overgået af skoven. Mange af de friluftsaktiviteter, der er i vækst i disse år, som for eksempel kajak, surfing, SUP og vinterbadning, foregår på vandet. Det blå element – både kyst, hav og sø – spiller således en meget stor rolle for danskernes friluftsliv.

Derudover har kystturismen ifølge analyserne til Havstrategi II også stor økonomisk værdi med en årlig omsætning på over 28 milliarder kroner, svarende til 30 procent af hele turismesektoren. Til sammenligning står havbrug for en omsætning på kun 455 millioner kroner, og fiskeri, fraregnet forarbejdning, for 2,8 milliarder.

I et økonomisk perspektiv giver det således ikke mening at udelade de rekreative interesser fra havplanen og dermed gå glip af de muligheder, kommunerne ville få for at udvikle kystturismen, hvis planlægningen af havet var helhedsorienteret – sådan som det i øvrigt er, når vi planlægger på land.

Behov for en helhedsvurdering
Heldigvis er der sat en stopper for råstofudvinding i Øresund, og miljøminister Lea Wermelin har trådt på bremsen i forhold til flere havbrug. Det er et skridt i den rigtige retning, som oplagt kan følges op ved at inddrage de rekreative interesser i Havplanen.

Havplanen – og de øvrige politikker på området som Havstrategi II – kommer til at forme den danske tilgang til vores blå natur langt ud i fremtiden, og der er derfor behov for en bred debat af, hvilken natur vi i det hele taget vil have på havet i fremtiden, og hvem der skal have adgang til den blå natur.

Der er det afgørende for Friluftsrådet og rigtig mange af de 85 organisationer under paraplyen, at friluftsliv og rekreative interesser tages med i havplanen, så der kommer en helhedsvurdering af interesserne på havet. Havet skal ikke være for de for de få, men for os alle. Det håber vi, at erhvervsministeren er enig med os i.

Forrige artikel Rasmus Ejrnæs: Vi har behov for et paradigmeskift i dansk naturlovgivning Rasmus Ejrnæs: Vi har behov for et paradigmeskift i dansk naturlovgivning Næste artikel DN: Naturkrisen er en gigantisk akut opgave på Wermelins bord DN: Naturkrisen er en gigantisk akut opgave på Wermelins bord
Miljøminister og Venstre i strid om vandløb

Miljøminister og Venstre i strid om vandløb

VANDLØB: Grødeskæring af vandløb er ikke en reel løsning på udfordringen med oversvømmelser, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin. Det vækker kritik fra Venstre.