Fiskeriforening: Stop myterne om bundtrawls påvirkning af havbunden

DEBAT: Bundtrawlsfiskeriet bliver angrebet som en skurk i en kampagne fuld af løse påstande, mener Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.  

Af Svend-Erik Andersen,
Formand for Danmarks Fiskeriforening

Det er blevet populært at skyde efter fiskeri med bundtrawl.

Senest har fire organisationer sponsoreret af Velux Fonden søsat en kampagne, hvor de beskylder bundtrawlfiskeri for sammen med iltsvind og forurening at kvæle havet omkring os. Et postulat, som er fuldstændig uforståeligt – og en kampagne, som vi i dansk fiskeri er frustreret og forundret over.

Fiskerne var de første miljøaktivister til havs, og vi er om nogen afhængige af et sundt havmiljø. Vi passer på havet – for vi har brug for det. Men i stedet bliver vi nu angrebet som skurk i en kampagne fuld af løse påstande i forhold til havmiljøet, for eksempel.

"Bundtrawling ødelægger havbunden og forstyrrer havets naturlige liv."

"Fiskeri med bundtrawl kan medføre store mængder uønsket bifangst."

I Danmarks Fiskeriforening efterlyser vi en saglig diskussion om fiskeri med bundtrawl. Bundtrawl er et fangstredskab, som har været anvendt i årtier, og som det er fuldt legitimt at anvende.

Der sker løbende en udvikling af trawlet, og der er foretaget mange analyser af redskabets påvirkning af havmiljøet. Vi arbejder selv løbende på, hvordan vi kan minimere fiskeriets miljøpåvirkning. Vi indgår også altid gerne i en saglig dialog om fiskeriets miljøpåvirkninger.

Myten om trawlfiskeriet
Danmarks Fiskeriforening beklager også, at noget af kritikken af trawlfiskeriet i kampagnen skyldes tal fra Miljøstyrelsen. Blandt andet et tal om, at 85 procent af havbunden i den danske del af Nordsøen, Skagerrak og Kattegat skulle være forstyrret af trawlfiskeri.

Det kan undre, hvad Miljøstyrelsen opnår ved at bruge en betegnelse som "forstyrret". Men det er nok tænkt som et negativt budskab. Men det grundlæggende er, at med blot en smule snusfornuft kan man indse, at et tal i den størrelsesorden er vildt overdrevet.

Under høringen om Havstrategi II gjorde vi også opmærksom på, at tallet på 85 procent er alt for stort og misvisende.

Opgørelsen bygger på anvendelse af VMS-data fra fiskeriet, der sætter en position hver time eller hver anden, afhængig af land, og så analyseres dette på baggrund af kvadrater på fire gange fire kilometer.

Hvis der findes fiskeri-aktiviteter i det 16 kvadratkilometer store område, er kvadratet befisket!

Dette giver på ingen måde et retvisende billede af dansk fiskeri og slet ikke påvirkningen med bundslæbende redskaber.

Men det medfører en voldsom overestimering af fiskeriets påvirkning af havbunden. Og det fører tilbage til erhvervets krav om, at havstrategien ikke blot skal bygge på et solidt videnskabeligt fundament, den skal også baseres på god forvaltningsskik.

For Danmarks Fiskeriforening er dette blot eksempler på de mange myter, som der florerer om trawlfiskeriet.

I dansk fiskeri opfordrer vi derfor til, at Miljø- og Fødevareministerierne i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening gennemfører et sagligt arbejde for at belyse effekterne af anvendelse af trawl i dansk fiskeri. Vi håber, at også organisationerne bag kampagnen vil deltage i en sådan analyse.

Forrige artikel PVC-råd til miljøorganisationer: Vores europæiske industri viser vejen PVC-råd til miljøorganisationer: Vores europæiske industri viser vejen Næste artikel Dansk Erhverv: Nationalt fluorforbud gør mere skade end gavn Dansk Erhverv: Nationalt fluorforbud gør mere skade end gavn