Her er tiltagene, der skal forbedre dansk natur

OVERBLIK: Danmark skal have i alt 15 nye nationalparker, mere urørt skov og et biodiversitetsråd. Det har et politisk flertal aftalt. Se alle elementerne i aftalen her.

Regeringen og dens støttepartier Radikale, SF, Enhedslisten samt Alternativet er fredag blevet enige om en natur- og biodiversitetspakke, der skal give bedre vilkår for dyr og planter i Danmark.

Her er hovedelementerne i aftalen:

  • Parterne afsætter i alt 888 millioner kroner i perioden 2021-2024 til at forbedre natur og biodiversitet i Danmark. Den konkrete udmøntning aftales senere.

  • For midlerne forventer parterne blandt andet at etablere 13 nye nationalparker i Danmark foruden de to, man tidligere har indgået aftale om at etablere i Fussingø vest for Randers og i Gribskov i Nordsjælland. Placeringen af de 13 nye parker er endnu ikke besluttet.

  • Det samlede areal urørt skov i Danmark forventes at blive bragt op på knap 75.000 hektar. Det skal skabe gunstige vilkår for forskellige arter og gavne biodiversiteten.

  • Der skal oprettes et biodiversitetsråd. Det afsættes der fire millioner kroner til årligt i 2021-2024.

  • Den eksisterende lovgivning på natur- og biodiversitetsområdet skal gennemgås. Formålet er at se på, om rammerne for at realisere den nye natur- og biodiversitetspakke er hensigtsmæssige, og at sikre klare rammer for den fortsatte udvikling af naturen og biodiversiteten i Danmark.

  • Aftaleparterne vil også drøfte den langsigtede udvikling på naturområdet med afsæt i forståelsespapiret og et konkret oplæg fra regeringen. Det kan også omfatte eventuelle  lovgivningsmæssige tiltag på området.

  • Der skal afsættes ti millioner kroner til forbedring af havmiljøet. Pengene skal prioriteres til indsatser i Øresund som eksempelvis genetablering af stenrev og opsamling af tabte fiskeredskaber.

Find Miljøministeriets pressemeddelelse og faktaark om de enkelte tiltag her.

 

Forrige artikel Miljøministerens brændeovnslov har kun lille effekt på sundheden Miljøministerens brændeovnslov har kun lille effekt på sundheden Næste artikel Ny naturaftale vækker jubel: ”Det er den største aftale for naturen de seneste 20 år” Ny naturaftale vækker jubel: ”Det er den største aftale for naturen de seneste 20 år”