Debat

Jægere: Naturen i landbrugslandet har brug for hjælp

DEBAT: Over de sidste årtier er fuglene tilknyttet landbrugslandet gået markant tilbage, ligesom forekomsten af insekter er væsentligt reduceret. Det er en meget bekymrende udvikling, skriver Claus Lind Christensen. 

Ifølge Dansk Ornitologisk Forening har Danmark på 40 år mistet over 2,9 millioner fugle af de 22 arter, som er særligt knyttet til landbrugslandet, skriver Claus Lind Christensen.
Ifølge Dansk Ornitologisk Forening har Danmark på 40 år mistet over 2,9 millioner fugle af de 22 arter, som er særligt knyttet til landbrugslandet, skriver Claus Lind Christensen.Foto: Steffen Ortmann/Ritzau Scanpix
Katrine Skov Sørensen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Claus Lind Christensen
Danmarks Jægerforbund

Danmarks Jægerforbund har i mange år fokuseret på naturen i landbrugslandet. Og derfor vil vi naturligvis opfordre miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen til at rette blikket samme sted.

Naturen og vildtbestandene i Danmark er generelt under massivt pres på grund af vores arealanvendelse med dels effektivt landbrug, dels den urbane udvikling med både voksende byområder og infrastruktur.

Den udvikling er det på tide, at samfundet for alvor tager ansvar for og ikke blot lader stå til – på naturens bekostning.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Vi kan således konstatere, at den samlede biodiversitet går tilbage kloden over, og Danmark skiller sig ikke positivt ud, når vi sammenligner os med andre europæiske landes evne til at øge, endsige bevare den eksisterende biodiversitet.

Det dyrkede areal i Danmark udgør cirka 75 procent, og mere end 60 procent dyrkes intensivt med landbrug og udgør dermed den største del af vores land. Det giver Danmark som nation en klar forpligtelse til at værne om naturen i landbrugslandet.

Her vil vi gerne pege på, at samfundet i større grad bør stille krav om, at landbruget skal integrere naturhensyn i dyrkningen af landbrugsafgrøderne.

Claus Lind Christensen
Danmarks Jægerforbund

Der mangler velfungerende fødekæder
Over de sidste årtier er specielt fuglene tilknyttet landbrugslandet gået markant tilbage, ligesom forekomsten af insekter er væsentligt reduceret.

Både inden for og uden for Danmarks grænser er der tydelig sammenhæng mellem tilbagegangen hos fugle, der er afhængige af insektføde, og nedgangen i forekomst af insekter.

Ifølge Dansk Ornitologisk Forening har Danmark på 40 år mistet over 2,9 millioner fugle af de 22 arter, som er særlig knyttet til landbrugslandet.

Hertil kommer, at små pattedyr og især harer ligeledes er i tilbagegang i samme områder. Årsagen er ganske enkelt, at der mangler velfungerende fødekæder i landbrugslandet.

Det er en meget alvorlig udvikling, som betyder, at arter som for eksempel vibe, lærke, agerhøne og hare i den grad mistrives.

Brug for national indsats
Denne tilbagegang skal ikke bare stoppes, den skal vendes!

Det skal den, fordi ud over at vi alle holder af og har behov for at færdes i og opleve naturen, så har Danmark som nation en generel international forpligtelse til at beskytte naturen, herunder modvirke tab af biodiversitet. Med en klar forventning om, at andre lande beskytter deres natur, må vi også træde i karakter i Danmark.

Der er brug for en koordineret indsats, hvor mange aktører skal bidrage. Det gælder både de ansvarlige politikere på Christiansborg, myndighederne, landbrugserhvervet og naturligvis NGO’er som os selv.

Landbruget har lov og ret til at være her, og vi værdsætter de værdier, de producerer. Men ligesom jægere skal landbruget agere på baggrund af de præmisser, det øvrige samfund opsætter.

Her vil vi gerne pege på, at samfundet i større grad bør stille krav om, at landbruget skal integrere naturhensyn i dyrkningen af landbrugsafgrøderne.

Danmarks Jægerforbund vil således opfordre Jakob Ellemann-Jensen til at tage et markant lederskab for en national indsats med en klar kurs for naturen i landbrugslandet.

Her kræver vi jægere ikke, at der tages store dyrkningsområder ud til natur, men vi har en klar forventning om, at der i første omgang bliver sat et nationalt mål om genetablering af fødekæderne i landbrugslandet.

Det er på høje tid, at dette problem tages alvorligt, hvis vores efterkommere også skal have mulighed for at høre lærken fløjte, se viben lave luftakrobatik og opleve agerhønen løbe med sit kuld kyllinger ned ad markvejen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Claus Lind Christensen

Formand, Danmarks Jægerforbund
værktøjskonstruktør (Skive Tekniske Skole 1992), diplomleder (Vejle Teknisk Skole 1999)

0:000:00