Debat

Jægerforbund: Styrk jægernes indsats for bekæmpelsen af invasive arter

DEBAT: Jægere har i mange år været aktive i bekæmpelsen af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt. Vi ønsker fortsat at bidrage og håber, at Jakob Ellemann-Jensen vil understøtte os endnu mere i dette arbejde, skriver Claus Lind Christensen.

Foto: Jørgen Kirk/ Ritzau Scanpix
Mikkel Bødker Olesen
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Claus Lind Christensen
Formand, Danmarks Jægerforbund

På Naturmødet i Hirtshals i maj måned havde Jægerforbundet taget initiativ til en debat om primært mårhunde, men også om andre invasive arter. Her viste der sig at være politisk opbakning fra både rød og blå blok og deltagende organisationer til at sikre den nødvendige bekæmpelse af disse arter, som i stigende omfang påvirker den danske natur negativt.

Debatten udsprang af Jægerforbundets snart mangeårige indsats med bekæmpelse af mårhund i samarbejde med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, hvor man nu er gået fra en udryddelsesstrategi til en bekæmpelsesstrategi, i takt med at man har indset, at udryddelse af mårhunde i Danmark ikke længere er muligt.

Omkostningseffektiv indsats
Erfaringen fra de foregående års indsats er, at de frivilliges bidrag har været næsten ti gange så omkostningseffektivt, som den indsats staten leverer. Der er derfor god grund til at styrke den frivillige indsats.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til debat@altinget.dk

På den baggrund vil vi opfordre miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til at fortsætte og forstærke den indsats, som jægerne allerede yder i bekæmpelsen af især invasive fugle og pattedyr.

Jægerne vil gerne hjælpe med at bekæmpe invasive arter og dermed løfte en alvorlig samfundsopgave, men det kræver, at der sker en rettidig og tilstrækkelig understøtning af den frivillige indsats. Den vil Danmarks Jægerforbund gerne sætte sig i spidsen for at varetage, da vi i mange år både har organiseret og motiveret frivillige til sådanne opgaver.

Erfaringen fra de foregående års indsats er, at de frivilliges bidrag har været næsten ti gange så omkostningseffektivt, som den indsats staten leverer

Claus Lind Christensen, Formand, Danmarks Jægerforbund

Mere end penge
Med understøtning og styrkelse af den frivillige indsats tænker vi bredere end blot økonomiske ressourcer. Det er i lige så høj grad både et spørgsmål om at tilvejebringe simple regler, som gør det lettere at udføre reguleringsopgaver og at stille de fornødne værktøjer til rådighed.

Hvis man vil lave omelet, må man slå æg i stykker! Med det mener jeg ganske enkelt, at myndighederne skal være parate til at tage de nødvendige midler i brug, hvis man ønsker at være effektiv i bekæmpelsen af invasive arter.

Regulering af vildtarter
Danmarks Jægerforbund har uddannet og organiserer et stort antal jægere, som løser forskellige reguleringsopgaver lokalt.

Gennem dette arbejde vil Jægerforbundet gerne være med til både at bekæmpe invasive arter og regulere vildtarter som for eksempel mink, råger og måger, der udgør et erhvervs- eller samfundsmæssigt problem.

Målet med reguleringsarbejdet er, at vi ad frivillighedens vej kan danne et netværk af engagerede jægere, der står til rådighed for kommuner, private og Naturstyrelsen, når der skal reguleres. Der er tale om et tilbud, som kommuner og andre kan vælge at benytte sig af.

Vi er klar. Spørgsmålet er om miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen er klar til at understøtte denne frivillige indsats.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Claus Lind Christensen

Formand, Danmarks Jægerforbund
værktøjskonstruktør (Skive Tekniske Skole 1992), diplomleder (Vejle Teknisk Skole 1999)