Landbruget næsten i mål med efterafgrøder

KVÆLSTOF: En frivillig runde hos landbruget betyder, at der mangler at blive etableret 3,5 procent af regeringens krav til efterafgrøder. Landbruget bliver nu pålagt de sidste hektar, lyder det fra fødevareminister Mogens Jensen. Og det falder ikke i god jord hos Bæredygtigt Landbrug.

”En flot indsats”

Der lyder rosende ord til danske landmænd fra fødevareminister Mogens Jensen (S), fordi man gennem en frivillig indsats næsten er nået i mål med regeringens krav til nye efterafgrøder.

Ifølge ministeren mangler der at blive etableret 12.500 af de i alt 373.000 hektar efterafgrøder, som regeringen i november besluttede at fremrykke.

Login