Debat

PensionDanmark: Biodiversitet skal på dagsordenen hos virksomheder med stor naturberøring

Det vigtige klimafokus skal matches af en lige så ambitiøs indsats for biodiversiteten. Den finansielle sektor skal indtænkes i arbejdet med biodiversitet, og verdens lande skal blive enige om ambitiøse målsætninger på det igangværende COP15, skriver Torben Möger Pedersen og Mia Manghezi fra PensionDanmark.

Vi skal have samme ambitioner på naturens vegne, som vi har på klimaets, skriver Torben Möger Pedersen og Mia Manghezi.
Vi skal have samme ambitioner på naturens vegne, som vi har på klimaets, skriver Torben Möger Pedersen og Mia Manghezi.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Torben Möger Pedersen
Mia Manghezi
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Naturen er kompleks. Biodiversitet og økosystemer består af komplekse vekselvirkninger, hvor vi endnu ikke til fulde forstår, hvordan enkelte dyr, planter eller insekters påvirker det samlede økosystem.

Vi ved derimod, at vi har brug for naturen. Og vi ikke kan se bort fra den, hvis vi skal bevare den.

Biodiversitet skal på dagsordenen i de virksomheder, hvis aktiviteter har stor berøring med naturen.

Torben Möger Pedersen og Mia Manghezi
Hhv. Administrerende direktør i PensionDanmark og projektudviklingsdirektør i PensionDanmark Ejendomme

World Economic Forums årlige risikorapport rangerer tab af biodiversitet som den tredjestørste risiko efter manglende klimahandling og ekstremt vejr.

Alligevel er natur og biodiversitet en underbelyst del af fortællingen om den grønne omstilling. Ved at se gennem fingre med den rolle, som naturen spiller for blandt andet rent vand, mad, energi og medicin, så undervurderer vi risikoen ved tab af biodiversitet.

Derfor er der brug for handling, når verdens statsledere i disse dage mødes til FN’s biodiversitetskonference, COP15.

Den finansielle sektor skal indtænkes i arbejdet med biodiversitet, og vi håber, at verdens lande bliver enige om ambitiøse målsætninger, der sætter retning for fremtidens finansiering af naturbaserede løsninger og for at vende naturtab.

Derudover bør verdens lande sikre, at virksomheder, investorer og långivere tager de fornødne skridt til at tage tilstrækkelig hensyn til naturrisici og muligheder i deres beslutninger.

Samarbejde om biodiversitet

Biodiversitet skal på dagsordenen i de virksomheder, hvis aktiviteter har stor berøring med naturen.

Ansvarlige investorer bør bruge deres indflydelse til at påpege, at virksomheder skal være deres ansvar modent og sikre, at deres aktiviteter eller værdikæde ikke bidrager til at gøre skade på naturen eller biodiversitet igennem eksempelvis ulovlig afskovning.

Læs også

Dialoger med verdens selskaber om at undgå ulovlig afskovning er højt prioriteret i PensionDanmarks aktive ejerskab, og når vi oplever utilfredsstillende håndtering af biodiversitetsrisiko, er vi begyndt at stemme imod de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer til generalforsamlinger.

Men det kræver stærke partnerskaber mellem den offentlige sektor, det private erhvervsliv og civilsamfundet, hvis biodiversitet skal blive et forankret element i vores hverdag.

Vi skal bruge de danske erfaringer omkring klimapartnerskaberne som udgangspunkt for udviklingen af egentlige biodiversitetspartnerskaber, hvor vi i samarbejde med politikerne kommer med konkrete løsninger baseret på kommende ”science based biodiversity targets”.

Potentiale i byområder

Som en af Danmarks største private bygherrer har PensionDanmark stor indflydelse på udviklingen af fremtidens bygninger og byområder.

Og som Danmarks største grønne forening har Danmarks Naturfredningsforening en stor og vigtig viden om samspillet mellem mennesker og natur, som byggeriet kan lære af og indarbejde i fremtidige projekter.

Og derfor håber og forventer vi, at statslederne på COP15 vil sætte ambitiøse mål for at sikre biodiversiteten.

Torben Möger Pedersen og Mia Manghezi
Hhv. Administrerende direktør i PensionDanmark og projektudviklingsdirektør i PensionDanmark Ejendomme

Derfor vil vi i fællesskab udarbejde en række generelle principper, som skal vise retningen for fremtidig varetagelse af biodiversitet i byudviklingen.

Det gør vi med udgangspunkt i PensionDanmarks biodiversitetsstrategi, der sigter mod, at alle fremtidige investeringer i byområder, både der hvor vi bygger, og der hvor vi henter vores materialer fra, skal levere et positivt bidrag til biodiversiteten senest i 2030.

Boligbyggeri anno 2022 handler ikke om at stuve flest mulig mennesker sammen på mest mulig plads.

Det handler om at skabe attraktive byområder med dynamik og fællesskab på tværs af aldersgrupper, familieformer og indkomstlag samt mellem bolig, erhverv og detail, men også mennesker og natur. 

Der er et kæmpe potentiale for at indtænke biodiversitet i nye byområder. Og vi håber, at vores fælles principper kan tjene som inspiration for resten af ejendomsbranchen, hvor bæredygtighed er blevet et væsentligt konkurrenceparameter.

Det skal biodiversitet også være. Og derfor håber og forventer vi, at statslederne på COP15 vil sætte ambitiøse mål for at sikre biodiversiteten. For hele verdens skyld.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Torben Möger Pedersen

Formand for CBS, Fonden Danish Society for Education and Business, Gefion Gymnasium samt Klimapartnerskabet for Finanssektoren, fhv. administrerende direktør, PensionDanmark
cand.polit. (Københavns Uni. 1984)

Mia Manghezi

Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark
cand.scient.soc.

0:000:00