Pesticid-aftale på trapperne

SLUTSPURT: En ny aftale om fremtidens pesticid-indsats rygtes lige om hjørnet. Forbud tæt ved grundvandsboringer samt flere tilladelser af pesticider kan være på vej, viser udkast til aftaletekst.

Folketingets partier er ifølge Altingets oplysninger tæt på at lande en pesticid-aftale, der skal gælde frem til 2021.

Partierne mødtes tidligere på ugen, og fredag formiddag er der endnu et forhandlingsmøde. Onsdag meldte både Enhedslisten og Alternativet sig ud af forhandlingerne. Begge partier mener, at der er udsigt til en aftale, der forringer grundvandsbeskyttelsen.

Altinget er kommet i besiddelse af et udkast til aftaletekst, som blev præsenteret for partierne i tirsdags.

I udkastet lægges der op til en række initiativer, som ifølge teksten ”giver jordbrugserhvervene stabile produktionsvilkår uden at gå på kompromis med beskyttelse af grundvand, miljø, sundhed og fødevaresikkerhed”.

Der lægges op til at lempe godkendelsen af pesticider, så landbruget kan få en bredere palet af sprøjtemidler at vælge imellem. Det handler om at bekæmpe problemer med resistens. Det fremgår af udkastet, at der skal opstilles nye vurderingsprincipper, og at de skal evalueres efter fire år. Og at det i øvrigt er Miljøstyrelsens vurdering, at det ikke kommer til at ændre på beskyttelsen af grundvandet.

Men Enhedslisten og Alternativet har fundet den del så problematisk, at de har forladt forhandlingerne.

Nye forbud
Et andet element i aftaleudkastet handler om de boringsnære beskyttelsesområder. Det vil sige de særligt beskyttede zoner tæt på vandboringer. Her lægger udkastet op til et forbud mod påfyldning og opblanding af pesticider samt vask af pesticidsprøjter inden for beskyttelsesområdet. Der lægges i øvrigt op til en handlingsplan for de boringsnære-områder, der skal foreligge i begyndelsen af 2018.

Det meget omdiskuterede sprøjtemiddel – glyphosat – får også et gok med forbudshammeren. I udkastet lægges der således op til et forbud mod sprøjtning før høst af fødevarer – eksempelvis havregryn og brødkorn. Argumentet er, at det skal mindske bekymringer fra forbrugerne.

Læs mere her.

Den seneste handlingsplan har virket siden 2013 og havde fokus på at nedbringe belastningen fra landbrugets forbrug af pesticider. Der blev lagt afgifter på de mest skadelige pesticider og sat et mål om, at det såkaldte pesticidbelastning-indeks skal ned på 1,96. Det lægger man ikke op til at ændre i udkastet til aftalen.

Men pesticidafgiften skal evalueres i løbet af 2017 og drøftes af aftale-parterne i begyndelsen af 2018, lyder det.

Mere kontrol og hjælp til økologer
Udkastet fastsætter dog en anden målsætning. Mængden af regelbrud i forbindelse med køb og salg af pesticider skal således falde fra 30 procent til fem procent frem mod 2019. Det skal ske gennem en styrket kontrolindsats og en informationsindsats, der sikrer kendskab til reglerne, lyder det.

Dansk Folkepartis fødevareordfører, Lise Bech, fremhæver netop den del af udkastet, som handler om mere kontrol med handel af pesticider.

”Det er rigtig vigtigt. Og det tror jeg faktisk også kommer med. Jeg har i hvert fald ikke hørt nogen opponere imod det,” siger hun.

Hun håber også, at man bliver enige om at stille krav til nye dyser ved anvendelse af sprøjtemidlet prosulfocarp. Det skal sætte en stopper for, at det utilsigtet ender i økologiske produkter, som ellers skulle være fri for pesticidrester.

”Og så skal vi også have sikret, at hvis det sker alligevel, så er det ikke staten, der skal kompensere for det. Det må erhvervet selv klare,” siger Lise Bech.

S: Vi skal værne om miljøet
Socialdemokratiet sidder også fortsat med til forhandlingerne, men partiets miljøordfører ønsker ikke at kommentere de konkrete elementer i udkastet til aftalen.

”Men vi går ind til forhandlingerne for at løse problemerne med resistens, samtidig med at vi værner om natur og miljø. Og vi skal fortsætte med at begrænse tilfælde af pesticidrester i vores fødevarer,” siger Christian Rabjerg Madsen.

Både Alternativet og Enhedslisten har forladt forhandlingerne, fordi man mener, at der tale om en forringelse af beskyttelsen?

”Jeg har ikke nogen kommentarer til, hvad Alternativet og Enhedslisten mener. Men jeg vil gerne slå fast, at Socialdemokratiet selvfølgelig ikke går med til en aftale, som samlet set forringer beskyttelsen,” siger Christian Rabjerg Madsen.

DF’s ordfører giver ikke meget for de to partiers bekymring.

”Det er tværtimod vigtigt, at landmanden får nogle flere produkter at vælge imellem, så man undgår resistens. Det bliver ikke godkendt noget, der er farligt,” siger Lise Bech og fortsætter:

”Vi har stadigvæk verdens bedste grundvand.”

Partierne mødes ifølge Altingets oplysninger fredag formiddag.

Forrige artikel Udkast til ny pesticid-aftale vil begrænse roundup på markerne Udkast til ny pesticid-aftale vil begrænse roundup på markerne Næste artikel Her er den nye pesticidaftale Her er den nye pesticidaftale