Regeringen vil tillade større byggeri ved skoven

BYGGERI: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen varsler med DF’s velsignelse en lempelse af skovbyggelinjen, som skal give bedre muligheder for at udvide helårsboliger og erhverv tæt ved skoven. Endnu engang slækker regeringen på naturbeskyttelsen, mener DN.

Private boligejere og erhvervslivet skal have bedre mulighed for at udvide eksisterende byggeri. Uanset om det sker helt tæt på skoven eller ej.

Det mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

”Danskerne, som har en virksomhed eller helårsbolig inden for skovbyggelinjen, skal have de samme muligheder for at udvide som i planloven i landzonen,” oplyser han i et skriftligt svar til Altinget, hvor han også varsler et lovforslag til november.

Skovbyggelinjen opstiller særlige regler for byggeri fra skovkanten og 300 meter væk fra skoven. Formålet er både at sikre skovenes landskabelige værdi, samt at opretholde skovbrynene som levesteder for planter- og dyrelivet.

Skovbyggelinjen opstiller derfor skrappe krav til opsætning af master, vindmøller og campingvogne. Og linjen betyder også, at folk med helårsbolig eller erhverv kun kan udvide det bebyggede areal med op til 250 kvadratmeter uden at skulle søge dispensation fra kommunen. Det er den grænse regeringen nu vil fordoble til 500 kvadratmeter.

Det handler om at give ens regler for folk på landet, uanset om udvidelsen sker tæt på skoven eller ej.

”Derfor foreslår jeg at ændre reglerne, så der tilstræbes overensstemmelse mellem planlovens regler om landzone og naturbeskyttelseslovens regler om skovbyggelinjen,” skriver Esben Lunde Larsen.

'Noget pjat'
Ministerens udmelding kommer som reaktion på et debatindlæg, som Altinget offentliggør i dag. Her slår Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen, netop til lyd for at ændre reglerne, så regeringen skal derfor ikke frygte at mangle flertal for forslaget:

”Det er noget pjat, at man ikke kan udvide sin bolig til mere end 250 kvadratmeter. Også selv om den ligger tæt på en skov,” siger Pia Adelsteen og fortsætter:

”Det kan ikke nytte noget, at vi gerne vil have udvikling ude i landdistrikterne, men hver gang der er en linje, så bremser man udviklingen igen."

DN: Det svækker naturen
Men i Danmarks Naturfredningsforening ser man noget anderledes på det. Præsident Ella Maria Bisschop-Larsen er stærkt bekymret.

”Det er et forslag, der går ud på at svække naturen. Og det er overraskende, at regeringen i en lind strøm bliver ved med at komme med forslag, der vender den tunge ende nedad for naturbeskyttelsen,” siger hun.

Hun mener, at det er mærkeligt, at regeringen vil lave de her ændringer netop ved skovene.

”Venstre og Liberal Alliance har jo været bannerførerne for mere urørt skov, men de forstå åbenbart ikke, at området fra skoven og ud til det åbne land har en stor biologisk mangfoldighed,” siger Ella Maria Bisschop-Larsen og fortsætter:

”Det er en rigtig dårlig idé, hvis man er optaget af at beskytte naturen i skovene.”

Forrige artikel Esben Lunde efter topmøde: Vandråd skal ikke ende som kampplads Esben Lunde efter topmøde: Vandråd skal ikke ende som kampplads Næste artikel Grønt overblik: Turen går til England Grønt overblik: Turen går til England