SF: Ny plaststrategi gør ingen forskel uden dansk handling

DEBAT: Hvis ambitionerne i EU's nye plastikstrategi skal indfries, så er det op til medlemslandene, og ikke mindst Danmark, at gøre de gode hensigter til virkelighed, skriver Trine Torp (SF).

Af Trine Torp (SF)
Medlem af Folketinget

Så kom EU-kommissionen endelig med den europæiske plastikstrategi.

Strategien skitserer visionen for unionens nye plastøkonomi, og slår fast, at den nuværende plastøkonomi ikke er bæredygtig, hverken for miljø eller økonomi.

Plaststrategien fortæller visionært om, hvordan en bæredygtig fremtid uden plastforurening og med en bæredygtig brug af plast skal se ud, og hvilke knaster i det nuværende system der skal løses, for at vi kan komme dertil.

Nu skal der handles
Kommissionen ved godt, hvor udfordringerne ligger, og hvad løsningerne er. Men hvad den har i ambitioner, savner den til gengæld med handling. Handlingerne overlades overvejende til de nationale myndigheder.

Derfor glæder vi os i SF over, at vi i Danmark på SF's initiativ snart skal have en national plasthandlingsplan, og at vi som samlet Folketing allerede har fundet sammen om, at vi skal være ambitiøse på dette område.

Når Folketinget lige om lidt går i gang med arbejdet, vil SF holde regeringen op på de høje ambitioner, som vi samlet efterlyste hos EU-kommissionen, og arbejde for, at vi kommer ud over båltalerne og bakker det op med dansk handling.

Beslutningsforslaget B85 fra sidste år indeholder allerede en masse gode ting, herunder vores forslag om miljøkvalitetsmål, som Esben Lunde Larsen (V) har lovet os vil blive taget med i de kommende forhandlinger. 

Afgifter styrker indsatsen
Men hvad vi også skal have med, når nu den europæiske strategi endelig er kommet, er de anbefalinger til de nationale myndigheder, som EU-kommissionens plaststrategi indeholder.

Der er nemlig en lang række områder, hvor EU-kommissionen ikke har beføjelser, og hvor medlemsstaternes myndigheder derfor tilskyndes til at supplere med national handling. 

Af central betydning for at styrke økonomien og kvaliteten i genanvendelse af plastaffald, samt for investering og innovation i cirkulære løsninger for forebyggelse, anbefaler Kommissionen medlemslandene at bruge økonomiske instrumenter og afgifter.

Det er SF selvfølgelig fuldstændig enige i.

Miljøomkostninger skal tælle med i prisen
Langt de fleste produkter og emballager sættes i dag på markedet uden megen hensyn til de miljømæssige omkostninger ved deres produktion og forbrug og de efterfølgende genanvendelsesmuligheder, og uden at de miljømæssige omkostninger er fuldt ud indregnet i prisen.

Virksomheder og erhvervslivet bør i højere grad betale for det miljømæssige aftryk, de er ansvarlige for.

Cirkulære afgifter vil tælle til fordel for mere miljøvenlige alternativer og virksomheder, samt give forbrugeren et oplyst valg i stedet for en miljøregning til børnebørnene.

Derfor foreslår vi i SF, at både plasthandlingsplanen og den cirkulære økonomi ledsages af et nyt afgiftssystem, som understøtter den cirkulære økonomi.

De cirkulære afgifter skal afspejle miljøomkostningerne ved produktion såvel som ved affaldsbehandling, gøre det dyrere at producere engangsprodukter og emballager med kort levetid, og så skal vi have højere afgifter på forbrænding og deponi.

Danmark er langt fra målet
Afslutningsvis vil vi gerne komme med en opfordring til, at vi i Danmark ikke italesætter os bedre, end vi er.

Ja, vi har i Danmark et rimelig effektivt affaldssystem, som sørger for, at vi ikke har så meget plastaffald i naturen som andre europæiske lande. Men det er ikke det samme som, at vi har en bæredygtig og fornuftig brug af plast.

Hvor meget plastaffald i nogle andre europæiske lande ender i naturen eller på lossepladser, ender vores primært i forbrændingsanlæg, hvor vi godt nok kan få lidt el og varme ud af det, men hvor materialet mistes og bliver til klimaforandrende CO2, som i øvrigt på ny gør os afhængige af at skulle producere mere plast.

Vi er på ingen måde i Danmark nær mål, og vi har meget arbejde foran os endnu, før vi er omstillet til den nye grønne plastøkonomi.

Forrige artikel Aarhus-forskere til kritiker af regnemodel: Her tager du fejl Aarhus-forskere til kritiker af regnemodel: Her tager du fejl Næste artikel Forsker til Seges: I kan ikke skræmme mig væk fra debatten Forsker til Seges: I kan ikke skræmme mig væk fra debatten