Videncenter: Vores genanvendelse af byggeaffald er langt fra målet

DEBAT: Kun 37 procent af byggeaffaldet i Danmark bliver ægte genanvendt, viser nye tal fra Miljøstyrelsen. Det er ikke holdbart, skriver Anke Oberender, leder af Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet.

Af Anke Oberender
Leder, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB)

Som en del af udviklingen mod cirkulær økonomi er det centralt at have mere nøjagtige data for Danmarks bygge- og anlægsaffald.

Derfor har Miljøstyrelsen nu i den seneste affaldsstatistik for første omgang udskilt oplysninger om genanvendelse i sin årlige opgørelse af mængden og typen af bygge- og anlægsaffald. Den seneste statistik dækker affaldet i 2018.

Men først til det overordnede billede. Bygge- og anlægsaffald fylder voldsomt meget i Danmark og udgjorde for 2018 hele 41 procent af Danmarks samlede affaldsmængder – svarende til 5,1 millioner tons.

Vi skal helt tilbage til 2008, før finanskrisen slog igennem i byggeriet, for at finde et år med mere bygge- og anlægsaffald end i 2018. Affaldsstatistikken afspejler altså helt tydeligt aktivitetsniveauet i byggeriet.

Ny vigtig opdeling
Den positive historie bag de store tal er, at vi kun deponerer eller forbrænder 11 procent af bygge- og anlægsaffaldet (som i faktiske mængder dog alligevel er noget, nemlig 562.000 tons).

Resten bliver brugt igen til noget andet – og det er nu, vi kommer frem til nyskabelsen i statistikken.

Hidtil har Miljøstyrelsen opgjort forskellige håndteringsmuligheder som ét stort tal under titlen "genanvendelse".

Det har dækket alt bygge- og anlægsaffald, der ikke blev deponeret eller forbrændt, men brugt igen på den ene eller den anden måde uanset værdien af, hvordan det blev brugt.

Det er nu blevet delt i to: "anden endelig materialenyttiggørelse" og "genanvendelse".

Forskellen på de to er, at mere værdi bevares ved genanvendelse end ved anden endelig materialenyttiggørelse.

Ved genanvendelse bruger man for eksempel gamle byggematerialer til at fremstille nye materialer. Ved anden endelig materialenyttiggørelse bruges materialerne typisk for sidste gang og bliver taget ud af det cirkulære kredsløb.

Et eksempel på forskellen mellem de to er knust beton, som genanvendes i produktion af ny beton, i modsætning til knust beton, som lægges under veje og derved "kun" materialenyttiggøres.

Målet er at flytte mere affald over til genanvendelse (eller genbrug eller forebyggelse), sådan at værdien i materialerne bevares og kan indgå i et cirkulært kredsløb ved, at materialerne genanvendes igen og igen.

Vi genanvender (kun) 37 procent
Vi har i Danmark en lang tradition for at udnytte vores mineralske bygge- og anlægsaffald som erstatning for jomfruelige råstoffer.

Det betyder, at vi historisk set har haft en høj materialenyttiggørelsesprocent – i 2018 på 87 procent (et tal, der inkluderer både anden endelig materialenyttiggørelse og genanvendelse) – hvilket er langt over EU´s 2020-målsætning for materialenyttiggørelse på 70 procent.

Men nu kan vi så se, at kun de 37 procent af den samlede nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffaldet er genanvendelse.

Mere genanvendelse er nødvendigt
Er det ikke godt nok? I går måske, men bestemt ikke i fremtiden.

Det er ganske vist en indikation af, at bygge- og anlægsbranchen er blevet bedre til at sortere.

Det kan ses ved, at mængden af blandet bygnings- og nedrivningsaffald har været faldende siden 2016 samtidig med, at mængden af bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB og asbest med mere har været stigende.

Men vi er langt fra i mål i forhold til det kritiske behov for at minimere klimaaftrykket og spare på råstofferne.

I Danmark har både den nuværende og forrige regering lagt vægt på at skabe en mere cirkulær økonomi, og også EU-kommissionen presser på – blandt andet vil de forventeligt snart komme med specifikke mål for genanvendelse af bygge- og anlægsaffald og materialespecifikke fraktioner.

Udviklingen kræver, at vi fortsætter med at øge fokus på de skadelige stoffer i byggeriet, selektiv nedrivning, hvor materialerne nedtages på en måde, som muliggør genanvendelse – og i det hele taget på bedre sortering og håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Det er nødvendigt med et styrket samarbejde hen over faggrænser og roller i bygge- og anlægsbranchen, fortsat innovation og nye løsninger, der gør mere genanvendelse muligt.

Forrige artikel Jægere til Verdens Skove: Indhegnede reservater er ikke natur Jægere til Verdens Skove: Indhegnede reservater er ikke natur Næste artikel Natur-debattører til politikerne: Lyt til forskerne i planlægningen af naturnationalparker Natur-debattører til politikerne: Lyt til forskerne i planlægningen af naturnationalparker