Ny arbejdsgruppe skal undersøge Folkeuniversitetet

Kulturminister Mette Bock har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en mere decentral orgranisering af Folkeuniversitetet. Formand for arbejdsgruppen bliver Steen Kyed, der er afdelingschef i Kulturministeriet.

Steen Kyed
Steen Kyed (60) Afdelingschef, Kulturministeriet
Mette Bock
Mette Bock (60) Kulturminister (LA), kirkeminister & MF

Steen Syud kommer til at stå i spidsen for en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en mere decentral organisering af Folkeuniversitetet, som kulturminister Mette Bock (LA) netop har nedsat, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

"For mig er det vigtigt, at kulturstøtten ikke bliver fastlåst. Der skal være plads til nye tanker og måder at arbejde på. Det gælder også for Folkeuniversitetet, som har et rigtig vigtigt formål med at formidle forskningsresultater og fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Folkeuniversitetets struktur er meget kompleks, og der er behov for at se på den for at videreudvikle Folkeuniversitetet til gavn for borgerne," udtaler Mette Bock i pressemeddelelsen. 

Resten af arbejdsgruppen kommer til at bestå af enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen Tine Vind, vicedirektør i Slots- og Kulturstyrelsen Morten Lautrup-Larsen og kontorchef Per Nylykke, Kulturministeriet.

Derudover mangler der at blive udpeget en administrativ leder fra hver af de fire afdelinger i universitetsbyerne, fire repræsentanter fra Folkeuniversitetsnævnet og en repræsentant fra Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Du kan læse mere om arbejdsgruppens kommissorium her.

olesen@altinget.dk

Tilbage til navnenyt »

Prøv transport gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement