Ekspert: Hastelov om forsamlingsforbud kan i yderste konsekvens stoppe påskefrokoster i private hjem

INTERVIEW: Regeringen vil kunne begrænse mere end tre personer i at forsamle sig. Det er ifølge ekspert i sundhedsret et stort indgreb i almindelige demokratiske rettigheder og kan i sidste instans udstrækkes til private hjem.

Regeringen vil hastebehandle et nyt lovforslag, der skal gøre det muligt at forbyde mere end tre personer at mødes og give politiet mulighed for at forhindre folk i at opholde sig i parker og på strande.

Lovforslaget bliver fremsat torsdag og indeholder en række yderligere skærpelser af de stramninger af den såkaldte epidemilov, der blev vedtaget ved en hastebehandling for præcis 14 dage siden.

”Det er en betydelig indskrænkning af helt grundlæggende frihedsrettigheder og en skærpelse af den lov, vi kom fra,” siger Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet.

Han siger dog samtidig, at lovforslaget skal ses i sammenhæng med, hvilke øvrige muligheder regeringen vil kunne gribe til, hvis der bliver behov for yderligere tiltag for at inddæmme smittespredning.

Ikke mindst et decideret udgangsforbud, som man har indført i en række andre lande rundtom i verden.

”Fremfor at lave et egentlig udgangsforbud vælger man nu at lave noget, der i den her sammenhæng er mindre indgribende,” siger Kent Kristensen.

Meget mere end en præcisering
Lovforslaget giver blandt andet regeringen mulighed for at kunne forbyde mere end tre personer at forsamle sig.

Aktuelt gælder et forbud mod at afholde og deltage i større arrangementer og begivenheder, hvilket regeringen har gjort til et forbud mod forsamlinger på over ti personer.

Sundheds- og Ældreministeriet kalder det en ”præcisering” af den tidligere lov, fordi den ikke angav en udtømmende liste over, hvilken type af forsamlinger der kunne omfattes af et forbud.

Men det argument køber Kent Kristensen ikke.

”De steder, hvor man tidligere talte om større forsamlinger, taler man nu om et forbud mod flere personer, der befinder sig samme sted. Det er ikke en præcisering, men en betydelig indskrænkelse,” siger han.

Forsamlingsforbuddet kan som udgangspunkt ikke gælde i private hjem. Og det gælder ikke personer, der bor under samme tag, eller som er nært beslægtet.

Politiet kan lukke parker og strande
Men i lovforslagets bemærkninger fremgår det, at der også gives mulighed for at fastsætte regler for private boliger ”hvis det måtte vise sig nødvendigt.”

”Det betyder jo, at man i princippet vil kunne gribe ind over for dem, der ikke har forstået betydningen af, at man ikke skal holde den helt store påskefrokost eller invitere hele klassen over på soveaften,”  siger Kent Kristensen.

Han understreger dog samtidig, at han kun har ”hastelæst” lovforslaget og derfor ikke har gennemgransket alle de særlige bemærkninger, der knytter sig til de enkelte dele.

Ud over muligheden for at forbyde forsamlinger på mere end tre personer vil lovforslaget også give politiet mulighed for at opholde sig på steder med ”almindelig adgang”. Det kan eksempelvis være parker, strande og andre offentlige arealer.

Samtidig kan besøgsforbud udvides til at også at gælde botilbud, aflastningspladser, andre plejeboliger og anbringelsessteder.

”Nu er det ikke kun plejehjem som institution, der er omfattet, men eksempelvis også den beskyttede plejebolig, hvor man ellers måske kun bor to personer,” siger Kent Kristensen.

Ændringer skal være proportionelle
Samlet set vurderer han, at de skærpede regler først og fremmest er rettet mod de borgere, der ikke respekterer de almindelige forholdsregler.

Og han minder om, at man skal holde sig for øje, at baggrundstæppet for ændringerne er at forhindre smittespredning, ikke at lave indgreb i folks grundlæggende demokratiske rettigheder.

Og så skal hastebehandlingen formentlig ses i forhold til de nært forestående påskedage.

”Jeg tænker, at man ønsker at få de her beføjelser, hvis det viser sig nødvendigt at bruge dem i en situation, hvor alle har fri. Som de vil have i påskedagene,” siger Kent Kristensen.

Trods den knappe tidsfrist for behandlingen af lovforslaget opfordrer han politikerne til at tænke sig grundigt om.

For på den ene side kan lovforslagets indskærpelser forekomme proportionelle i en situation, hvor man allerede har lukket store samfundsinstitutioner og store dele af det private erhverv og betaler prisen for det. Men man skal også have det aktuelle sygdomsbillede in mente.

”Når man laver de her meget indgribende foranstaltninger, så er det i særdeleshed vigtigt, at man også overvejer proportionaliteten i forhold til den udvikling, man kan se med smittespredning.”

Forrige artikel Coronakrisen har ramt byggeriet: Største antal fyringer siden finanskrisen Coronakrisen har ramt byggeriet: Største antal fyringer siden finanskrisen Næste artikel Se pressemødet: Regeringen suspenderer anlægsloftet og fremskynder offentlige indkøb Se pressemødet: Regeringen suspenderer anlægsloftet og fremskynder offentlige indkøb