Staten godkender Odense Letbane P/S’ kontraktindgåelse på transportsystemet

Odense Letbane P/S modtog 17. marts 2017 de endelige priser på udbuddet af transportsystemet, som staten yder bidrag til. De endelige tilbudspriser har vist sig at være højere end det oprindeligt fastsatte anlægsbudget, men tilbuddets prisniveau er holdt inden for den samlede bevilling inklusive reserver. 

Det statslige tilskud til anlægget af Odense Letbane på 1,1 mia. kr. inkl. reserver er afsat med finanslovsaftalen for 2014 indgået mellem daværende regering (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre) samt Venstre og Det Konservative Folkeparti.

I henhold til principaftalen for Odense Letbane af 2015 skal projektets tre bidragsydere hver især godkende selskabets kontraktindgåelse på anlægsentrepriserne. 

For at understøtte en statslig stillingtagen til projektets videre forløb har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet sideløbende med udbuddet fået foretaget en ekstern og uvildig granskning af letbaneprojektets økonomi og risikoprofil. Granskeren Atkins’ vurdering lyder, at såvel budget som risikoregister er dækkende og robust.

På mødet mellem ministeren og kredsen af transportordførere stod det endvidere klart, at letbaneprojektet i Odense fortsat nyder bred opbakning i Folketinget. 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har på den baggrund givet Odense Letbane P/S tilsagn om at kunne indgå kontrakt på transportsystemet og dermed påbegynde anlægget af letbanen, som medfinansieres af staten.


Læs mere

    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser