Aftalebilag varsler fornyet uro om satspuljereserven

UENIGHED: Det skal være den gamle satspuljekreds, der også skal stå for at fordele den nye reserve via brede forlig fremover, mener R og de borgerlige partier. S, SF og EL vil fortsat lade smalle forlig være mulige.

Foto: Mikkel Møller Jørgensen/Ritzau Scanpix
Simon Lessel

Der skal ikke være tvivl om, at reserven for satspuljen også fremover vil blive fordelt af et bredt flertal.

Vi må jo konstatere, at satspuljen er nedlagt med alt, hvad det indebærer af tidligere aftaler. Det er ikke et spørgsmål, der betyder noget væsentligt for os.

Trine Torp
Socialordfører, SF

Sådan lyder opfordringen fra et flertal uden om regeringen bestående af Radikale og de borgerlige partier, der er uenige i regeringens fortolkning om, at pengene i satspuljereserven kan fordeles af et snævert flertal.

Fakta
Sådan lyder teksten i Bilag 5:
Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Det Radikale Venstre er uenige i regeringens fortolkning af forligsbindingerne vedrørende aftalen om fordelingen af midlerne fra satspuljen. Satspuljen har gennem tiden været genstand for meget kritik, men er også grundlaget for sociale indsatser for over 15 milliarder kroner og vil løbende generere midler til fortsat prioritering på baggrund af den historisk lavere regulering af overførselsindkomsterne.

Selv om vi accepterer, at regeringen har valgt at invitere flere partier til forhandlingerne om udmøntning, så er det fortsat vores opfattelse, at forliget består af de partier, som har tilsluttet sig aftalen 21. december 2018, og at det fremadrettet alene er disse partier, som forligskredsen er forpligtet til at udmønte midlerne sammen med.

Kilde: Aftale om udmøntning af satspuljereserven for 2020-2023

”Vi siger nu sammen med de borgerlige, at reserven skal udmøntes af brede forlig. Det gør vi, fordi vi ikke ønsker en fremtidig situation, hvor en ny borgerlig regering sammen med DF kan udmønte pengene alene,” siger Radikales socialordfører, Rasmus Helveg Petersen.

0:000:00