Aftalebilag varsler fornyet uro om satspuljereserven

UENIGHED: Det skal være den gamle satspuljekreds, der også skal stå for at fordele den nye reserve via brede forlig fremover, mener R og de borgerlige partier. S, SF og EL vil fortsat lade smalle forlig være mulige.

Der skal ikke være tvivl om, at reserven for satspuljen også fremover vil blive fordelt af et bredt flertal.

Sådan lyder opfordringen fra et flertal uden om regeringen bestående af Radikale og de borgerlige partier, der er uenige i regeringens fortolkning om, at pengene i satspuljereserven kan fordeles af et snævert flertal.

”Vi siger nu sammen med de borgerlige, at reserven skal udmøntes af brede forlig. Det gør vi, fordi vi ikke ønsker en fremtidig situation, hvor en ny borgerlig regering sammen med DF kan udmønte pengene alene,” siger Radikales socialordfører, Rasmus Helveg Petersen.

Login