Astrid Krag om nyt grønlandskontor: "Det er vores måde at sørge for, at der kommer retning og tempo på"

INTERVIEW: Et nyt grønlandskontor skal finde løsninger på, hvordan seksuelle overgreb i Grønland kan forhindres fremover. Det er dog uklart, om ministeren er klar til at føre tiltag, der kræver mere dansk indblanding i grønlandske forhold, ud i livet.

Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Simon Lessel
Fakta
Sådan har regeringen prioriteret socialområdet i Grønland i denne regeringsperiode:
  • 5,3 millioner til et akutteam af socialrådgivere, der skal hjælpe med sagsbehandling i byen Tasiilaq i Østgrønland, der er hårdt plaget af sager om sexovergreb.
  • 80 millioner til hjælp til udsatte børn og unge i Grønland. Pengene udmøntes, når det sekretariat, der er oprettet til at komme med langvarige løsningsmodeller på de sociale problemer, præsenterer deres anbefalinger i 1. halvår af 2020.

5,3 millioner til akuthjælp i Tasiilaq. 80 millioner til at forbedre forholdene for udsatte børn og unge. Og et nyt grønlandskontor i Social- og Indenrigsministeriet, der skal udvikle langsigtede løsningsforslag til, hvordan sager om sexovergreb og underretninger om svigt af børn kan undgås i fremtiden.

Det er en stor opgave, vi har sat os for i fællesskab i den danske og grønlandske regering med kort tidshorisont, og det kræver et stærkt fokus. Derfor har vi oprettet sekretariatet.

Astrid Krag, Social- og indenrigsminister, Socialdemokratiet

Sådan kan social- og indenrigsministerens indsats for socialt udsatte i Grønland kort opsummeres. Puljen på de 80 millioner fra aftalen om satspuljereserven og det nye grønlandskontor er nært beslægtede, da pengene skal gå til at finansiere de løsningsforslag, som det nye kontor kommer frem til.

Helt præcist skal de 80 millioner gå til at udvikle nye sociale indsatser og til at få mere ud af de penge, der allerede anvendes på sociale initiativer for udsatte i Grønland, fortæller Astrid Krag til Altinget.

0:000:00