Danske Handicaporganisationer: Mennesker med handicap kommer i klemme med nye sanktioner

DEBAT: Nye kontanthjælpsanktioner risikerer at skabe et system, hvor borgere, der i forvejen oplever sanktioner, straffes med deres handicap, skriver Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer.

Af Thorkild Olesen
Formand for Danske Handicaporganisationer

Hvis man gør det lettere at sanktionere kontanthjælpsmodtagere, vil grupper af mennesker med handicap komme i klemme.

I Folketinget diskuterer man regeringens udspil om sanktioner over for ledige kontanthjælpsmodtagere. Formålet med udspillet er at sikre mere enkle og konsekvente sanktioner af de ledige.

Jeg er især bekymret for mennesker med psykiske og kognitive handicap som eksempelvis angst eller ADHD og autisme. De kan have udfordringer med at strukturere en hverdag og holde aftaler. De kan have dårlige perioder, hvor rådigheden hurtigt kan ændre sig.

Det er afgørende, at vi ikke bygger et system, som straffer de borgere for deres handicap.

Vi ved allerede i dag, at mennesker med disse handicap oplever sanktioner. Hvis det bliver lettere at trække kontanthjælpsmodtagere i ydelsen, frygter jeg, at flere kommer i klemme.

Jeg er hverken mod forståelig lovgivning, eller at ret og pligt skal hænge sammen. Men jeg er bekymret over, at centrale dele af regeringens udspil vil trække i den helt forkerte retning. Forslag om blandt andet mindre vejledning og begrænsede partshøringer vil ramme dem, som har brug for støtte.

Tag hensyn til den enkelte
Men der er et håb. Erik Simonsen (DA), Kim Møller Laursen (Lederne) og Thomas Kastrup-Larsen (KL) skrev selv her i Altinget for en måned siden, at det fortsat skal være muligt at tage de nødvendige individuelle hensyn. At sanktioner ikke skal gives blindt.

Vi er enige. Med de potentielle regelforenklinger bør der følge en bestemmelse om, at ingen borger skal sanktioneres, hvis årsagen til en forseelse skyldes borgerens handicap.

Dermed skal sagsbehandleren i alle tilfælde lave en konkret individuel vurdering, der sikrer, at vi ikke straffer nogen for at have et handicap. Det er kun på sin plads.

Derfor vil jeg opfordre alle Folketingets partier til at sikre, at eventuelle nye regler ikke bliver en ladeport til standardiserede sanktioner. Man skal ikke skære alle ledige over en kam uden at tage hensyn til den enkelte borgers udfordringer som eksempelvis handicap.

Forrige artikel Handicapforbund: Vi vil også danse med Handicapforbund: Vi vil også danse med Næste artikel Dansk Metal: Rigide regler blokerer for fastholdelsesfleksjob Dansk Metal: Rigide regler blokerer for fastholdelsesfleksjob