DF: Brug sund fornuft i forbud mod diskrimination af handicappede

DEBAT: Et lovforslag mod diskrimination af handicappede er på vej. Det er på høje tid, at der kommer et diskriminationsforbud, der også gælder uden for arbejdsmarkedet, skriver Karina Adsbøl (DF). 

Af Karina Adsbøl (DF)
Handicapordfører

Dansk Folkeparti er glade for, at der nu endelig kommer lovgivning om indførelse af et generelt forbud mod diskrimination af mennesker med handicap med klageret til ligebehandlingsnævnet.

Vigtigt signal at sende
Det har i mange år været en af Dansk Folkepartis mærkesager, og derfor er jeg meget glad for den tekst, som blev vedtaget i forbindelse med, at Dansk Folkeparti havde indkaldt ministeren til en forespørgselsdebat.

Det er jo meget underligt, at vi har haft et forbud mod diskrimination på arbejdsmarkedet, men ikke udenfor arbejdsmarkedet. Det er et vigtigt signal at sende fra politisk side, at vi ikke accepterer, at mennesker med handicap bliver diskrimineret.

Findes på arbejdsmarkedet
I loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet står der blandt andet: ”Arbejdsgiverens forpligtelse til at foretage tilpasninger, der ikke er uforholdsmæssige byrdefulde, indebærer en økonomisk forpligtelse for arbejdsgiveren. Denne vurderes at være meget begrænset, som følge af den måde eksisterende kompensationsordninger administreres på. Med lovændringen pålægges arbejdsgiveren at vurdere behovet for evt. tilpasninger for lønmodtagere med handicap. Forslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser af betydning." 

Tiden er inde til, at vi langt om længe også får et forbud mod diskrimination - også udenfor arbejdsmarkedet. 

Nu er embedsværkets jurister sat på opgaven med at udforme et udkast til lovforslag. Det skulle være lige på trapperne, og jeg ser meget frem til, at vi kan komme videre med processen.

Brug sund fornuft
I Dansk Folkeparti ønsker vi, at man i lovgivningsprocessen bruger sin sunde fornuft. Så er man nået langt på dette område. Det er ikke rimeligt, at man eksempelvis bliver afvist i bussen eller på restauranten, fordi man har et hjælpemiddel i form af en førerhund. Det er heller ikke rimeligt, at et barn bliver afvist i en privat børnehave grundet diabetes. Det er jo heller ikke rimeligt, at man for eksempel som studerende ikke kan deltage på podiet og få overrakt sit eksamensbevis sammen med sine studiekammerater, fordi man sidder i kørestol.

Vi mener i Dansk Folkeparti, at man kan nå langt ved blot at bruge den sunde fornuft i forhold til, hvad der er ret og rimeligt, når denne lovgivning skal udformes. For mig vil det være et vigtigt fokusområde at arbejde for, at det sker.

Forrige artikel Døve-forbund: Vi marginaliseres yderligere med lukning af Døvefilm Døve-forbund: Vi marginaliseres yderligere med lukning af Døvefilm Næste artikel Social-profiler: Anbragte børn hjælpes ikke ved at svække forældrene Social-profiler: Anbragte børn hjælpes ikke ved at svække forældrene