Handicapformand: Rimelig tilpasning bør vedtages ved lov

DEBAT: Rimelig tilpasning kan gøre forskellen for en person med handicap og har begrænsede økonomiske konsekvenser. Derfor opfordrer Danske Handicaporganisationer til, at det bliver en del af det lovforslag, der skal sikre forbud mod forskelsbehandling. 

Af Thorkild Olesen
Formand for Danske Handicaporganisationer

I Danske Handicaporganisationer er vi glade for, at der er et lovforslag på vej gennem Folketinget, der skal sikre forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. De fleste vil nok undre sig over, at det først kommer i 2017. Men det understreger blot, hvor stort et fremskridt det er, for det giver en stærkere beskyttelse for mennesker med handicap. Derfor er jeg enig med børne- og socialminister Mai Mercado (K) i, at det er et historisk fremskridt.

Imidlertid kommer der i forlængelse af lovforslaget også en diskussion af rimelig tilpasning og fysisk tilgængelighed. Det er nemlig ikke omfattet af lovforslaget.

Rimelig tilpasning kan gøre forskellen
Der er allerede i dag en forpligtelse til rimelig tilpasning på arbejdsmarkedet. Men uden for arbejdsmarkedet er der derimod ikke nogen forpligtelse til rimelig tilpasning. Det vil sige, der er ikke nogen forpligtelse til at yde rimelig tilpasning for for eksempel butikker, restauratører eller private udbydere af kultur og forlystelser som biografer eller koncertarrangører.

Rimelig tilpasning kan gøre forskellen på, om en person med handicap kan være med eller ikke være med. Uden forpligtelsen til rimelig tilpasning kan mennesker med handicap risikere ikke at kunne benytte tilbud og muligheder spontant og selvfølgeligt.

Bekymringen, når det gælder rimelig tilpasning og særligt fysisk tilgængelighed, handler om økonomi. Både at vurdere, hvad det koster, og hvem der i givet fald skal betale.

Men som Karina Adsbøl (DF) påpeger, er erfaringerne med diskriminationsforbuddet på arbejdsmarkedet efter fleres opfattelse, at et pålæg om rimelig tilpasning ikke har haft nogen væsentlig negativ effekt – heller ikke af økonomisk karakter.

Den samme overvejelse ligger også bag, når Orla Hav (S) så klart melder ud, at vi bør, kan og skal efterleve begrebet rimelig tilpasning.

Begrænsede økonomiske konsekvenser
Sondringen mellem rimelig tilpasning og fysisk tilgængelighed er helt central for spørgsmålet om økonomi. For fysisk tilgængelighed gennemført i forhold til fortidens synder ville formentlig kræve nogle investeringer. Men det samme gør sig ikke gældende med rimelig tilpasning. Det rimelige i tilpasningen ligger netop i, at det ikke må være en urimelig byrde for den, som skal foretage tilpasningen. Som netop Maria Ventegodt Liisberg fra Institut for Menneskerettigheder påpeger.

Lovforslaget er nu i høring. Det betyder mulighed for at vurdere, netop hvor store omkostninger der er ved rimelig tilpasning. For Danske Handicaporganisationer vil det være en markant forbedring af forslaget, hvis rimelig tilpasning bliver omfattet af loven.

Som også Maria Ventegodt Liisberg fra Institut for Menneskerettigheder påpeger, var vurderingen, da rimelig tilpasning blev indført på arbejdsmarkedet, at de økonomiske konsekvenser ville være begrænsede. Det er den samme vurdering, vi har brug for at foretage - også uden for arbejdsmarkedet.

Forrige artikel Arbejdsgruppe: Stor forskel på kommunernes investering i unge med særlige behov Arbejdsgruppe: Stor forskel på kommunernes investering i unge med særlige behov Næste artikel Dansk Erhverv til SF: Det private er ikke en fjende Dansk Erhverv til SF: Det private er ikke en fjende