Debat

FOA: Styrk lovgivning mod profit på velfærd

DEBAT: Formålet med socialt arbejde skal være at hjælpe mennesker, ikke at score kassen. Man skal derfor ikke kunne lave profit på velfærd, så enkelt er det, skriver Mona Striib.

Der er behov for en lovgivning, der effektivt begrænser profitten hos de virksomheder, der arbejder med de svageste i vores samfund, skriver Mona Striib. (Foto: Pressefoto)<br>
Der er behov for en lovgivning, der effektivt begrænser profitten hos de virksomheder, der arbejder med de svageste i vores samfund, skriver Mona Striib. (Foto: Pressefoto)
Foto: Pressefoto
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Mona Striib
Forbundsformand, FOA

Hvis man bare et øjeblik var i tvivl om, at de fem tilsyn placeret rundt i landet, mangler muligheder for at løse deres opgaver, så kig til Ekstra Bladets artikelserie om den såkaldte børnehjemsbaron Erik Filthuth. 

Han har tilsyneladende malket de offentlige kasser i årevis for penge, der ellers skulle være gået til udsatte børn.

Der er ingen tvivl om, at de fleste private opholdssteder og andre tilbud kan hjælpe udsatte børn og voksne til at komme videre i tilværelsen.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Men deres store indsats skæmmes af de mange eksempler på individer og virksomheder, hvis formål med at drive sociale tilbud er egen fortjeneste.

Erik Filthuth er ikke alene. De sidste tre år har vi kunnet læse om parallelle historier i virksomhederne Hjorthøjgård, Tvind, Habitus og Behandlingsskolerne. Siden 2014 har socialtilsynene lukket 35 opholdssteder og tilbud. 34 af dem var private.

Hvis der er alt for vide rammer for, hvad der er lovlig drift, nytter det ikke noget med flere revisorer i tilsynene til at overvåge reglerne, hvis regler og beføjelser ikke er gode nok.

Mona Striib
Forbundsformand, FOA

Fagligt løft af socialtilsyn
Det går simpelthen ikke.

Formålet med socialt arbejde skal være at hjælpe mennesker, ikke at score kassen. 

Hvis det er det sidste, der driver værket, går det ud over kvaliteten og dermed de mennesker, der har behov for støtte og hjælp. Man skal ikke kunne lave profit på velfærd, så enkelt er det.

Hvis vi skal det til livs er en af midlerne et styrket socialtilsyn. Det er en nødvendig brik i at sikre faglig kvalitet og sikker drift af både offentlige og private tilbud.

Først og fremmest skal tilsynene have øgede beføjelser og kunne handle mere aktivt over for bosteder som ikke lever op de krav, vi må stille til dem.

Det betyder, at vi skal have et fagligt løft af medarbejderne i de fem socialtilsyn. 

Det skal sikre, at tilsynene har de fornødne faglige kompetencer og indsigter til reelt at kunne bidrage til tilbuddenes kvalitetsudvikling igennem sparring og konkrete anvisninger til udvikling på tilbuddene.

Samtidig tyder noget på, at særligt kompetencen på det økonomiske område trænger til et løft. 

Læs også

Effektiv lovgivning
Denne verdens børnehjemsbaroner har en næsten uudtømmelig opfindsomhed, når det gælder at flytte penge fra offentlige til deres egne kasser.

Det kræver særlige økonomiske kompetencer at udfordre og afsløre dem i deres fiflerier.

Men et styrket tilsyn på det økonomiske område er ikke er nok, hvis de regler de skal kontrollere, ikke er gode og præcise nok – med andre ord økonomiske tilsyn kræver også klarere retningslinjer for, hvad man må økonomisk.

Hvis der er alt for vide rammer for, hvad der er lovlig drift, nytter det ikke noget med flere revisorer i tilsynene til at overvåge reglerne, hvis regler og beføjelser ikke er gode nok.

Det var også derfor, man for snart mange år siden strammende reglerne for friskolerne. For i dag er det sådan, at der er et klart strammere tilsyn med skoler, som tager sig af almindelige folkeskolebørn, end de steder som tager sig af de svagest børn vi overhovedet har.

Vi har brug for en lovgivning, der effektivt begrænser profitten hos de virksomheder, der arbejder med de svageste i vores samfund. Det er ganske almindelig sund fornuft og respekt for borgerne, hvis vi vil sikre, at skattekronerne går direkte til kerneopgaven.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mona Striib

Forbundsformand, FOA, formand, Forhandlingsfællesskabet
ufaglært

0:000:00