Fond har udvalgt tre koncepter: Skal nytænke indsatsen for udsatte unge

NYTÆNKNING: Bikubenfonden har udvalgt tre koncepter, der skal hjælpe udsatte unge med at mestre deres eget liv. Fonden investerer op til ti millioner kroner i hvert koncept, som skal løbe de næste fem år.

Flere udsatte unge skal kunne mestre deres eget liv, sådan at de i stigende grad kan få et job eller en uddannelse.

Det er målsætningen for Bikubenfonden, der nu har udvalgt tre koncepter, som skal nytænke arbejdet med udsatte unge i de næste fem år.

Koncepterne har navnene ”Stemmer fra Blokken”, ”Sportucation” og ”Højskole uden mure” og vil hver især modtage mellem otte og ti millioner kroner fra Bikubenfonden.

”Det er koncepter med mange aktører, som samles for at løse et problem. De har alle valgt at tage de overgange, som unge møder på deres vej, meget alvorligt ved i højere grad at sørge for, at unge ikke snubler eller bliver ladt alene i stikken,” siger Sine Egede, der er chef for socialområdet i Bikubenfonden, til Altinget.

Fonden modtog i alt 94 ansøgninger i forbindelse med ansøgningsrunden, som startede i foråret 2018.

”Cool and warm places”
NGO’en Turning Tables Danmark står bag ”Stemmer fra Blokken”, ”Sportucation” er udviklet af DGI Sydøstjylland, mens Meyers Madhus er projektejer på konceptet ”Højskole uden mure”.

Sine Egede forklarer, at Bikubenfonden i udvælgelsen har lagt stor vægt på flere forskellige kriterier. Konceptet skulle være helhedsorienteret, inddrage de unge og have en bæredygtig og langsigtet forretningsplan, men det gør sig også gældende for de tre udvalgte, at de er søsat af såkaldte ”cool and warm places”:

”Det er steder, som både er seje i et ungt perspektiv, men hvor der også bliver taget hånd om de unge. Aktiviteterne er forskellige, men der er en rød tråd i, hvordan man skaber attraktive fællesskaber for de unge,” siger Sine Egede.

Læs mere om de enkelte koncepter i faktaboksen.

Interessen er nøglen
Ud af de 94 ansøgninger blev syv projekter tidligere på året udvalgt til anden fase i Bikubenfondens ansøgningsrunde, og Sine Egede fortæller, at samtlige syv projekter var så gennemarbejdede, at det var svært at vælge.

På tværs af de tre koncepter mødes udvælgelsen da også med stor begejstring.

”Det er helt fantastisk at blive udvalgt, fordi vi ved, at det har været et benhårdt felt. Så vi er både glade for det, men også ydmyge over, at Bikubenfonden kunne se noget godt i vores projekt,” siger bestyrelsesmedlem i DGI Dan Skjerning.

Han tror særligt, at DGI Sydøstjyllands koncept, der tilbyder unge et fællesskab med fodbold og idræt som omdrejningspunkt, kan hjælpe de unge med at få succesoplevelser uden for skolen, som de kan tage med sig andre steder i livet.

Det samme tror NGO’en Turning Tables Danmark om deres koncept ”Stemmer fra Blokken”, der skal skabe såkaldte ’kulturlaboratorier’ i udsatte boligområder uden for København:

”For os handler det ikke om, at vi skal have nogle til at blive musik- eller filmstjerner. For os handler det om, hvad den kreative proces kan give de unge af fællesskaber, selvværd og nye oplevelser af sig selv. Mange unge kan få rigtig meget ud af at opleve sig selv på nye måder, og det er for nogle en stor ting at lære, at man kan lære noget. Det handler om at give dem en ny oplevelse af, hvad de kan,” siger NGO’ens leder og grundlægger, Martin Højland.

 Artiklen fortsætter efter illustrationen.

Dorthe Petersen er direktør i Meyers Madhus og er en af parterne bag det tredje koncept ”Højskole uden mure”, hvor mad og måltider bliver omdrejningspunktet. Her handler det også om at bruge interessefeltet:

”Mad og måltider kan noget magisk. Her får de unge læring på forskellige niveauer, idet ”Højskole uden mure” handler om at udvikle deres livsmestring, sociale relationer og motivation til uddannelse og beskæftigelse. Det er en anden måde at arbejde med sig selv på, end de er vant til,” siger Dorthe Petersen.

Bikubenfonden har i processen givet alle de udvalgte til opgave at udarbejde en langsigtet forretningsmodel, sådan at konceptet kan leve videre, når midlerne ophører.

Det er derfor også både DGI Sydøstjyllands, Turning Tables Danmarks og Meyers Madhus’ ambition, at koncepterne vil blive forankret fast i arbejdet med udsatte unge i fremtiden.

Et led i en ny tilgang
Udvælgelsen af de tre koncepter er et led i en ny måde at hjælpe udsatte unge på for Bikubenfonden.

I fonden har man gjort op med projekttænkningen på socialområdet og i stedet inspireret aktørerne til at samarbejde for at skabe en mere helhedsorienteret indsats over en periode på flere år.

”Hele vores felt er drevet af projekttænkning. Og når de kommer ind ad døren, har de en personalegruppe i baghovedet, der skal have sin løn næste måned og næste måned igen. Det forstår vi godt. Men det er måske ikke der, vi får nytænkningen eller pladsen til, at en helt anden organisation skal levere kerneydelsen,” sagde Bikubenfondens direktør, Søren Kaare-Andersen, til Altinget om den nye kurs sidste år.

Og blandt aktørerne bliver den nye strategi modtaget godt. Det bliver nemlig nemmere at opnå finansiel opbakning til et koncept, der har haft flere år på bagen:

”Ofte foregår forløbene kun i ét eller to år, og så når man aldrig at få den der opfølgning eller evidens for, at det virker. Her har vi fem år, og så er jeg ret sikker på, at incitamentet fra kommunerne og de firmaer, som vi måske kan få opbygget erhvervsnetværk med, vil blive større,” siger bestyrelsesmedlem i DGI Dan Skjerning.

Forventer resultater
Det er Bikubenfondens målsætning, at den nye tilgang skal gøre en bedre indsats for at løse den stigende udfordring med udsatte unge i det danske samfund.

Antallet af unge stofmisbrugere og hjemløse stiger blandt andet, og det samme gør antallet af unge i psykiatrisk behandling.

Mange af de unge kæmper dog med flere af udfordringerne på samme tid, og fonden er derfor kommet frem til, at løsningerne findes bedst i samarbejdet mellem flere forskellige aktører med forskellige kompetencer.

Bikubenfonden forventer derfor også resultater af den lange udvælgelsesproces:

”Vi havde ikke investeret så mange penge i det, hvis ikke vi troede på, at det var realistisk. Så det er helt klart vores forventning, at koncepterne vil komme nogle af af de problemstillinger, de unge står i, til livs. Men når det er sagt, er vi også ude i nogle nye samarbejdskonstellationer og nye måder at gøre tingene på. Så vi er også helt bevidste om, at der skal læres og justeres undervejs,” siger Sine Egede, der er chef for socialområdet i Bikubenfonden.

De nye koncepter bliver officielt skudt i gang 13. maj, hvor Bikubenfonden holder fælles kickoff-møde for de udvalgte aktører.

Forrige artikel S vil lave bostedsreform, selv om sundhedsreformen falder S vil lave bostedsreform, selv om sundhedsreformen falder Næste artikel Mercado har intet tidsperspektiv på løsning af overvågningssag Mercado har intet tidsperspektiv på løsning af overvågningssag