Handicapråd i København: Flyt penge til socialområdet fra andre forvaltninger

DEBAT: Der bliver ved med at mangle penge på handicapområdet. Derfor må Borgerrepræsentationen i København flytte penge til området fra andre forvaltninger, mener Handicaprådet i København, der rådgiver Borgerrepræsentationen.

Af Janne Sander
Formand, Handicaprådet i Københavns Kommune

Der mangler utrolig mange penge på hele socialområdet i Københavns Kommune. Og jeg er ikke naiv. Vi får nok ikke alle de penge, som vi mangler til borgere med handicap, til hjemløse, til udsatte børn.

Eller til alle de andre enkeltområder. Dertil er efterslæbet simpelthen for stort.

Det får mig ikke til at opgive kampen, men derimod med stor appel forsøge at overbevise samtlige partier på Københavns Rådhus om, at de skal prioritere socialområdet endnu højere, end de gør i dag.

Københavnere med handicap nedprioriteres
Kommunens serviceniveauer er simpelthen blevet alt for lave. Det kan der ikke være to meninger om. Borgerne mærker nu for alvor konsekvenserne af års sparepolitik og underprioritering.

Det bedste, jeg kan sige om Københavns Kommunes såkaldte kvalitetsstandarder for borgere med handicap, er, de giver gennemsigtighed. Dermed bliver det helt transparent, hvad kommunen tilbyder borgerne.

I Handicaprådet er vi enige om en helt anden vej, hvor vi investerer i både borgere og medarbejdere. Vi ønsker flere sagsbehandlere, så ansøgningerne om hjælp kan behandles hurtigere, og flere pædagoger på botilbuddene.

Skal vi virkelig acceptere, at folk, der aldrig har boet for sig selv, nu skal gøre netop det? Eller at en arbejdsuge på en beskyttet arbejdsplads forkortes fra fem til tre dage?

I Handicaprådet har vi meget svært ved at forstå, at københavnere med handicap, som allerede modtager en ringere service i sammenligning med borgere i de øvrige store byer i landet, skal nedprioriteres til et niveau, der udelukker en tilværelse med tryghed og livsudfoldelse.

Borgerrepræsentationen skal prioritere anderledes
Danmark er for rigt et land til at byde sine svageste og mest sårbare borgere mindre og mindre år for år. Og København er for rig en by til at ende i en uværdig kappestrid, hvor socialudvalget tvinges til at tage penge fra den ene svage gruppe for at give til en anden.

Det duer ikke. Kagen skal gøres større. Og der hviler et stort ansvar på Borgerrepræsentationens skuldre, når de om kort tid sætter sig til forhandlingsbordet og skal prioritere næste års budget for København.

Handicaprådet står ikke alene med kritikken. Kommunens mange dygtige medarbejderes faglige organisationer har også råbt vagt i gevær. Økonomien er nu så presset, at det går ud over det faglige niveau.

For mig vidner det om samvittighedsfulde og dygtige medarbejdere i socialforvaltningen, som kerer sig om borgerne og kun ønsker én ting, nemlig at kunne gøre det, de er ansat til: at give borgerne den bedst mulige hjælp og service.

Medarbejderne gør i dag deres bedste inden for de politiske prioriteter og stramme administrative rammer, der udstikkes. Det har jeg stor respekt for.

Flyt penge fra andre forvaltninger
Der er ikke noget godt at sige om de besparelser, vi har oplevet blandt borgere med handicap. Det gælder selvsagt også i forhold til de besparelser, de oplever på alle de andre socialområder i Københavns Kommune.

Socialborgmester Mia Nyegaard har meget klart sagt, at vi om nødvendigt bliver nødt til at flytte penge fra de andre forvaltninger. Det er Handicaprådet enigt i.

Men hvad siger de andre partier på Rådhuset? For at få genoprettet års efterslæb, er det så ikke lige nu, vi skal prioritere os, borgere med handicap?

I Handicaprådet har vi heller ikke glemt, at den nye regering gik til valg på at prioritere velfærden højere end den forrige. Det kan vel ikke betyde andet end flere penge til kommunerne og øget frihed for kommunerne til at bruge pengene præcis dér, hvor behovet er størst?

Forrige artikel Formænd: Sådan kan vi mindske tvang i psykiatrien Formænd: Sådan kan vi mindske tvang i psykiatrien Næste artikel Astrid Krag: Sådan vil regeringen nedbringe antallet af ældre hjemløse Astrid Krag: Sådan vil regeringen nedbringe antallet af ældre hjemløse
 • Anmeld

  Vitus Jordan · Fmd. LEV Randers kreds

  systemfejl

  Der breder sig rundt om i landet den opfattelse, at udlægningen af specialopgaver i 2007 fra amterne til hele 98 kommunale enheder har haft karakter af et forsøg. Det er så et forsøg, der nu tydeligvis er slået helt fejl på det menneskelige plan, selv om kommunerne har haft 12 år(..!) til at rette ind. Og det gælder både for borgere og for seriøst arbejdende ansatte..

  København, Frederiksberg og Bornholm har allerede haft disse opgaver i mange flere år. Og alligevel har disse tre kommuner ikke formået at løfte dem, selv med det store forspring at de passerede 2007 uden at skulle kommunesammenlægge og omstrukturere.

  Der er altså tale om systemfejl. Om kronisk luftmangel i den sociale sektor som resultat af en landsdækkende mærkværdig utilbøjelighed til at ændre på budgetfordelingerne, siloerne imellem.