DH: Kommuner må erkende problemerne med retssikkerhed

DEBAT: På børnehandicapområdet omgør Ankestyrelsen hele 47 procent af klagerne over kommunernes afgørelser. Giv flere penge til handicapområdet, opfordrer Danske Handicaporganisationer.

Af Thorkild Olesen
Formand, Danske Handicaporganisationer (DH)

Her kommer et eksempel på dårlig sagsbehandling fra det virkelige liv:

Et ægtepar vil gerne have lidt aflastning i hjemmet. Manden er blevet ramt af et slagtilfælde i hjernen og har fået en hjerneskade. Kommunen afviser at give aflastning. Konen tager fat i handicaporganisationen Hjernesagen, som ikke forstår kommunens afvisning.

Hun ringer endnu en gang til kommunen, som igen afviser. Men til sidst giver kommunen efter, fordi konen fortæller om sin situation og om, hvordan hun har hårdt brug aflastning.

Kommunen vælger dog ikke at give aflastning, men at tilbyde hjemmehjælp i stedet. Løsningen er acceptabel for ægteparret, men strider mod loven. Og familien kan risikere at miste timerne, hvis hjælpen tages op til eftersyn.

Historien viser tydeligt, at der er brug for bedre sagsbehandling. I dette tilfælde var konen ressourcestærk og lod sig ikke spise af med afvisningen. Men det kræver tid og kræfter, som langtfra alle har.

Mange familier oplever systemstress, hvor det er en kamp at få den rette hjælp. Der er ofte brug for at kende hver lille paragraf og detalje for at stå bedst muligt, når kommunen tager stilling til ens sag.

Sådan skal det ikke være. Det kan ingen mennesker med handicap eller deres pårørende være tjent med. Det er nok at skulle leve med et handicap.

For mange fejl på socialområdet
For tredje år i træk kom der tal på, hvor mange klagesager på socialområdet der er fejl i. På børnehandicapområdet blev hele 47 procent af sagerne omgjort i Ankestyrelsen.

Sagsbehandlingen ude i kommunerne skal blive bedre – hurtigt. Desuden skal det ikke kunne betale sig for kommunerne at træffe forkerte beslutninger.

Når familier for eksempel klager over en afgørelse fra kommunen og senere får medhold af Ankestyrelsen, får familien i mange sager hverken den rette hjælp i den lange ventetid eller kompensation for det tabte. Til gengæld har kommunen sparet pengene.

Det er meget positivt, at den nye S-regering sammen med sine støttepartier har fokus på retssikkerhed på handicapområdet. Det er beskrevet i partiernes forståelsespapir. I DH bidrager vi gerne med løsninger og vil følge nøje med.

Hvis det ikke længere skal være en kamp at få den rette hjælp, skal sagsbehandlingen styrkes. Eksempler fra nogle kommuner viser, at færre sager giver bedre sagsbehandling.

Desuden bør socialrådgiverne bedre kunne benytte deres faglighed samt ekstern viden, når sagen kræver det.

Inddragelse af faglige vurderinger fra speciallæger, handicapspecifikke fagmiljøer og psykiatrien giver mulighed for at træffe bedre beslutninger.

Mennesker med handicap bør heller ikke fratages deres støtte, imens de har en klagesag kørende. På nogle områder gælder såkaldt opsættende virkning, hvor borgere med handicap fortsat får støtte, imens deres klagesag behandles. Det skal vi have udbredt til at gælde på flere områder.

Erkend problemerne
Op til økonomiforhandlingerne har KL-formand Jacob Bundsgaard skrevet i et debatindlæg i Altinget, at der er brug for flere midler og friere rammer.

Vi er helt enige i, at der er brug for flere penge til handicapområdet. Det vil styrke retssikkerheden.

Men behovet for friere rammer lyder forkert i mine ører. Det lyder som, at kommunerne vil have frihed til at give dårligere støtte til mennesker med handicap.

For nogle kommuner laver få fejl. Nogle kommuner laver mange fejl. Så er lovgivningen virkelig problemet? Kommunerne må lære af hinanden, erkende problemerne med retssikkerhed og handle på det.

Tal fra Vive viser, at du er langt mindre tilfreds med livet, hvis du har et handicap. En af årsagerne er uden tvivl, at mange ikke får den rette hjælp og skal kæmpe med kommunen på grund af dårlig sagsbehandling.

Vi må hjælpe kommunerne med økonomien, socialrådgiverne med tid og viden og mennesker med handicap og deres pårørende med at få et godt liv.

Forrige artikel RådgivningsDanmark til Astrid Krag: Tænk eksisterende og nye kvalitetsstandarder ind i socialpolitikken RådgivningsDanmark til Astrid Krag: Tænk eksisterende og nye kvalitetsstandarder ind i socialpolitikken Næste artikel Regioner og kommuner: Giv os en ny model for de 150 særlige pladser Regioner og kommuner: Giv os en ny model for de 150 særlige pladser
Trygfonden kaster redningskrans til sociale virksomheder i knibe

Trygfonden kaster redningskrans til sociale virksomheder i knibe

LÅNEGARANTI: Med en lånegaranti på 20 millioner kroner spænder Trygfonden et sikkerhedsnet ud under kriseramte sociale virksomheder. Det vil forhindre konkurser, men branchen har stadig brug for hjælp fra staten, mener Selveje Danmark.