I 16 år troede Nadia, at hun var dansk statsborger: “Nu føler jeg, at de har taget en del af min identitet fra mig”

Drømmen om at arbejde for politiet er foreløbigt slukket for Nadia, efter hun for to år siden fik frataget sit danske pas. Nu kæmper familie og advokat en usædvanlig sag mod staten. For er Nadia blevet udsat for vilkårlighed og diskrimination, da medlemmer af Folketinget sagde nej til at give hende statsborgerskab?

Nadia har - mod anonymitet - valgt at fortælle sin historie om, hvordan det er at miste sit danske statsborgerskab, efter i 16 år at have troet, hun var dansk statsborger. Og hvordan det er derefter at blive afvist af indfødsretsudvalget.
Nadia har - mod anonymitet - valgt at fortælle sin historie om, hvordan det er at miste sit danske statsborgerskab, efter i 16 år at have troet, hun var dansk statsborger. Og hvordan det er derefter at blive afvist af indfødsretsudvalget.Foto: Arthur J. Cammelbeeck
Sine Riis Lund

Nadia på 18 år peger på hjørnepladsen i sofaen, hvor jeg har slået mig ned.

“Jeg husker, at min mor sad der, hvor du sidder.”

Det var omkring årsskiftet 2020/2021, og hendes mor havde det blik og den stemme, som et barn alt for godt kender hos sine forældre, hvis alt ikke er, som det skal være.

I morens e-boks lå et brev om, at Nadia – hvis forældre stammer fra Marokko – ikke længere var dansk statsborger. At det var en fejl, at myndighederne havde givet det til hende 16 år tidligere.

Moren fortalte, at Nadia skulle søge en midlertidig opholdstilladelse. Ellers ville hun opholde sig ulovligt i Danmark.

“Virkelig? Mig? Skal jeg søge om lovligt ophold? I det land, hvor jeg har boet hele mit liv?”

Tankerne myldrede rundt i Nadias hoved. Hjertet hamrede. Men hendes forældre beroligede hende. Det var jo bare en myndighedsfejl. Hun skulle nok få sit pas igen. Snart.

“Min far var bare så sikker på, at sådan var Danmarks system ikke. Han var sikker på, at Danmark var bedre end det.” 

Så meget, jeg elsker Danmark, så meget har jeg den skuffelse over det Danmark, jeg her har mødt.

Nadia

Det er nu godt to år siden, familien fik beskeden i en e-boks. Siden har de kontaktet myndigheder. Udfyldt ansøgninger. Betalt gebyrer. 

Men i dag sidder Nadia i selvsamme sofa og er den eneste i familien uden dansk statsborgerskab. Hendes mor, far og tre søskende har alle det rødbedefarvede pas som bevis på deres danske tilknytning, mens hun lever i Danmark på en midlertidig opholdstilladelse. 

Nadia er blevet til en af de såkaldte pas-sager i Danmark, hvor borgere fejlagtigt har fået udstedt et dansk pas og derfor får det frataget igen.

Og hun er blevet til en af mange afviste sager i en papirbunke i Folketingets Indfødsretsudvalg, hvor folketingsmedlemmer har en - i EU-regi - helt usædvanlig og unik magt til at uddele statsborgerskab på dispensation.

Altinget er taget hjem til Nadia for at høre hendes historie - og høre om familiens kamp mod et helt særegent dansk indfødsretssystem.

“I mine øjne er Danmark det bedste land at bo i. Jeg ville ikke bytte det ud for noget andet sted i verden. Men så meget, jeg elsker Danmark, så meget har jeg den skuffelse over det Danmark, jeg her har mødt.”

Familien har ønsket at være anonym. Derfor er Nadia ikke hendes rigtige navn, men Altinget er bekendt med hendes identitet.

Opvæksten

De første 16 år tænkte Nadia kun sjældent på sig selv som andet end dansker. 

Hun gik i dansk vuggestue, børnehave og folkeskole.

Fritiden gik i mange år med at lave håndstand og flikflak til springgymnastik.

Selv om familien har en muslimsk baggrund, har de flere gange holdt jul med and, rødkål og dans om juletræet sammen med hende, de kalder “reservemormor”.

Og når hun drog ud i verden med sin familie, havde hun sit røde danske pas i hånden. 

Men i 2020 opdagede myndighederne, at det var en fejl, da de i 2005 gav Nadia et dansk pas, fordi faren først fik sit statsborgerskab et halvt år efter, hun blev født, mens hendes søskende er født efterfølgende, og derfor har dansk statsborgerskab.

Nadia blev derfor bedt om at skifte sit danske pas ud med et grønt marokkansk. 

Jeg mener, vi har god dokumentation for, at der er en formodning for, at der er sket diskrimination på grund af race, etnicitet eller religion.

Bjørn Dilou Jacobsen
Advokat, fører sag mod staten på vegne af familien

Det er først herefter, at hun for alvor er begyndt at tænke over hendes marokkanske baggrund.

“Det føles underligt. Forstå mig ret, jeg ved godt, jeg har marokkanske rødder, men jeg føler mig jo dansk. Danmark er det, jeg kender. Det er det eneste, jeg kender. Nu føler jeg, at de har taget en del af min danske identitet fra mig.”

I dag går Nadia i gymnasiet, hendes eneste accent er sjællandsk, og tørklæder er noget, hun bærer om halsen.

Fortrolige afgørelser

I pas-sager er det fast praksis, at borgere kan anmode om dispensation for at få deres statsborgerskab igen.

Det sker med begrundelse i, at de har haft en berettiget forventning om allerede at være danske statsborgere. Og fordi myndighedsfejl ikke skal lægges den enkelte borger til last.

I Danmark afgøres dispensationssager med afstemning blandt folkevalgte politikere i Folketingets Indfødsretsudvalg. 

Modsat andre myndighedsområder er det altså ikke embedsmænd, der ud fra politisk fastsatte kriterier, behandler ansøgningerne, men derimod politikere, der afgør enkeltsager om statsborgerskab.

Og i september 2021 lå Nadias sag i politikernes sagsbunke.

Men det gik ikke, som familien havde håbet. Nadia fik afslag. 

Familien ved ikke hvorfor, da forhandlingerne i indfødsretsudvalget er fortrolige, og udvalget ikke er omfattet af forvaltningslovens regler om blandt andet at skulle give en begrundelse.

Desuden har politikerne det sidste ord. Der er ingen klageinstans, og de danske domstole kan ikke pålægge folketingsmedlemmer at omgøre deres beslutninger.

Men Nadias forældre besluttede at kæmpe videre. 

Læs også

Nedturen

I den første lange tid forsøgte Nadias mor og far at holde mest muligt tilbage for Nadia. Derfor fortsatte livet i store træk ubekymret med skole, venner og træning.

“I starten ville jeg ikke sige så meget, fordi jeg var bange for, at hun ville få et chok, og det ville ligge som et åg på hendes skuldre. Vi ville ikke vise hende, at vi faktisk var rigtig bange,” fortæller Nadias mor.

Men med tiden blev forældrene nødt til at afsløre mere.

Der var snørklede myndighedsbreve, som Nadia om aftenen skulle hjælpe med at tyde med en synonymordbog ved sin side. Der var lange ansøgninger, der skulle udfyldes. Besøg ved kommunen. Og Nadia skulle have et opholdskort med biometri, som er ansigtsfoto og fingeraftryk, lagret på en chip.

Sagen begyndte at sætte sig spor i Nadia. 

Jeg har jo altid følt mig som et af de danske børn, man talte om, var fremtiden. Nu ved jeg ikke rigtig.

Nadia

Hun gik oftere direkte hjem fra skole for bare at lægge sig i sengen. Nogle dage sov hun i 13 timer. Andre dage græd hun. Hun stoppede med at træne og så mindre til sine venner.

“Vi blev rigtig bekymrede for hende,” fortæller Nadias mor.

I skolen puffede veninderne kærligt til hende og spurgte, hvad der var galt. De sendte sms’er med samme spørgsmål.

“Så skrev jeg, at jeg bare var træt. Jeg vidste jo ikke selv, hvad der var galt. Jeg kunne ikke sætte ord på, hvorfor jeg var ked af det,” siger Nadia.

Hun har stadig ikke fortalt det til sine veninder. Hun er flov over at have mistet det. Det er så svært at forklare. Og det er stadig svært at tale om.

“Det er bare en rigtig hård proces. Alle de tanker, man går med. Det gør mig træt. Og jeg tror, det hårdeste er at se ens forældre tumle med det. Alle de her processer, find en advokat, betal for det her, betal for det her. Det giver mig skyldfølelse. Det her sker på grund af mig.” 

Det er nok ikke alle, der kan se den helt store betydning i, om man har et grønt marokkansk eller et rødt dansk pas, når man bor i Danmark. Men for Nadia viser det røde pas, at Danmark har taget hende til sig.
Det er nok ikke alle, der kan se den helt store betydning i, om man har et grønt marokkansk eller et rødt dansk pas, når man bor i Danmark. Men for Nadia viser det røde pas, at Danmark har taget hende til sig. Foto: Arthur J. Cammelbeeck

Kampen mod systemet

Trods afslag nægtede Nadias forældre at give op. Hendes mor tog kontakt til flere advokater.

“Men de sagde nej, det kan vi ikke. De sagde, det er en svær sag, og at vi kommer til at tabe den,” fortæller Nadias mor.

Men endelig en dag vendte en advokat tilbage med mere opmuntrende nyt. Det var Bjørn Dilou Jacobsen, en af landets førende advokater inden for udlændingeret. 

Han ville gerne føre sagen, og i maj 2022 sendte han en stævning afsted mod Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Fakta

Sådan får man dansk statsborgerskab

  • Det er muligt at få statsborgerskab, hvis man opfylder en række krav vedtaget af Folketinget.
  • Der er blandt andet krav om selvforsørgelse, beskæftigelse, ophold i Danmark, danskkundskaber og viden om Danmark. For eksempel skal man have været fuldtidsbeskæftiget i mindst tre år og seks måneder inden for de seneste fire år.
  • Opfylder man ikke kravene, kan man måske få sin sag op i Folketingets Indfødsretsudvalg som en dispensationssag.
  • Udvalget behandler sager, som indfødsretskontoret efter klar procedure henviser videre. Det kan ske, hvis ansøgeren kan dokumentere, at han eller hun ikke kan klare et eller flere krav på grund af sygdom i form af en langvarig funktionsnedsættelse. Eller hvis en ansøger har en færdselsbøde for andet end spirituskørsel på mellem 3.000 og 3.500 kroner. 
  • Afviste ansøgere kan også selv kontakte folketingsmedlemmer og bede dem om at tage deres sag op i udvalget.
  • Indfødsretsudvalget afgør sager om dispensation ved afstemning.

Indfødsretsudvalget er ganske vist ikke bundet af de danske forvaltningsretlige principper, der gælder for myndigheder i den offentlige forvaltning, men de skal overholde de internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig.

Derfor kan Nadia og hendes familie ved domstolene få prøvet, om de folkeretlige forpligtelser er krænket og søge om erstatning. 

Bjørn Dilou Jacobsen vil bevise, at myndighedernes afslag er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK).

Han finder, at afslaget er et vilkårligt og ikke proportionalt indgreb i Nadias liv, og han mener, det er i strid med forbuddet mod diskrimination på grundlag af race, etnicitet, religion eller national oprindelse.

Er det ikke en enorm svær bevisbyrde at løfte?

“Jo, den er svær, og det er da heller ikke sikkert, at det vil lykkes, men jeg tror, at vi lige i denne sag faktisk har en chance.” 

Bjørn Dilou Jacobsen fortæller, at det skyldes, at hans advokatfirma inden for meget kort tid havde nogle næsten identiske sager, hvor ansøgerne fik dispensation.

Og da han kiggede nærmere på sagerne, fandt han en enkelt slående forskel. De to andre ansøgere kommer fra Filippinerne, der har kristendom som altdominerende religion. Nadias forældre stammer fra Marokko, hvor islam er mest udbredt.

“Derfor mener jeg, vi har god dokumentation for, at der er en formodning for, at der er sket diskrimination på grund af race, etnicitet eller religion, og vi håber derfor, at det vil blive op til modparten at sandsynliggøre, at det ikke er det, der er lagt vægt på,” fortæller Bjørn Dilou Jacobsen.

Han har til sin stævning vedlagt en række avisartikler, hvor medlemmer af indfødsretsudvalget offentligt fortæller, at de ikke vil give statsborgerskab til muslimer eller borgere fra et muslimsk land.

I november 2021 skrev DR om udtalelser fra tidligere formand for indfødsretsudvalget Marie Krarup (fhv. medlem af DF), som eksperter vurderede kunne være i strid med regler om diskrimination.
I november 2021 skrev DR om udtalelser fra tidligere formand for indfødsretsudvalget Marie Krarup (fhv. medlem af DF), som eksperter vurderede kunne være i strid med regler om diskrimination. Foto:

Udlændinge- og integrationsministeren og ministeriet oplyser, at det ikke er muligt at kommentere på en konkret enkeltsag, men Kaare Dybvad Bek (S) udtaler generelt, at “når man søger om at blive dansk statsborger, så stiller vi store krav til ansøgerne, og det er også rigtig fornuftigt, for det er ikke en foræring at blive dansk statsborger”.

Udlændinge- og Integrationsministeriet bemærker dertil, at Danmark dog har “påtaget sig en række folkeretlige pligter, som forudsættes efterlevet ved Folketingets og indfødsretsudvalgets udøvelse af skønnet over, om dansk statsborgerskab skal meddeles en ansøger.” 

En afgørelse via rettens vej har lange udsigter. Sagen indeholder flere uklare EU-retlige aspekter, der forventes først at skulle afklares ved andre domstolssager, før Nadias sag kan blive ført.

Og selv hvis familien vinder sagen, kan Folketingets politikere selv bestemme, om de vil ændre afgørelsen. Deres ord er lov.

Frustration og undren

Nadia ved godt med sig selv, at alle kan begå fejl, og at alt det, der er sket, ikke er noget personligt mod hende. Men hun forstår ikke systemets opbygning.

“Danmark er et virkelig udviklet land, og det ærgrer mig bare, at systemet skal være bygget op på denne måde i forhold til udlændinge og integration.”

Og faktisk kunne Nadia i dag være dansk statsborger, hvis myndighederne før havde opdaget fejlen.

For i december 2017 fik hendes mor dansk statsborgerskab, hvor hun skulle svare på, om hun havde børn, der ikke var danske statsborgere. Nadias mor svarede nej. Havde hun sagt ja, ville Nadia med sikkerhed have fået dansk statsborgerskab qua sin mor, fortæller Bjørn Dilou Jacobsen.

I stedet blev Nadias skæbne overladt til politikerne. 

Hvis de skal tage noget af min identitet fra mig, så bør de i det mindste have noget baggrundsviden.

Nadia

Og hun forstår ikke, hvad der fik politikerne til at afslå hendes ansøgning.

"Har politikerne dykket ned i, hvilken tilknytning jeg har til Danmark? Ser de på, at jeg går på gymnasiet? At min familie er velintegreret? Har de tjekket, om min far har en ren straffeattest? Hvad er det overhovedet, de kigger på?”

Så du føler ikke, de har sat sig ordentligt ind i din sag?

“Nej, overhovedet ikke. Hvis de skal tage noget af min identitet fra mig, så bør de i det mindste have noget baggrundsviden. De kan ikke bare kigge overfladisk på en sag og så give afslag, fordi mine forældre stammer fra Marokko, og så sige, okay, det var det, videre. Jeg forstår ikke, hvordan politikerne selv kan synes, det er okay.”

Politikerne afgør sager om dispensation på møder i indfødsretsudvalget, hvor der gerne er afsat en time til mødet, men ifølge Altingets oplysninger er der ofte kun brug for en halv times tid.

På mødet siger ordførerne typisk kort “ja” eller “nej” til de enkelte ansøgninger uden politisk diskussion, men ordførerne har inden mødet læst sagerne igennem, og der kan på forhånd være indgået aftaler mellem ordførere om en eller flere sager.

Enkelte partier møder sjældent op til møderne, men de giver i stedet efterfølgende deres stillingtagen til kende overfor en udvalgssekretær.

Nadia er tavs lidt.

“Jeg føler bare, at det er så uretfærdigt. Så absurd.”

“Og jeg er virkelig skuffet. Jeg havde slet ikke set det danske system være sådan her. Ikke i min vildeste fantasi. Og de forklarer jo ingenting.”

Da Nadia først for få år siden har fået opholdstilladelse i Danmark, vil der gå mange år, før hun kan søge om statsborgerskab på de almindelige vilkår.

Drømmen om en politiuniform

En af Nadias fremtidsdrømme er at blive politibetjent.

Det er dog en forudsætning for at komme ind i politiet, at man er dansk statsborger. 

Fakta

Det betyder et dansk statsborgerskab

Et dansk statsborgerskab giver - i forhold til permanent opholdstilladelse - blandt andet ret til følgende:

  • At man kan stemme til folketingsvalg
  • At man får dansk pas, som giver visumfritagelse i mange lande i verden og fri bevægelighed inden for EU
  • At man får adgang til flere erhverv, for eksempel ansættelse i politiet
  • At man ikke kan blive udvist af landet

Men det havde Nadia for en stund glemt alt om, da politiet en dag dukkede op til en karrieredag på gymnasiet.

“Jeg stormede bare derhen for at snakke med dem.”

Nadia stillede en masse spørgsmål. Og hun prøvede kræfter med flere af adgangskravene for at komme ind, for eksempel hvor langt hun kunne hoppe.

“Jeg var vildt glad, da jeg kom hjem med denne her folder og sagde til mine forældre, at jeg ville søge ind som politibetjent efter gymnasiet. Jeg tror, min far var lidt forvirret, men han sagde, ja, det skal du da bare gøre, det er da vildt fedt.” 

Men så brød Nadias mor ind og mindede de to om, at man skal være dansk statsborger for at være politibetjent.

“Og så blev jeg bare ked af det og græd,” fortæller Nadia.

“Men jeg ved også, at jeg ikke kan sidde og vente på, om jeg engang får et dansk statsborgerskab. Jeg skal tage en uddannelse. Så jeg har fundet noget andet, jeg interesserer mig fagligt for. Jeg tror, at jeg vil læse noget med medicin.”

Et af de danske børn

Nadia har næsten uden afbrydelser talt i to timer. Hun ser træt, men lettet ud.

Hun fortæller, at det hele går bedre nu. Især efter, hun for kort tid siden har fået fire års opholdstilladelse. Og efter at Bjørn Dilou Jacobsen har taget sagen.

Det giver håb. 

Hun er blevet mere aktiv igen, både fysisk og socialt. Og familien er blevet rådet til snart at søge om permanent opholdstilladelse for Nadia.

Men Nadia lægger ikke skjul på, at sagen har sat sig spor i hende. Og stadig gør det.

“Jeg har jo altid følt mig som et af de danske børn, man talte om, var fremtiden. Nu ved jeg ikke rigtig.”

Hun vender alligevel flere gange tilbage til tanken om måske senere i livet at skifte spor og blive en del af dansk politi.

“Så får du din drøm opfyldt,” indskyder Nadias mor fra den anden ende af sofaen.

“Ja, så får jeg min drøm tilbage.” 

 

* Det er den 25. oktober 2023 blevet præciseret i artiklen, at det var omkring årsskiftet 2020/2021, at moren fortalte Nadia, at hun ikke alligevel var dansk statsborger. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00