Kommuner skal straffes hårdere for at lade borgere ligge i psykiatriens senge

UDSPIL: Regeringen vil gøre det dyrere for landets kommuner at lade psykisk syge blive i en hospitalsseng i psykiatrien efter endt behandling. S bakker op, mens KL stejler.

Alt for mange færdigbehandlede patienter optager sengepladser på de psykiatriske hospitaler, fordi kommunerne ikke kan anvise det rette tilbud til dem.

Det mener regeringen, som med sin nye handlingsplan for psykiatrien vil gøre det dyrere for kommunerne at lade deres borgere optage pladser i den pressede psykiatri efter endt behandling.

”Vi kommer til at hæve færdigbehandlingstaksterne i psykiatrien, så kommunerne får et økonomisk incitament til i langt højere grad at sørge for, at folk kommer godt videre, når de er færdigbehandlede,” sagde sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), da hun præsenterede regeringens nye udspil i fredags.

Login